Duże zmiany w ofercie hipotecznej

0

Santander wprowadził dzisiaj duże zmiany w swojej ofercie hipotecznej. Tym razem nie dotyczą one wyłącznie kosmetycznych zmian wysokości marż, czy też prowizji za udzielenie kredytu. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu ustalania finalnej marży dla klienta. Tym razem to klientowi pozostawiono decyzję z ilu dodatkowych produktów banku chce skorzystać i za każdy z nich uzyskać niższą marżę.

Kolejna zmiana dotyczy dodatkowego ubezpieczenia, które dotychczas było ubezpieczeniem na życie i od ryzyka utraty pracy. Ubezpieczenie nazywało się Bezpieczna hipoteka, a obecnie pozostanie tylko ubezpieczeniem na życie i nazwą Spokojna hipoteka.

Co się nie zmieniło w ofercie Santandera

Nie zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze Santander nadal dzieli klientów na wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie klient wewnętrzny to osoba, która od co najmniej 4 miesięcy posiada w banku konto osobiste w dowolnej walucie. Dodatkowym warunkiem jest, aby w każdym z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego na to konto była dokonana co najmniej jedna wpłata gotówkowa lub przelew. Klienci wewnętrzni, poza tym, że oferuje im się tańsze kredyty, są dodatkowo uprzywilejowani, gdyż mogą uzyskać kredyt hipoteczny z wkładem własnym na poziomie tylko 10%.

Po drugie, bank utrzymał dość prostą segmentację klientów. Jest to w zasadzie jedna kategoria klientów, czyli VIP-y zwani klientami Select. Aby zostać zaliczonym w poczet grona klientów Select trzeba uzyskiwać stabilne dochody w wysokości co najmniej 10 000 złotych netto bez względu na źródło dochodów. Mogą to być także dochody łączone, a więc z na przykład dwóch źródeł. Liczy się po prostu suma dochodów powyżej tej kwoty.

Duże zmiany w ofercie hipotecznej w zakresie marż

Dotychczasowa polityka cenowa banku zakładała w zasadzie stałe marże. Klienci mogli je obniżyć o 0,2% za założenie w banku dowolnego konta osobistego z wpływami wynagrodzenia w wysokości minimum 2 000 PLN. Konto musiało być utrzymywane przez okres co najmniej 7 lat od dnia uruchomienia kredytu.

Zasadniczo konstrukcja siatki marż nie została przez bank zmieniona, jednak obecnie klient ma możliwość obniżenia marży wyjściowej za zakup trzech dodatkowych produktów.

Konto z wpływem wynagrodzenia

Obniżka o 0,2%

Wartość minimalnego, wymaganego przez bank comiesięcznego wpływu na konto uzależniona jest od kwoty kredytu i wynosi od 2 000 złotych do 4 000 złotych dla kredytów o wartości powyżej 500 000 złotych. Dla klientów Select jest to minimum 7 500 złotych.

Karta kredytowa

Obniżka o 0,1%

Kredytobiorca musi dokonywać co miesiąc transakcje gotówkowe i bezgotówkowe o wartości łącznej minimum 500 złotych.

Ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort

Obniżka o 0,1%

Ubezpieczenie nieruchomości musi opiewać na wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Produkty te muszą być utrzymywane przez okres 5 lat. W przypadku zakupu wszystkich trzech produktów klient uzyskuje marżę niższą o 0,4% w stosunku do marż bazowych. A marże bazowe wyglądają następująco:

Marże dla stałych klientów Santandera

Poziom LTV Kredyt do 149 999 PLN Kredyt od 150 000 PLN Klient Select
0% – 50% 2,49% 2,39% 2,19%
50,01% – 70% 2,69% 2,49% 2,29%
70,01% – 80% 2,89% 2,59% 2,39%
80,01% – 85% 3,39% 3,39% 2,79%
85,01% – 90% 3,59% 3,59% 3,09%

Marże w Santanderze dla klientów zewnętrznych

Poziom LTV Kredyt do 149 999 PLN Kredyt od 150 000 PLN Klient Select
0% – 50% 2,69% 2,49% 2,29%
50,01% – 70% 2,79% 2,59% 2,39%
70,01% – 80% 3,09% 2,69% 2,49%

Należy również dodać, że bank wyrównał wysokość prowizji za udzielenie kredytu, która dla wszystkich klientów wynosi 2%. A prowizję można obniżyć do 0% za zakup ubezpieczenia Spokojna hipoteka.

Ubezpieczenie Spokojna hipoteka

Wprowadzone przez Santandera duże zmiany w ofercie hipotecznej dotknęły także dodatkowego ubezpieczenia. Zmieniło ono nie tylko nazwę, ale zmienił się także zakres ubezpieczenia oraz jego koszt. Bank zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka utraty pracy, pozostawiając wyłącznie na życie.

Podstawowe informacje na temat ubezpieczenia Spokojna hipoteka:

  • Zakres ochrony: życie
  • Wiek ubezpieczonego: 18 – 70 lat
  • Suma ubezpieczenia: suma kredytu na dzień śmierci
  • Wymaganie badań: dla kredytów powyżej 700 000 złotych lub osób w wieku powyżej 60 lat

Składka ubezpieczenia płatna jest miesięcznie, a jej koszt niezależnie od wieku klienta stanowi 0,035% kwoty kredytu miesięcznie.

Bank wymaga utrzymywania ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka przez okres 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji w okresie 60 miesięcy od uruchomienia kredytu bank ma prawo podwyższyć marżę kredytu o 0,2%.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Santanderze

Nowa konstrukcja oferty daje sporo możliwości jej konfigurowania. Czy opłaca się korzystać z dodatkowych produktów? Jak na koszt kredytu wpływa ubezpieczenie Spokojna hipoteka? Aby odpowiedzieć na te pytania porównamy koszty oferty standardowej dla klienta wewnętrznego, z opcją dodatkowych produktów, a także z ubezpieczeniem.

Do porównania przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Wkład własny: 20%
  • Klient: wewnętrzny
  • Cross-sell: wszystkie produkty dodatkowe
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Santander
Standard
2,59% 6 800 zł 1 399 zł 163 586 zł 181 436 zł 63 651 zł
Santander
Cross-sell
2,19% 6 800 zł 1 328 zł 137 920 zł 155 770 zł 55 834 zł
Santander
Cross-sell i ubezpieczenie
2,19% 0 zł 1 328 zł 137 920 zł 156 110 zł 56 174 zł

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Jak widać oferta cross-sell, a więc z kompletem dodatkowych produktów się opłaca. A jeszcze bardziej opłaca się razem z ubezpieczeniem Spokojna hipoteka. Oczywiście jeżeli porównujemy tylko oferty dostępne w Santander Banku.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane