Postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą

0

Wydawałoby się, że postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą, który na przykład zawyża koszty pożyczki, ogranicza się tylko do drogi sądowej. Jeszcze do niedawna nad rynkiem pozabankowych usług finansowych państwo nie miało nadzoru. Niestety w wielu przypadkach doprowadzało to do pojawiania się ofert od nieuczciwych pożyczkodawców. Wiele osób stało się ofiarami pozabankowych umów pożyczkowych, których koszt oprocentowania oraz opłat za obsługę, przekraczał wartość zaciągniętego zobowiązania. W konsekwencji zaciągnięcie prywatnej pożyczki nie pomagało w odzyskaniu stabilności finansowej, a wręcz doprowadzało wielu pożyczkobiorców do spirali długów.

Nadzór nad rynkiem pożyczkowym

Znowelizowana w marcu 2016 roku ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła ograniczenia w wysokości łącznych kosztów pożyczek. W rezultacie poprawiło bezpieczeństwo zaciągania tego rodzaju zobowiązań. Celem zmiany ustawy stało się zminimalizowanie coraz częściej pojawiających się praktyk, które w ewidentny sposób naruszały prawa konsumenckie pożyczkobiorców oraz objęcie ochroną ich interesów.

Jedna z najważniejszych zmian jakie wprowadziła znowelizowana ustawa na rynek poza bankowych produktów finansowych jest ustalenie limitów poza odsetkowych kosztów zobowiązań. Limity te przede wszystkim dotyczą wszelkiego rodzaju opłat oraz prowizji. W efekcie w znaczny sposób obniżył się całkowity koszt zwrotu zobowiązania zaciągniętego u osób prywatnych bądź instytucji poza bankowych. Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pożyczkobiorca uzyskał prawo do zwrotu zaciągniętego zobowiązania o wartości wolnej od jakichkolwiek opłat oraz odsetek w przypadku naruszenia warunków udzielania pożyczki.

Postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą – gdzie szukać pomocy?

Podstawą do reklamacji pożyczki oraz respektowania spraw w przypadku nieuczciwego pożyczkodawcy jest spisana z nim umowa oraz zapisy jakie zawiera. W pierwszej kolejności kwestie sporne wynikające na przykład z lichwiarskiej wartości kosztów całkowitych zaciągniętego zobowiązania. Może to dotyczyć także naliczania odsetek karnych za nieterminową spłatę, przekraczających określone ustawą limity warto wyjaśnić bezpośrednio z pożyczkodawcą. Gdy taka forma nie stanie się skuteczna, pożyczkodawca może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego bądź Federacji Konsumentów.

Rzecznik finansowy

Instytucję Rzecznika Finansowego powołano na mocy przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez firmę pożyczkową lub bank w trybie rozpatrywania reklamacji.

Zgodnie z przepisami ustawy, reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Zatem wniosek (skargę/zażalenie) do Rzecznika Finansowego można skierować po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej w firmie pożyczkowej. Aby Rzecznik Finansowy mógł skutecznie rozpatrzyć skargę, należy przesłać do Biura Rzecznika Finansowego skargę w formie pisemnej. Wzór takiego dokumentu można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego.

Federacja Konsumentów

Inną formą wymuszenia respektowania praw pożyczkobiorcy jest pomoc Federacji Konsumentów. Obejmuje ona wsparcie prawne, reprezentację przed pożyczkodawcą, a w ostateczności również przed sądem. W mniej skomplikowanych sprawach o pomoc prawną do Federacji Konsumentów można zwrócić się drogą mailową. W pozostałych sprawach należy osobiście złościć się z kompletem dokumentów, w tym również z umową zawartą z pożyczkodawcą do jej przedstawiciela. Siedziby znaleźć można na terenie każdego województwa.

Dodaj Komentarz