Jesienna wyprzedaż kredytów hipotecznych

0

Rusza Jesienna wyprzedaż kredytów hipotecznych w ING. Tym samym można powiedzieć, że ING wróciło do przedpandemicznej przeplatanki ofertowej. Przed wybuchem pandemii kolejne, tak zwane „wyprzedaże”, były przeplatane ofertą Najlepiej na swoim. Czy nowa oferta „wyprzedaży” daje kredytobiorcom lepsze warunki od poprzednich? Sprawdzamy.

Jesienna wyprzedaż kredytów hipotecznych w szczegółach

Po rozpoczęciu pandemii ING, wzorem wielu innych banków wprowadził ograniczenia w kredytowaniu. Dotyczyły one zarówno wymagania posiadania wyższego wkładu własnego, jak i ograniczeń w udzielaniu kredytów dla niektórych źródeł dochodów i branż. Już od 17 sierpnia bank przywrócił możliwość akceptowania dochodów z działalności gospodarczej dla produktów hipotecznych, za wyjątkiem branż: gastronomia, kultura/rozrywka/rekreacja, turystyka i zakwaterowanie.

Wraz z wprowadzeniem Jesiennej wyprzedaży kredytów hipotecznych bank obniżył minimalny wymagany wkład własny kredytobiorcy do 20%. Tak więc przywrócony został stan z połowy marca.

Pomimo luzowania wymagań wobec klientów nowa oferta, dokładnie tak samo jak poprzednia, niesie za sobą pewne ograniczenia. Ograniczona została wartość kredytów udzielanych w ramach Jesiennej wyprzedaży. Minimalna wartość kredytu to 100 000 zł, a maksymalna to 1 500 000 zł.

Ponadto warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać ta ofertę to:

 • Przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny Klient musi posiadać lub założyć konto osobiste w banku, z którego będą spłacane raty kredytu hipotecznego
 • Kredytobiorca musi zadeklarować i realizować comiesięczne wpływy na rachunek w kwocie minimum 2 000 złotych,
 • Kredytobiorca musi podpisać za pośrednictwem Banku umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie,
 • Umowę o kredyt hipoteczny należy podpisać w okresie trwania oferty.

Przez pierwsze trzy lata bank będzie weryfikował spełnianie tych warunków i jeżeli nie zostaną zrealizowane to marża zostanie podwyższona o 0,4% za każdy z nich (konto i wpływy + ubezpieczenie), a więc łącznie nawet o 0,8%.

Składka miesięczna ubezpieczenia na życie może wynieść od 0,035% do 0,055% od aktualnego salda kredytu w zależności od wybranej opcji. Stawka ubezpieczenia zależna jest od wieku kredytobiorcy oraz kwoty kredytu.

Szczegółowe informacje o możliwych celach kredytowania oraz akceptowanych źródłach dochodów znajdują się w sekcji Banki > ING

Warunki cenowe Jesiennej wyprzedaży

Oferta Jesiennej wyprzedaży kredytów hipotecznych, tak jak wszystkie poprzednie dostępna jest w dwóch wariantach: z oprocentowaniem zmiennym oraz stałym przez okres 5 lat. W każdym z tych wariantów dostępne są także dwie opcje, które nazywają się: Łatwy start” oraz „Lekka rata”.

Szczegółowe warunki cenowe oparte na oprocentowaniu zmiennym wyglądają następująco:

 • „Jesienna wyprzedaż – łatwy start”: marża 2,10% oraz prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 0%.

W stosunku do wcześniejszej oferty nastąpiła obniżka marży o 0,05%, z poziomu 2,15%.

albo

 • „Jesienna wyprzedaż – lekka rata”: marża 1,95% oraz prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 1,95%.

W stosunku do wcześniejszej oferty nastąpiło obniżenie marży i prowizji o 0,04% z poziomu 1,99%.

Jesienna wyprzedaż kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem

Warunki cenowe dla oprocentowania stałego są aktualizowane co tydzień. Aktualnie prezentują się następująco:

 • „Łatwy start”: oprocentowanie 3,12% oraz z prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 0%
  albo
 • „Lekka rata”: oprocentowanie 2,97% oraz z prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 1,95%.

Aktualną ofertę z oprocentowaniem stałym można znaleźć TUTAJ.

Oprocentowanie stałe nie będzie się zmieniało przez 60 miesięcy i przez ten okres obowiązuje jeden stały harmonogram spłaty.

Pierwszy okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa to 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. W tym czasie nie można przejść na oprocentowanie zmienne.

Zanim skończy się pierwszy okres ze stałym oprocentowaniem, bank wysyła klientowi propozycję oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy. Nie można niestety określić tej wartości w chwili podpisania umowy.

Porównanie kosztów ofert „Łatwy start” i „Lekka rata”

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Łatwy start 2,10% 0 zł 1 321 zł 135 396 zł 151 220 zł 51 759 zł
Lekka rata 1,95% 6 630 zł 1 294 zł 125 999 zł 148 873 zł 55 475 zł

Czas trwania Jesiennej wyprzedaży kredytów hipotecznych

Oferta jest dostępna dla klientów, którzy złożą w banku wniosek w okresie do 11 października 2020 roku.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane