Kredyt hipoteczny w BNP Paribas

1

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas to aktualny lider naszego rankingu kredytów hipotecznych. Swoją pozycję w rankingu zawdzięcza interesującej polityce cenowej dla kredytu hipotecznego. Bazowa oferta standardowa jest najprostsza z możliwych: jedna marża, jedna prowizja, koniec. I to bez względu na poziom wkładu własnego i kwotę kredytu. A dalej bank umożliwia klientowi zakup dodatkowych produktów, a każdy z nich obniża wysokość marży. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej ofercie.

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny w BNP Paribas?

Cele podstawowe

Kredytem hipotecznym w BNP Paribas możemy sfinansować większość standardowych celów takich jak zakup mieszkania i domu, budowę domu, czy też remont dowolnej nieruchomości. Bank udziela także kredytów na spłatę kredytu hipotecznego w innych bankach, czyli tak zwanego kredytu refinansowego. Ale możemy także zrefinansować inne wydatki na cele mieszkaniowe, które ponieśliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku kredytu na takie cele podstawowe zawsze wymagany jest minimalny wkład własny na poziomie 20%. Minimalna kwota kredytu to 50 000 złotych, a maksymalna została określona przez bank na 4 miliony złotych. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.

Zakup działki budowlanej

W banku BNP Paribas możemy także sfinansować zakup działki budowlanej. W tym wypadku maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 2 milionów złotych, a maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Zakup działki rolnej w BNP Paribas

Pod pewnymi warunkami, ale jako jeden z niewielu, bank umożliwia finansowanie i zabezpieczenie się na działce rolnej. Przede wszystkim musi być to działka, która nie jest wykorzystywana do działalności rolniczej. Maksymalna powierzchnia działki, która znajduje się na terenach wiejskich wynosi 1hektar. Na pozostałych terenach nie ma ograniczenia powierzchni. Maksymalna kwota kredytu w tym wypadku to 2 miliony złotych, a okres kredytowania to 20 lat.

Standardowy kredyt hipoteczny w BNP Paribas – oferta cenowa

Oferta kredytu hipotecznego w BNP Paribas jest bardzo prosta i w pewnym zakresie podobna do oferty PKO BP. Podobieństwo tych ofert wynika z tego, że oba banki mają standardową ofertę cenową w zakresie marż kredytu i umożliwiają klientowi obniżenie marży w zamian za zakup dodatkowych produktów. Na tym podobieństwa się jednak kończą, ponieważ w PKO BP wyjściowa tabela marż ma aż 24 opcje, zależne od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego. W BNP Paribas jest dużo prościej.

Bez względu na kwotę kredytu i wysokości wkładu własnego warunki cenowe w ofercie standardowej są następujące:

 • Marża kredytu: 2,30%
 • Prowizja za udzielenie kredytu: 2,00%
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: 1,00%*

*Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu obowiązuje tylko w okresie pierwszych trzech lat. W kolejnych okresach nie ma prowizji.

Bank stosuje stawkę indeksu WIBOR 3M.

Oferta cenowa z dodatkowymi produktami: x-sell

Na podstawie oferty standardowej możemy ułożyć sobie ofertę z dodatkowymi produktami i za każdy z nich uzyskać obniżkę marży. Bank daje też wybór dotyczący kombinacji kosztu prowizji za udzielenie oraz prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Ale po kolei.

Produkty obniżające marżę kredytu

Podstawową marżę, którą przypomnijmy wynosi 2,30% możemy obniżyć kupując dodatkowo:

 • Konto osobiste „KONTO OTWARTE NA CIEBIE” z kartą debetową i minimalnym miesięcznym wpływem w wysokości 2 500 złotych – obniżka marży o 0,30%
  W przypadku klientów, którzy posiadają już konto w banku w innym planie taryfowym, istnieje możliwość bezpłatnej zmiany planu na Konto Otwarte na Ciebie.
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium na okres 5 lat– obniżka marży o 0,60%
  lub
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard na okres 5 lat – obniżka marży o 0,40%
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w PZU – obniżka marży o 0,10%

Jeżeli skorzystamy z opcji ubezpieczenia Cardiff Premium, a więc z obniżka marży o 0,6% to nasza marża obniży się o maksymalny zakres 1% i finalnie wyniesie 1,30%.

Bank wymaga, aby wszystkie te produkty dodatkowe, poza ubezpieczeniem Cardiff, były przez kredytobiorcę utrzymywane przez cały okres kredytowania. Jeżeli zrezygnujemy z któregokolwiek z nich to nasza marża wzrośnie o wartość obniżki, którą za dany produkt uzyskaliśmy.

Ubezpieczenie do kredytu w BNP Paribas

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium jest to pakiet dwóch ubezpieczeń zawierający zarówno ubezpieczenie na życie, jak i ubezpieczenie od jednego z niżej wymienionych ryzyk:

 • utrata pracy – w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony lub określony
 • poważnego zachorowania – w przypadku, gdy ubezpieczony nie podlega ochronie ubezpieczeniowej z tytułu Utraty pracy
  lub
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli zostało już wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

Koszt tego ubezpieczenia to 0,0725% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,87% rocznie. Składka naliczana jest przy każdej racie kredytu.

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard to po prostu ubezpieczenie na życie dostępne dla każdego rodzaju dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Koszt tego ubezpieczenia to 0,04% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,48% rocznie. Składka również naliczana przy każdej racie kredytu.

Prowizja za udzielenie i za wcześniejszą spłatę

Jeżeli w ramach produktów dodatkowych klient zakupi którekolwiek ubezpieczenie Cardiff to może wybierać z opcji braku prowizji za udzielenia lub za wcześniejszą spłatę. Dostępne opcje to:

 • prowizja za udzielenie 0% i prowizja za wcześniejsza spłatę 1%
  lub
 • prowizja za udzielenie 2% i prowizja za wcześniejsza spłatę 0%

Bez ubezpieczenia jest standardowa prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2% i prowizja za wcześniejszą spłatę w wysokości 1%.

Porównanie kosztów oferty standardowej i x-sell

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Oferta bez prowizji
 • Ubezpieczenie nieruchomości z banku
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Oferta standardowa 2,20% 6 800 zł 1 607 zł 238 725 zł 257 988 zł 86 615 zł
Oferta z x-sell 1,30% 0 zł 1 437 zł 177 364 zł 203 803 zł 75 484 zł

Jakkolwiek byśmy nie rozpatrywali tych ofert to w każdym przypadku oferta x-sell jest zdecydowanie tańsza, zarówno po 6 latach, jak i po 30 latach. A im dłuższy okres, tym różnica jest coraz większa, przede wszystkim z uwagi na znacznie niższe oprocentowanie.

DyskusjaJeden komentarz

 1. Absolutnie rozumiem dlaczego ten kredyt wygrywa wasz ranking. Nie znalazłem niczego tańszego. Niestety jednak trzeba baaardzo długo czekać na decyzję. Ja czekałem 5 tygodni bo niestety musiałem donosić uzupełnienia dokumentów, ale podobno tak jest jak się prowadzi działalność gospodarczą.
  Mimo wszytsko polecam.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane