BNP PARIBAS

BNP Paribas – Informacje podstawowe o kredycie hipotecznym

Bank BNP Paribas to lider naszego rankingu kredytów hipotecznych. Poniżej znajduje się szczegółowa, aktualna i kompletna baza informacji o celach kredytowania i wymaganiach banku wobec klientów. Kredyt hipoteczny w BNP Paribas w pigułce.

Dostępne waluty kredytu PLN
Minimalny wkład własny 20%
Minimalna i maksymalna kwota kredytu Minimum 100 000 złotych dla klientów banku i 150 000 złotych dla pozostałych. Maksymalnie 4 mln złotych.
Rodzaj stawki referencyjnej WIBOR 3M
Maksymalny wiek kredytobiorcy 75 lat

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny w BNP Paribas?

Zakup mieszkania z pełną własnością Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Budowa domu Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Mieszkanie z TBS Brak możliwości kredytowania
Zakup mieszkania na wynajem Brak możliwości kredytowania
Remont/wykończenie mieszkania/domu Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Modernizacja/rozbudowa/adaptacja domu Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Zakup działki i jednocześnie budowa domu Jeżeli działka nie jest w trakcie budowy lub z pozwoleniem na budowę dwa kredyty: jeden na nabycie działki, a drugi na budowę. Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.
Zakup działki budowlanej Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Zakup działki rekreacyjnej Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Zakup działki rolnej Celem kredytowania może być nabycie gruntów rolnych położonych na terenach wiejskich o powierzchni łącznej mniejszej niż 1ha pod warunkiem, że grunty rolne nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.
Zakup siedliska Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat
Zakup domu letniskowego Tylko domy całoroczne. Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.
Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe BNP Paribas zrefinansuje wydatki z okresu ostatnich 12 miesięcy.
Pożyczka hipoteczna Brak w ofercie.
Konsolidacja zobowiązań Brak w ofercie.
Refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku Minimalny wkład własny to 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat

Jakie źródła dochodów akceptuje BNP Paribas?

Umowa o pracę na czas nieokreślony Wymagany ogólny staż pracy minimum 3 miesiące.
Umowa o pracę na czas określony Wymagany okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy min. 3 miesiące oraz:
1) obecna umowa jest kolejną umową z danym pracodawcą, lub
2) umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat, lub
3) umowa zawarta na okres nie krótszy od okresu kredytowania, lub
4) umowa od min. 6 m-cy z danym pracodawcą i zawarta na min. 6 m-cy do przodu oraz potwierdzona ciągłość zatrudnienia udokumentowana świadectwem/ami pracy od poprzednich pracodawców za okres min. 24 m-ce, lub
5) rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudniania danej grupy zawodowej (nauczyciele, lekarze, pracownicy służb mundurowych)
Kontrakt menadżerski Wymagania takie same jak dla umowy na czas określony.
Umowa o dzieło/ umowa zlecenie Umowy od minimum 12 miesięcy z tym samym zleceniodawcą.
Działalność gospodarcza – KPiR Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy.
Działalność gospodarcza – Ryczałt Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy.
Działalność gospodarcza – Karta podatkowa Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy.
Samozatrudnienie (przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą). Wymagane minimum 3 miesiące od momentu podjęcia działalności, pod warunkiem, że Wnioskodawca nadal współpracuje z firmą, w której wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres.
Dochody z najmu Wymagany okres wynajmu minimum od 12 miesięcy, a umowy przedłużane zawarte co najmniej 3 miesiące wstecz licząc od daty złożenia wniosku.
Etat za granicą Wymogi jak dla kontraktu menadżerskiego.
Działalność za granicą Nie akceptowane źródło dochodów.
Emerytura Tak, od pierwszego dnia uzyskiwania.
Renta Tylko renty przyznane na czas nieokreślony
Dywidendy Dywidenda wypłacana od co najmniej 36 miesięcy i ma charakter regularny (dywidenda wypłacona została co najmniej za 2 kolejne lata). Dywidenda nie może stanowić jedynego źródła dochodu Wnioskodawcy.
Diety/ delegacje Możliwe jest uwzględnienie diet delegacyjnych osób zajmujących się kierowców zawodowych w kalkulacji miesięcznego dochodu o ile mają regularny charakter.
Dochody marynarzy Kontrakty co najmniej od 12 miesięcy.
Alimenty Nie akceptowane źródło dochodów.
Działalność rolnicza Wymagane od co najmniej 12 miesięcy.
Urlop macierzyński Możliwa akceptacja pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: min. okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy 6 miesięcy oraz zasiłek nie jest jedynym źródłem dochodu.
Dochody ze stypendium doktoranckiego Nie akceptowane źródło dochodów.
Dochód z mandatu poselskiego Nie akceptowane źródło dochodów.

 

BNP Paribas Zobacz Wszystkie

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane