Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

0
Pytanie jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach może sobie zadawać nawet 1,5 mln Polaków. Ta rzesza osób według Głównego Urzędu Statystycznego otrzymuje po prostu płacę minimalną. Przypomnijmy, że płaca minimalna to w 2019 roku kwota 1 634 złote na rękę. Co prawda z obwieszczenia Prezesa GUS z października wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie we wrześniu wynosiło 5 084,56 zł brutto, ale to tylko średnia dla wszystkich pracujących.

Kredyt hipoteczny za płace minimalną?

Cóż, odpowiedź niestety jest prosta i brzmi: jeżeli jesteś samotny to NIE. Dlaczego? Po prostu jedna osoba z dochodem minimalnym nie ma zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa to wyliczona możliwość obsługi swoich zobowiązań z uzyskiwanych dochodów. Dla przykładu rata kredytu w wysokości 100 000 złotych na okres 35 lat wyniesie ok. 500 złotych. Wydawać by się mogło więc, że uzyskując dochód o 1 134 złote wyższy od raty i nie mając żadnych innych zobowiązań, taką zdolność mamy. To nie jest jednak takie proste. Bank najpierw odliczy nam od dochodu minimalne koszty utrzymania nas i nieruchomości, które w zależności od banku dla jednej osoby wyniosą minimalnie 1 000 złotych. Po odjęciu tych kosztów pozostaje nam tzw. dochód dyspozycyjny, który powinien wynosić co najmniej 50% dochodu netto. W tym wypadku bez użycia kalkulatora możemy stwierdzić, że jest on niższy.

Jednak jeżeli do kredytu przystąpią dwie osoby i obie będą uzyskiwały dochód minimalny to zdolność się poprawia. Dlaczego? Choćby z tego powodu, że przyjęte przez banki koszty utrzymania i mieszkaniowe nie wzrosną dwukrotnie, tylko mniej. Regulacje wewnętrzne banków w różny sposób ustalają te koszty. Dla przykładu w banku Millennium minimalne koszty utrzymania dla jednej osoby wyniosą 686 złotych, a dla dwóch osób 1 212 złotych. Analogicznie koszty mieszkaniowe dla jednej osoby to 394 złote, a dla dwóch 573 złote. Podsumowując, dla jednej osoby łączne koszty to 1 080 złotych, a dla dwóch 1 785 złotych. Przy dwóch osobach zyskujemy więc 275 złotych dochodu dyspozycyjnego, a więc poprawia nam się do zdolność kredytowa.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

W takiej sytuacji, a więc uzyskiwania niskich dochodów znajdują się najczęściej młodzi ludzie, którzy wynajmują swoje pierwsze wspólne mieszkanie. Bardzo częstym, a wręcz popularnym rozwiązaniem, umożliwiającym wzięcie kredytu przez młode osoby bez zdolności jest przystąpienie do kredytu rodziców. W takiej sytuacji sumuje się dochody obu gospodarstw domowych oraz oczywiście koszty obu gospodarstw. Rozwiązanie takie nie oznacza, że rodzice stają się automatycznie także współwłaścicielami nieruchomości. W większości banków współwłaścicielami mogą być tylko dzieci, a rodzice stają się tylko współkredytobiorcami.

Jeżeli po jakimś czasie dochody młodych ludzi wzrosną na tyle, że będą mieli samodzielną zdolność, rodzice będą mogli się „wypisać” z kredytu. Takie rozwiązanie ma w zasadzie tylko jedno ograniczenie. Banki ustalając długość okresu kredytowania będą najczęściej brały pod uwagę wiek najstarszego kredytobiorcy. Tak więc, może się zdarzyć, że w bankach z niższym maksymalnym limitem wieku, dostępny okres kredytowania będzie krótszy niż standardowe 30 lat. To oczywiście powoduje, że wysokość raty może być nieco wyższa. Na szczęście na rynku są banki, w których można znaleźć limity wieku na poziomie 80 lat, rodzice nie muszą być współwłaścicielami nieruchomości i oferta cenowa jest na akceptowalnym poziomie.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane