Dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego

0

Jakie są wymagane dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego? Wiele osób zamierzających wnioskować o kredyt hipoteczny w pierwszej kolejności pyta doradców właśnie o to. Jest to element, który po prostu budzi obawy co do ich zakresu, czy też czasu potrzebnego na ich skompletowanie. Najczęściej obawy mają osoby, które uzyskują dochody ze źródeł mniej standardowych niż umowa o pracę na czas nieokreślony. Ale nie taki diabeł straszny jak go malują.

Jakie dokumenty finansowe potrzebne są do kredytu hipotecznego?

Większość informacji o naszej sytuacji finansowej z reguły wpisujemy we wniosku kredytowym, ale te kluczowe informacje finansowe wymagają potwierdzenia dokumentami. Zakres wymaganych dokumentów dla poszczególnych źródeł dochodów, które są akceptowane przez dany bank, regulowany jest zazwyczaj stosowną wewnętrzną procedurą banku. W większości banków zakresy wymaganych dokumentów są bardzo podobne, choć oczywiście występują także różnice.

Musimy pamiętać, że praktycznie wszystkie banki stosują swoje własne formularze. I nie dotyczy to tylko formularzy zaświadczeń o zarobkach dla umów o pracę. Na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wypełnić bankowe formularze dotyczące prowadzonej przez nich działalności. Mogą w nich być zawarte na przykład informacje o zobowiązaniach finansowych, amortyzacji środków trwałych oraz inne dane wymagane przez bank. Zakres wymaganych dokumentów finansowych będzie zawsze wynikał ze źródła dochodów, ale pamiętajmy że dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego to nie tylko informacje o dochodach. Do dokumentów finansowych zaliczyć należy także informacje o posiadanych zobowiązaniach, czy też posiadanych środkach finansowych na przykład na wkład własny.

Dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego z uwagi na źródło dochodów

Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony/kontrakt menadżerski:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na formularzu banku
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie najczęściej za ostatnie 3 miesiące.
  W większości banków wyciągi można wydrukować w obecności doradcy lub pośrednika, który potwierdza ich autentyczność.
 • jeżeli wynagrodzenie uzyskujemy w gotówce to wymagane jest zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki.
 • PIT za ostatni rok lub dwa poprzednie lata z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów
 • świadectwa pracy w przypadku konieczności potwierdzenia ciągłości zatrudnienia
 • w przypadku umów o prace na czas określony może być wymagane oświadczenie pracodawcy o możliwości dalszego zatrudnienia po zakończeniu bieżącej umowy.
  Nie jest to zobowiązanie pracodawcy, lecz oświadczenie o takiej możliwości.

Umowy o dzieło i umowy zlecenia:

 • umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła wraz z rachunkami za ostatnie 12 miesięcy. Niektóre banki zadowalają się zaświadczeniem o zarobkach, bez konieczności zbierana wszystkich umów i rachunków.
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu umów
  W większości banków wyciągi można wydrukować w obecności doradcy lub pośrednika, który potwierdza ich autentyczność.
 • PIT za ostatni rok lub dwa poprzednie lata z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów

Emerytura i renta na czas nieokreślony:

 • Decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia
 • Ostatni odcinek emerytury lub renty lub inny dokument potwierdzający wypłatę świadczenia

Działalność gospodarcza – dokumenty ogólne:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek.
  W wielu bankach możliwe jest dostarczenie zaświadczenia dopiero przed podpisaniem umowy kredytowej.
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami.
  W wielu bankach możliwe jest dostarczenie zaświadczenia dopiero przed podpisaniem umowy kredytowej.
 • REGON
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • umowa spółki – jeśli dotyczy
 • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok lub dwa poprzednie lata z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów
 • wyciąg z rachunku firmowego – najczęściej wymagany jest za ostatnie 12 miesięcy.
  W większości banków wyciągi można wydrukować w obecności doradcy lub pośrednika, który potwierdza ich autentyczność.

Działalność gospodarcza – książka przychodów i rozchodów (KPiR):

 • KPiR za bieżący i poprzedni rok obrotowy podpisane na każdej stronie przez biuro rachunkowe oraz osobę prowadzącą działalność.
 • informacja o odpisach amortyzacyjnych

Działalność gospodarcza – pełna księgowość:

 • CIT lub PIT za ostatni rok obrotowy z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów
 • bilans, rachunek zysków i strat za ostatni lub dwa ostatnie lata obrotowe
 • bilans, rachunek zysków i strat za zamknięte miesiące bieżącego roku

Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy
 • księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej:

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy
 • kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej na dany rok

Jak długo zajmuje zgromadzenie dokumentów finansowych?

Czytając powyższe zestawienie można by się złapać za głowę. Na szczęście większość z kredytobiorców korzysta z usług pośredników, którzy i w tym aspekcie prowadzą za rękę. Przygotowują konkretny zestaw dokumentów i formularzy i jedyne co nam pozostaje to po prostu zebrać te dokumenty. Ile czasu to zajmuje? Jeżeli pracujemy na etacie to w zasadzie czekamy tylko na zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. W przypadku osób prowadzących działalność często konieczne jest przygotowanie danych finansowych i złożenie wniosków o zaświadczenia. Z praktyki wynika, że zgromadzenie dokumentów zajmuje około dwóch tygodni.

Sprawdź najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane