Przedawnienie pożyczki

0

Kwestie związane z przedawnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek reguluje obowiązujący kodeks cywilny. Reguluje on kwestie przedawnienia roszczeń zarówno w stosunku do pożyczek, jak i kredytów bankowych. Wyjaśniamy na czym polega przedawnienie pożyczki i podpowiadamy, kiedy firma windykacyjna może domagać się spłacenia długu, a kiedy jej działania są niezgodne z prawem.

Przedawnienie pożyczki – co warto wiedzieć na ten temat?

Artykuł 118 kodeksu cywilnego precyzuje, że po 3 latach roszczenie z tytułu pożyczki lub kredytu bankowego może ulec przedawnieniu. Zasada ta dotyczy pożyczek zaciąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (udzielanych przez banki, SKOK-i, instytucje pozabankowe, spółki pożyczkowe, ale nie osoby prywatne). Termin liczony jest od momentu powstania zobowiązania do spłaty określonej sumy pieniędzy. W praktyce termin wyliczany jest oddzielnie dla każdej raty pożyczkowej.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W przypadku, gdy bank lub firma pożyczkowa wypowiedzą dłużnikowi umowę, termin dla pozostałych zobowiązań liczony jest od momentu ostatecznego terminu spłaty wskazanego w wypowiedzeniu.

Złóż oświadczenie o przedawnieniu

Sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Pozwany powinien złożyć przed sądem oświadczenie w formie pisemnej, w którym poinformuje, że roszczenie uległo przedawnieniu. Istnieje również możliwość ustnego poinformowania sądu podczas rozprawy o przedawnieniu długu.

Gdy roszczenie będzie przedawnione, sąd oddali powództwo firmy windykacyjnej i to ją obciąży kosztami procesu. Warto o tym pamiętać, ponieważ firmy zajmujące się windykacją bardzo często liczą na to, że dłużnik nie zna przysługujących mu praw i nie wniesie oświadczenia o przedawnieniu roszczenia.

W przypadku, gdy dłużnik nie złoży oświadczenia o przedawnieniu pożyczki, sąd nakaże mu spłatę długu wraz z odsetkami naliczonymi ustawowo oraz kosztami procesu. Nieświadomy dłużnik zostanie wtedy obciążony kosztami wynagrodzenia adwokata zatrudnionego przez firmę windykacyjną.

Przerwanie biegu przedawnienia

Niestety nie zawsze upływ terminu 3 lat oznacza przedawnienie roszczenia. Zgodnie z art. 123 bieg przedawnienia może zostać w każdej chwili przerwany w trzech sytuacjach:

  • Pierwsza z nich zakłada podjęcie jakichkolwiek czynności przed sądem lub innym organem mających na celu odzyskanie roszczenia majątkowego.
  • Drugim jest uznanie długu, czyli rezygnacja z przysługującego mu prawa.
  • Trzecią możliwością może być rozpoczęcie mediacji. Jeśli wierzyciel lub pożyczkobiorca przystąpią do jednej z tych czynności, bieg przedawnienia zostaje wyzerowany i liczony na nowo.

Osoby, które mają do spłaty przedawnione roszczenie, powinny poinformować firmę windykacyjną o tym fakcie – często pozwala to uniknąć skierowania sprawy do sądu.

 

 

Czekanie na zakończenie biegu przedawnienia pożyczki czy jakiegokolwiek innego długu, wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Wierzyciel w każdej chwili może przerwać cały proces wskutek próby nawiązania porozumienia. Przez ten czas zadłużenie rośnie, a sytuacja finansowa z dnia na dzień się pogarsza. Pożyczkodawca ma prawo obciążyć nas nie tylko z odsetkami za opóźnienie, ale również pozostałymi opłatami związanymi z działaniami windykacyjnymi.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane