Koniec pożyczki gotówkowej bez prowizji w ING

0
To już niestety koniec pożyczki gotówkowej bez prowizji w ING. Dotychczasowy lider naszego rankingu kredytów gotówkowych likwidując ofertę promocyjną stracił także miano lidera rankingu. Dwie zmiany stóp procentowych wprowadzone w krótkim okresie czasu przez Radę Polityki Pieniężnej zmusiły bank do obniżenia oprocentowania pożyczki z 9,99% do 7,99%. Jednak czymś przecież zysk banku trzeba zrekompensować, a można to zrobić tylko poprzez prowizję za jej udzielenie. Dodatkowo bank musi ograniczyć ryzyko, zarówno poprzez zwiększenie kosztu jak i ograniczenie dostępności oferty. Przypomnijmy, że ING także wprowadził ograniczenia w finansowaniu dla określonych źródeł dochodów.

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej w ING

Dotychczas wysokość oprocentowania kredytu gotówkowego w ING zależała od kwoty pożyczki i statusu klienta.

Od teraz kwota pożyczki nie ma znaczenia, a wysokość oprocentowania zależy wyłącznie od statusu klienta, których bank dzieli na cztery segmenty:

 • Segment MASS: każdy klient, który nie kwalifikuje się do kolejnych segmentów.
 • Segment Premium:
  a) osoby ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING w wysokości minimum 150 000 PLN
  lub
  b) osoby z regularnymi wpływami na rachunek powyżej 10 000 PLN.
 • Segment Private Banking:
  a) osoby ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING w wysokości co najmniej 1 mln PLN
  lub
  b) osoby ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING w wysokości co najmniej 200 000 PLN.
 • Segment Wealth Management:
  a) osoby ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING w wysokości co najmniej 4 mln PLN
  lub
  b) osoby fizyczne ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING w wysokości co najmniej 1 mln PLN.

Aktualnie oprocentowanie pożyczki dla klientów segmentu MASS jest następujące:

Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 100 000
Pożyczka bez ubezpieczenia 7,99%
Pożyczka z ubezpieczeniem 6,99%

Dla wyższych segmentów oprocentowanie pożyczki nie jest znacząco niższe. Dla klienta z segmentu Wealth Management wysokość oprocentowania bez ubezpieczenia to 6,49%.

Ubezpieczenie obejmuje spłatę pożyczki na wypadek śmierci, utraty dochodów lub niezdolności do pracy. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia to 0,28% od kwoty pożyczki.

Prowizja za udzielnie pożyczki gotówkowej w ING

Koniec pożyczki gotówkowej bez prowizji w ING nie oznacza, iż bank wprowadził wysokie stawki prowizji oraz że zmiana dotyczy całej oferty. Dotychczasowa oferta pożyczek bez prowizji dotyczyła tylko tych o wartości powyżej 20 000 złotych.Prowizje do kwoty 20 000 złotych nie uległy zmianie. Wysokość prowizji bank uzależnia zarówno od statusu klienta, jak i kwoty pożyczki.

Stawki prowizji dla klienta segmentu MASS wynoszą:

Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 10 000 Powyżej 10 001 do 20 000 Od 20 001 do 100 000
Klient zewnętrzny 9,99% 7,49% 6,99%
Klient stały 8,99% 6,49% 5,99%

Stały klient to osoba, która ma od co najmniej 3 miesięcy konto w banku, na które wpływa regularnie wynagrodzenie. Dodatkowo klient musi terminowo regulować wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING. Nie może też mieć żadnych obciążeń tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi.

Ograniczenia w udzielaniu pożyczek w ING

ING wprowadził ograniczenia w udzielaniu pożyczek, które obejmują:

 • obniżenie maksymalnej kwoty pożyczki do 100 000 złotych
 • brak możliwości kredytowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • brak możliwości kredytowania dla osób uzyskujących dochody z tytułu umów zleceń i o dzieło

Ile kosztuje pożyczka gotówkowa w ING

Wszystkie pożyczki porównujemy przyjmując takie same założenia, a więc :

 • Wartość pożyczki: 20 000 złotych
 • Okres kredytowania: 3 lata
 • Segment klienta: zewnętrzny, 1 osoba

Łączne koszty dla ofert wynoszą:

 • dla pożyczki bez ubezpieczenia – 4 248 złotych*
 • dla pożyczki z ubezpieczeniem – 6 059 złotych*
*Suma kosztów obejmuje: odsetki, prowizję kredytowaną oraz koszt ubezpieczenia (jeżeli dotyczy).

Oferta kredytu gotówkowego w ING bez prowizji i w opcji bez ubezpieczenia zajmuje aktualnie 5 miejsce w naszym rankingu kredytów gotówkowych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane