Do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny?

0

Młode osoby o tym nie myślą, ale osoby, które weszły już w wiek średni zastanawiają się do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny i na jak długi okres. A okres kredytowania oraz wiek kredytobiorcy są ze sobą ściśle powiązane i ta arytmetyka musi się zgadzać. Nie ma żadnych prawnych wymagań ani ograniczeń zarówno jeśli chodzi o maksymalny wiek kredytobiorcy jak i maksymalny okresy kredytowania. Dlatego choć banki oferują zbliżone warunki w tym zakresie to jednak różnią się od siebie. Szczegółowe informacje w dalszej części wpisu.

A więc do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny?

Zdecydowana większości banków w konkretny sposób określa maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu, który wynosi od 67 do 80 lat. Określenie maksymalnego wieku kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym wyznacza rok, w którym kredytobiorca osiągnie dany wiek i w którym spłaci ostatnia ratę kredytu. Nie ma przy tym znaczenia, czy kredytobiorca urodziny będzie obchodził w styczniu, czy też w grudniu. Weryfikowany jest rok kalendarzowy, w którym zaciągamy i spłacamy kredyt.

Wyjątkiem są Citi Handlowy oraz Pekao Bank Hipoteczny, w których ostatnia rata kredytu musi być spłacona przed urodzinami wyznaczającymi maksymalny wiek kredytobiorcy.

Maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym

Zapewne część osób będzie zaskoczona jeżeli powiemy, że jest bank, w którym odpowiedź na pytanie do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny brzmi: do dowolnego.

Dlaczego? Bo w zasadzie nie ma ograniczeń maksymalnego wieku kredytobiorcy. Mowa o ofercie Santander Banku, który formalnie określa maksymalny wiek na 70 (bez ubezpieczenia na życie) lub 75 lat (z ubezpieczeniem na życie Aviva), ale pozostawia furtkę, która może wydłużyć maksymalny wiek kredytobiorcy w zasadzie dowolnie.

Oznacza to, że mając na przykład 60 lat, można wziąć kredyt nawet na 30 lat. Warunkiem koniecznym, aby bank udzielił kredytu jest w tym wypadku cesja na bank polisy ubezpieczenia na życie o wartości równej lub wyższej niż wartość kredytu. Ubezpieczenie to musi „pochodzić” z zewnętrznego towarzystwa ubezpieczeniowego, a więc nie z Avivy.

Szczegółowe informacje o minimalnym i maksymalnym wieku kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym w poszczególnych bankach znajdują się w tabeli poniżej.

Bank Maksymalny wiek Maksymalny okres kredytowania
Alior Bank 80 lat 30 lat
Bank Pocztowy 80 lat 35 lat
BNP Paribas 75 lat 30 lat
BOŚ 70 lat 35 lat
Citi Handlowy 70 lat 30 lat
ING 75 lat 35 lat
mBank 67 lat 35 lat*
Millennium 75 lat 35 lat
Pekao SA 70 lat 30 lat
PKO BH 70 lat 30 lat
PKO BP 80 lat 35 lat
Santander 70 lub 75 lat* 30 lat

*W mBanku 35 lat dla LTV do 80%. Powyżej 30 lat.

*W Santanderze do 75 lat z ubezpieczeniem na życie Aviva

BeSOLAR fotowoltaika

Maksymalny okres kredytowania

Jeżeli chodzi o maksymalny okres kredytowania to banki są zdecydowanie bardziej zgodne. Dla kredytów hipotecznych najczęściej jest to okres 30 lub 35 lat. Inne, a w tym wypadku krótsze okresy stosowane są w przypadku innych produktów zabezpieczonych hipotecznie, takich jak pożyczka hipoteczna lub kredyt konsolidacyjny.

Jak więc wyliczyć maksymalny okres kredytowania dla konkretnego kredytobiorcy? Od maksymalnego wieku kredytobiorcy dostępnego w danym banku odejmujemy rocznikowy wiek kredytobiorcy. Jeżeli wartość ta będzie niższa niż maksymalny okres kredytowania w danym banku to odpowiedź znamy od razu. Jeżeli wartość ta jest wyższa to maksymalnym okresem będzie maksymalny w danym banku. Od tej zasady i przykładu nr 1 poniżej są wyjątki w postaci Pekao BH i Citi, o których pisaliśmy powyżej.

Przykład 1:

Kredytobiorca obchodzi w bieżącym roku 52 urodziny. Maksymalny wiek kredytobiorcy w banku X to 70 lat, okres kredytowania to 30 lat. Maksymalny okres kredytowania wyniesie więc: 70 – 52 = 18 lat.

Przykład 2:

Kredytobiorca obchodzi w bieżącym roku 35 urodziny. Maksymalny wiek kredytobiorcy w banku X to 70 lat, okres kredytowania to 30 lat. Maksymalny okres kredytowania wyniesie dostępne 30 lat.

W przypadku przystępowania do kredytu kilku osób banki weryfikują zawsze wiek najstarszego kredytobiorcy i na jego podstawie ustalają maksymalny okres kredytowania.

Kredyt hipoteczny z rodzicami – okres kredytowania

Najczęstszą przyczyną przystępowania do kredytu hipotecznego z rodzicami jest po prostu brak zdolności kredytowej młodego człowieka. Banki to rozumieją i nie robią w takich sytuacjach żadnych problemów. Oczywiście są kwestie związane ze zdolnością kredytową, choćby liczonymi oddzielnymi kosztami utrzymania, ale nie o tym jest ten wpis, więc skupiamy się na kwestii maksymalnego okresu kredytowania.

Jeżeli chcesz wziąć kredyt z rodzicami to sprawa jest prosta. Banki po prostu stosują opisane wcześniej zasady. Najważniejsza z nich to ta, która mówi, że do ustalenia maksymalnego okresu kredytowania brany jest pod uwagę wiek najstarszego kredytobiorcy. Tak więc w przypadku rodziców na przykład w wieku 55 lat okres kredytowania może się skrócić do 25, albo nawet 12 lat. I tu wchodzimy w nieco błędne koło ponieważ skrócenie okresu kredytowania oznacza także zmniejszenie zdolności kredytowej.

Jednak i tu pojawia się jeden bank, który wprowadził wyjątek od tej reguły. Tym bankiem jest BNP Paribas. Wyjątek ten dotyczy sytuacji, w której dochody przystępującej do kredytu młodej osoby stanowią więcej niż 50% sumy łącznych dochodów osób przystępujących do kredytu oraz zapewniają zdolność do spłaty również co najmniej 50% kwoty kredytu. W tym wypadku kredyt hipoteczny z rodzicem lub rodzicami nie będzie oznaczał skróconego okresu kredytowania. Pod uwagę brany będzie wiek dziecka.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane