Ekokredyt hipoteczny w BNP Paribas

0
Ekokredyt hipoteczny w BNP Paribas to nowa opcja kredytu hipotecznego dla klientów zorientowanych na inwestycję w domy energooszczędne. Bank nazwał tą ofertę „kredytem hipotecznym z zielona hipoteką”. Jednak należy od razu zaznaczyć, że nie jest to odrębna oferta, lecz możliwość uzyskania obniżki marży po spełnieniu określonych warunków. Jakie warunki należy spełnić i czy to się opłaca? Sprawdzamy.

Dla kogo ekokredyt hipoteczny w BNP Paribas

O ekokredyt hipoteczny może wnioskować każdy klient, którego inwestycja, a więc nieruchomość, spełnia określone wymagania banku dotyczące ekologii.

W zależności od statusu nieruchomości, możliwe są dwa scenariusze:

 • jeżeli kredyt przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości oddanej do użytkowania, klient musi posiadać dokument potwierdzający wydanie certyfikatu ekologicznego (np. zaświadczenie wystawione przez dewelopera) albo świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie jest wyższa niż 50 kWh/(m2*rok). W takim wypadku marża jest obniżona na etapie podpisywania umowy kredytowej lub
 • dla finansowania nieruchomości w trakcie budowy, klient zadeklaruje dostarczenie ww. dokumentów po jej zakończeniu. W takim przypadku marża zostanie obniżona po dostarczeniu wymaganych dokumentów do banku.

Klient, którego nieruchomość spełnia lub docelowo spełni wyżej wymieniony warunek uzyska obniżkę marży o 0,10%. Finalna marża kredytu hipotecznego w BNP Paribas uzależniona jest od zakupu określonych produktów dodatkowych, więc w zależności od wyboru wariantu marża ekokredytu będzie inna. Niemniej jednak zawsze niższa o 0,10% od standardu.

Oferta cenowa kredytu hipotecznego w BNP Paribas

Oferta kredytu hipotecznego w BNP Paribas jest bardzo prosta. To jedna standardowa marża bez względu na wysokość wkładu własnego i kwotę kredytu i możliwość obniżenia marży w zamian za zakup dodatkowych produktów.

Warunki cenowe w ofercie standardowej są następujące:

 • Marża kredytu: 2,90%
 • Prowizja za udzielenie kredytu: 2,00%
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: 1,00%*

*Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu obowiązuje tylko w okresie pierwszych trzech lat. W kolejnych okresach nie ma prowizji.

Produkty obniżające marżę

Podstawową marżę możemy obniżyć kupując dodatkowo:

 • Konto osobiste KONTO OTWARTE NA CIEBIE lub MOJE KONTO PREMIUM z kartą debetową i minimalnym miesięcznym wpływem w wysokości 2 500 złotych – obniżka marży o 0,30%
  W przypadku klientów, którzy posiadają już konto w banku w innym planie taryfowym, istnieje możliwość bezpłatnej zmiany planu.
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium na okres 5 lat– obniżka marży o 0,60%
  lub
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard na okres 5 lat – obniżka marży o 0,40%
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w PZU – obniżka marży o 0,10%

Jeżeli skorzystamy z opcji ubezpieczenia Cardiff Premium z obniżką marży o 0,6% to finalna marża obniży się o maksymalny zakres 1% i wyniesie 1,90%.

Prowizja za udzielnie, czy za wcześniejsza spłatę?

Dodatkowo, w przypadku zakupu dowolnego pakietu ubezpieczenia Cardiff, klient może wybierać z opcji braku prowizji za udzielenia lub za wcześniejszą spłatę. Dostępne opcje to:

 • prowizja za udzielenie 0% i prowizja za wcześniejsza spłatę 1%
  lub
 • prowizja za udzielenie 2% i prowizja za wcześniejsza spłatę 0%

Bank wymaga, aby wszystkie te produkty dodatkowe, poza ubezpieczeniem Cardiff, były przez kredytobiorcę utrzymywane przez cały okres kredytowania. Jeżeli zrezygnujemy z któregokolwiek z nich to nasza marża wzrośnie o wartość obniżki, którą za dany produkt uzyskaliśmy.

Bank stosuje stawkę indeksu WIBOR 3M.

Ubezpieczenie Cardif

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium jest to pakiet dwóch ubezpieczeń zawierający zarówno ubezpieczenie na życie, jak i ubezpieczenie od jednego z niżej wymienionych ryzyk:

 • utrata pracy – w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony lub określony
 • poważnego zachorowania – w przypadku, gdy ubezpieczony nie podlega ochronie ubezpieczeniowej z tytułu Utraty pracy
  lub
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli zostało już wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

Koszt tego ubezpieczenia to 0,0725% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,87% rocznie. Składka naliczana jest przy każdej racie kredytu.

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard to po prostu ubezpieczenie na życie dostępne dla każdego rodzaju dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Koszt tego ubezpieczenia to 0,04% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,48% rocznie. Składka również naliczana przy każdej racie kredytu.

Ile kosztuje ekokredyt hipoteczny w BNP Paribas?

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Oferta bez prowizji
 • Ubezpieczenie nieruchomości z banku
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Ekokredyt z Cardiff
1,80% 0 zł 1 262 zł 114 253 zł 142 063 zł 56 952 zł
Standard z Cardiff 1,90% 0 zł 1 279 zł 120 413 zł 148 223 zł 58 887 zł

Jakkolwiek byśmy nie porównywali tych ofert to niższa o 0,10% marża przynosi po prostu wymierne korzyści odsetkowe. A przecież już samo posiadanie ekologicznego domu przynosi także korzyści ekonomiczne w czasie jego użytkowania.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane