Rynek pożyczek w sierpniu 2019

0
Jak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej, rynek pożyczek w sierpniu 2019 roku utrzymał spadek dynamiki, który utrzymuje się już od ponad roku. Raport opiera się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje pozabankowe, w tym największe firmy pożyczkowe w Polsce. Nie wszystkie działające w Polsce firmy pożyczkowe raportują obecnie do BIK. Jednak na podstawie informacji branżowych BIK szacuje, że posiada dane o więcej niż połowie rynku pożyczkowego.

Sprzedaż pożyczek od początku 2019 roku

W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 roku firmy pożyczkowe, które raportują do BIK udzieliły łącznie 1 834,5 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,685 mld zł. W porównaniu tego samego okresu poprzedniego roku udzielono tylko o 0,1% więcej pożyczek. Jeżeli natomiast porównamy wartość udzielonych pożyczek to zanotowano spadek o 1,7%. W ujęciu ilościowym dominowały pożyczki do kwoty 1 000 złotych, które stanowiły aż 38% z łącznej liczby udzielonych w tym okresie pożyczek. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały tylko 9% udział w sprzedaży.

Rynek pożyczek w sierpniu 2019

W samym sierpniu 2019 roku, w porównaniu do sierpnia poprzedniego roku firmy pożyczkowe udzieliły o 1,9% mniej pożyczek. Spadła także istotnie ich łączna wartość, która była niższa o 10,6%. Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK w sierpniu 2019 roku wyniosła 576 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 231,5 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w sierpniu 2019 roku pożyczki pozabankowej wyniosła 2 489 zł. Była ona niższa od średniej wartości udzielonej pożyczki w sierpniu 2018 roku o 8,9%.

Dynamika rynku

Wartość sprzedaży pożyczek przez firmy pożyczkowe od początku 2018 roku praktycznie nie zmienia się. W każdym z miesięcy oscyluje na poziomie ok. 600 milionów złotych. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli spojrzymy na dynamikę, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy już po raz czwarty zanotowała wartość ujemną. Na niską dynamikę sprzedaży na rynku pozabankowym ma wpływ szereg czynników. Jednym z istotnych czynników jest dostęp instytucji pożyczkowych do finansowania. Wynika to w szczególności z problemów spowodowanych kryzysem na rynku obligacji korporacyjnych. Istotna jest także niepewność regulacyjna dotycząca toczącymi się pracami nad ustawą warunkującą przyszłość rynku pożyczek pozabankowych. To niestety skutkuje trudnościami w uzyskaniu finansowania. Bez wątpienia wpływ na dynamikę sprzedaży mają transfery socjalne typu 500+, które skutkują niższym popytem na pożyczki.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane