Dlaczego bank odmówił kredytu? Koniec z tajemnicą.

0
Do niedawna wielu potencjalnych kredytobiorców zastanawiało się dlaczego bank odmówił kredytu. Oczywiście takie same pytania zadawali sobie niedoszli pożyczkobiorcy próbujący uzyskać pożyczkę w w firmach pożyczkowych. Na szczęście ustawodawca poszedł po rozum do głowy. Przy okazji wprowadzania zmian wynikających z przepisów RODO w prawie bankowym pojawiły się nowe zapisy. Tylko dlaczego dopiero teraz?

Teraz dowiesz się dlaczego bank odmówił kredytu

Znowelizowana ustawa prawo bankowe weszła w życie 4 maja. Narzuciła ona na banki i firmy udzielające pożyczek dodatkowe obowiązki. Obejmują one konieczność wskazania klientowi czynników mających wpływ na ocenę jego zdolności kredytowej klienta (art. 70a) oraz wskazanie podstawy dla podjętej decyzji kredytowej w sposób automatyczny (art. 105a). Mówiąc po ludzku, od dnia wejścia w życie nowelizacji banki i firmy pożyczkowe, w przypadku odmowy, muszą bezpłatnie poinformować swoich klientów dlaczego odmówiły im kredytu czy pożyczki.

Przed 4 maja klient, który wnioskował o kredyt lub pożyczkę i dostawał odmowę, mógł się tylko domyślać dlaczego bank odmówił mu kredytu. Jeśli otrzymywał jakiekolwiek wyjaśnienia to pochodziły one z reguły od doradcy bankowego lub pośrednika, który go obsługiwał. Przekazując klientowi jakiekolwiek informacje w ten sposób próbował wyjaśnić przyczynę porażki.

Dwa warianty prawa do wyjaśnień

Prawo do wyjaśnienia ma dwa warianty. Zależą one od tego, czy decyzję w sprawie odmowy przyznania kredytu lub pożyczki podjął człowiek, czy też została ona podjęta w procesie w pełni zautomatyzowanym, a więc przez system.

Wyjaśnienia w przypadku decyzji człowieka

Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej (…) ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Jak widać informacja ta nie jest przekazywana przez bank „z automatu”, ale na wniosek klienta. A jakie informacje uzyskamy występując o wyjaśnienie?

Wyjaśnienie (…) obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.

Wyjaśnienia w przypadku decyzji automatycznej

W tym przypadku, a więc w sytuacji, w której decyzję odmowną podjął system bez udziału człowieka, klient ma:

„…prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska.

Jeśli otrzymasz wyjaśnienia, które w Twojej ocenie zawierają błędne lub niepełne dane, Twój wniosek będzie musiał być rozpatrzony ponownie. Tym razem jednak przez człowieka, a nie system. Procedura ta obowiązuje zarówno w bankach, jak i firmach pożyczkowych. Obecnie podejmowanie decyzji jest w pełni zautomatyzowane przede wszystkim w wypadku szybkich pożyczek. Dotyczy to więc pożyczek o niewielkiej wartości i to głównie w firmach pożyczkowych. W wypadku większych kredytów, w szczególności kredytów hipotecznych, decyzja podejmowana jest na kliku szczeblach i obszarach. Należą do nich między innymi: analiza prawna nieruchomości, analiza zdolności kredytowej (finansowa), analiza techniczna i wycena nieruchomości itd.

Co jeśli bank odmówi informacji o przyczynie odmowy?

Jeśli bank lub firma pożyczkowa odmówią wyjaśnienia decyzji podjętej automatycznie naruszą przepisy RODO. Dotyczy to również sytuacji, w której wyjaśnienie jest zbyt ogólne, albo nie zapewnią oceny wniosku przez człowieka, . W takiej sytuacji będziemy mogli poskarżyć się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zawsze można także poskarżyć się do Rzecznika Finansowego lub wejść na drogę sądową. Pytanie tylko po co wchodzić na formalną ścieżkę wojenną przy małych pożyczkach?

Sprawdź najbardziej aktualny ranking kredytów kredytów gotówkowych

Zobaczymy jak w praktyce będą wyglądały wyjaśnienia dotyczące odmów przyznania kredytów i pożyczek w różnych instytucjach. Ustawa nie określa ściśle zakresu przekazywanych w wyjaśnieniach danych, czy też wzorów formularzy. Należy się spodziewać znaczących różnic w poziomie informowania. Niemniej jednak wprowadzanie rozwiązań, które dają nam wiedzę o naszym statusie finansowym jest krokiem w bardzo dobrą stronę. A czy Wy byliście kiedykolwiek w sytuacji, a w której bank odmówił Wam kredytu?

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane