Ranking kredytów gotówkowych

Nie ma takiego czasu, w którym nie mielibyśmy dodatkowych potrzeb gotówkowych, więc aktualny ranking kredytów gotówkowych to najlepsze miejsce, aby znaleźć najlepsze ich oferty. Oczywiście mając określone potrzeby gotówkowe najczęściej zaczynamy od rozpoznania oferty własnego banku, jednak czy to zawsze najlepsza (czytaj najtańsza) opcja? To oczywiście zależy od polityki każdego z banków: czy chce pozyskać nowych klientów, zmuszając ich często przy tym np. do założenia rachunku, czy też bardziej docenić wiernych klientów, którzy już jakieś relacje z bankiem mają. Zawsze warto sprawdzić dostępne na rynku oferty, gdyż jeśli już pożyczać to pożyczać oszczędnie.

Ostatnia aktualizacja rankingu: 3 marca 2021 roku.

Najtańszy kredyt gotówkowy

Jeśli poszukujemy najtańszego kredytu gotówkowego, to musimy szczegółowo zweryfikować sumę kosztów każdego z kredytów, na który składają się:

  • prowizja za udzielenie kredytu – jednorazowa opłata za udzielenie kredytu, która może być zapłacona gotówką przez klienta, potrącona z kwoty udzielonego kredytu lub doliczona do kwoty kredytu. O ile nie odbiega to od wytycznych banków, w naszym rankingu zakładamy, że prowizja płacona jest przez klienta gotówką.
  • koszt odsetek – główny koszt kredytu wynikający z wysokości oprocentowania, którego maksymalna wartość po serii obniżek stóp procentowych może wynieść obecnie 7,2% w skali roku. Większość kredytów gotówkowych spłacana jest w ratach równych i właśnie dla rat równych został przygotowany ranking

W niektórych ofertach banki proponują lub nawet wymagają zakupu na przykład dodatkowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. Jeżeli którykolwiek bank wymaga takiego dodatkowego ubezpieczenia to jego łączny koszt dodawany jest do sumy kosztów.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Od 28 maja 2020 roku maksymalna wysokość kosztu odsetkowego nie może przekroczyć 7,2% w skali roku, więc w zdecydowanej większości banków maksymalne oprocentowanie wynosi właśnie 7,2%. Dlatego też tani kredyt gotówkowy to kredyt z najniższą możliwą wysokością prowizji za jego udzielenie. Dodatkowo banki mogą nam zaproponować na przykład wyższą prowizję za udzielenie kredytu lub dodatkowe ubezpieczenie. Wówczas finalny koszt oferty, którą uzyskamy będzie odbiegał od kosztów standardowych prezentowanych w poniższym rankingu kredytów gotówkowych.

Jednak należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny element oferty. W przypadku kredytów hipotecznych wysokość oprocentowania stanowi suma marży banku oraz indeksu, a więc na przykład WIBOR-u. Dla kredytów gotówkowych banki stosują często odmienne rozwiązania.

BeSOLAR fotowoltaika

W ofertach cenowych kredytów gotówkowych praktycznie wszystkie banki prezentują finalną wysokość oprocentowania bez podziału na marżę i WIBOR. Jednak banki stosują różne zasady dotyczące określania wysokości oprocentowania kredytu gotówkowego. Dla przykładu w Pekao i mBanku oprocentowanie kredytu gotówkowego jest zmienne i oparte na sumie marży i stawki WIBOR. Z kolei Santander Bank dla kredytów na okres do 24 miesięcy stosuje stałe oprocentowanie, a powyżej 24 miesięcy zmienne. Podobnie ma się rzecz w ING, który stałe oprocentowanie stosuje dla kredytów na okres do 36 miesięcy. Na drugim końcu skali znajduje się BNP Paribas, w którym oprocentowanie jest stałe, bez względu na okres kredytowania.

Porównanie kredytów gotówkowych

Aby móc porównać największą możliwą liczbę ofert założyliśmy, że będziemy porównywać kredyty o następujących parametrach:

  • Wartość kredytu: 20 000 złotych
  • Okres spłaty: 3 lata
  • Prowizja: kredytowana (zwiększa kwotę kredytu)

Ocenimy kwotę jaką klient będzie musiał oddać bankowi po tym okresie i ile będzie wynosiła miesięczna rata. Co ważne, w naszym rankingu uwzględniamy różne pakiety ofert występujące w bankach. W przypadku wielu banków ostateczny koszt kredytu gotówkowego może zależeć od oceny scoringowej klienta.

UWAGA: Poniższy ranking prezentuje koszty kredytów, ale trzeba pamiętać, iż nie każda z tych ofert będzie dostępna dla każdego klienta. Zmiany wprowadzane w bankach w związku z pandemią ograniczyły dostęp do kredytów np. osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pracującym na umowach zlecenia i o dzieło, a także w niektórych branżach.

Ranking najtańszych kredytów gotówkowych

Stan na dzień 3 marca 2021:

Bank Prowizja Oprocentowanie Rata Suma kosztów
0% 6,90% 617 zł 2 199 zł Weź pożyczkę
Credit Agricole 0% 7,20% 619 zł 2 297 zł
6,50% 6,97% 651 zł 3 446 zł
BNP 7,00% 7,20% 663 zł 3 858 zł
Millenium 0%* 7,15% 679 zł 4 441 zł
9,99% 7,20% 681 zł 4 524 zł Weź pożyczkę
Pekao 13,99% 7,20% 706 zł 5 417 zł Weź pożyczkę
PKO Bp 14,90% 7,20% 712 zł 5 629 zł Weź pożyczkę
mBank nowe logo 14,99% 7,20% 713 zł 5 640 zł Weź pożyczkę
Alior Bank 15,90% 7,19% 718 zł 5 839 zł Weź pożyczkę

*W Millennium prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 0%, jednak wymagany jest zakup ubezpieczenia, którego koszt to w tym wypadku 60 złotych miesięcznie. Koszt ten został ujęty w wysokości raty oraz w sumie kosztów.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?

Zdolność kredytowa dla kredytów gotówkowych obliczana jest jako stopień obciążenia dochodów zobowiązaniami. To dość prosty w swej konstrukcji wskaźnik DTI (Debt to income) określający procentowo jaki jest stosunek zobowiązań do dochodów. Mówiąc o zobowiązaniach należy brać pod uwagę wszystkie posiadane już obciążenia kredytowe i inne zobowiązania stałe, a także ratę planowanego kredytu.

Komisja Nadzoru Finansowego w najnowszej Rekomendacji T dla banków zniosła narzucone wcześniej przez nią samą ograniczenia maksymalnego stosunku rat do dochodów. W przypadku osób zarabiających poniżej średniej maksymalny poziom wskaźnika wynosił 50%, natomiast dla osób z wyższymi dochodami 65%. Obecnie banki same ustalą limity DTI i choć w większości przypadków nie ujawniają takich danych, to należy przypuszczać, że w dalszym ciągu stosują wymogi starej Rekomendacji T.

Banki mogą także w dwóch sytuacjach stosować uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej. Po pierwsze dotyczy to kredytów oraz pożyczek ratalnych, jeżeli ich kwota nie przekracza 4-krotnej wartości przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw.

Po drugie, na łagodniejsze traktowanie liczyć mogą osoby będące klientami danego banku już od dłuższego czasu. Uproszczona procedura może być zastosowana wobec:

  • klientów, którzy współpracują z bankiem od co najmniej sześciu miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • klientów, którzy współpracują z bankiem od co najmniej dwunastu miesięcy, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

UWAGA: Ranking i wszystkie znajdujące się w nim wyliczenia zostały przygotowane wewnętrznie przez redakcję i w sposób maksymalnie rzetelny, bez wpływu żadnego z ocenianych przez nas banków.

 

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane