Postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą

0

Wydawałoby się, że postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą, który na przykład zawyża koszty pożyczki, ogranicza się tylko do drogi sądowej. Jeszcze do niedawna nad rynkiem pozabankowych usług finansowych państwo nie miało nadzoru. Niestety w wielu przypadkach doprowadzało to do pojawiania się ofert od nieuczciwych pożyczkodawców. Wiele osób stało się ofiarami pozabankowych umów pożyczkowych, których koszt oprocentowania oraz opłat za obsługę, przekraczał wartość zaciągniętego zobowiązania. W konsekwencji zaciągnięcie prywatnej pożyczki nie pomagało w odzyskaniu stabilności finansowej, a wręcz doprowadzało wielu pożyczkobiorców do spirali długów.

Nadzór nad rynkiem pożyczkowym

Znowelizowana w marcu 2016 roku ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła ograniczenia w wysokości łącznych kosztów pożyczek. W rezultacie poprawiło bezpieczeństwo zaciągania tego rodzaju zobowiązań. Celem zmiany ustawy stało się zminimalizowanie coraz częściej pojawiających się praktyk, które w ewidentny sposób naruszały prawa konsumenckie pożyczkobiorców oraz objęcie ochroną ich interesów.

Jedna z najważniejszych zmian jakie wprowadziła znowelizowana ustawa na rynek poza bankowych produktów finansowych jest ustalenie limitów poza odsetkowych kosztów zobowiązań. Limity te przede wszystkim dotyczą wszelkiego rodzaju opłat oraz prowizji. W efekcie w znaczny sposób obniżył się całkowity koszt zwrotu zobowiązania zaciągniętego u osób prywatnych bądź instytucji poza bankowych. Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pożyczkobiorca uzyskał prawo do zwrotu zaciągniętego zobowiązania o wartości wolnej od jakichkolwiek opłat oraz odsetek w przypadku naruszenia warunków udzielania pożyczki.

Postępowanie z nieuczciwym pożyczkodawcą – gdzie szukać pomocy?

Podstawą do reklamacji pożyczki oraz respektowania spraw w przypadku nieuczciwego pożyczkodawcy jest spisana z nim umowa oraz zapisy jakie zawiera. W pierwszej kolejności kwestie sporne wynikające na przykład z lichwiarskiej wartości kosztów całkowitych zaciągniętego zobowiązania. Może to dotyczyć także naliczania odsetek karnych za nieterminową spłatę, przekraczających określone ustawą limity warto wyjaśnić bezpośrednio z pożyczkodawcą. Gdy taka forma nie stanie się skuteczna, pożyczkodawca może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego bądź Federacji Konsumentów.

Rzecznik finansowy

Instytucję Rzecznika Finansowego powołano na mocy przepisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez firmę pożyczkową lub bank w trybie rozpatrywania reklamacji.

Zgodnie z przepisami ustawy, reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Zatem wniosek (skargę/zażalenie) do Rzecznika Finansowego można skierować po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej w firmie pożyczkowej. Aby Rzecznik Finansowy mógł skutecznie rozpatrzyć skargę, należy przesłać do Biura Rzecznika Finansowego skargę w formie pisemnej. Wzór takiego dokumentu można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego.

Federacja Konsumentów

Inną formą wymuszenia respektowania praw pożyczkobiorcy jest pomoc Federacji Konsumentów. Obejmuje ona wsparcie prawne, reprezentację przed pożyczkodawcą, a w ostateczności również przed sądem. W mniej skomplikowanych sprawach o pomoc prawną do Federacji Konsumentów można zwrócić się drogą mailową. W pozostałych sprawach należy osobiście złościć się z kompletem dokumentów, w tym również z umową zawartą z pożyczkodawcą do jej przedstawiciela. Siedziby znaleźć można na terenie każdego województwa.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane