Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP

0

Do niedawna kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP był dostępny wyłącznie dla osób, które już posiadały kredyt hipoteczny w tym banku. Po podpisaniu stosownego aneksu możliwa była zmiana oprocentowania zmiennego na stałe na okres 5 lat. Od poniedziałku także każdy nowy klient może złożyć wniosek i po spełnieniu określonych przez bank warunków może otrzymać ofertę ze stałym oprocentowaniem. Jak to działa i czy się opłaca? Sprawdzamy.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP – na czym to polega?

Teoria mówi, że banki powinny oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem stałym, aby ograniczyć ryzyko zmienności stopy procentowej. Przy zastosowaniu mechanizmu stałej stopy procentowej zmiany wartości (wzrost lub spadek) wskaźnika WIBOR, w okresie obowiązywania stałej stopy, nie mają wpływu na wysokość kosztów odsetkowych kredytu. Do wprowadzenia takich ofert zachęcał banki między innymi szef UOKiK-u już w poprzednim roku. Także w projekcie nowelizacji Rekomendacji S, nad którą już od kilku miesięcy trwają konsultacje, KNF umieściła zapisy, które mają obligować banki do oferowania klientom kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. I co? Na chwilę obecną oferta ze stałym oprocentowaniem dostępna jest jedynie w trzech bankach: ING, Santanderze oraz właśnie w PKO BP.

Stała stopa bazowa w PKO BP

PKO BP oferuje możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym przez 5 lat, którego wysokość stanowi sumę 5-letniej stałej stopy bazowej oraz marży banku. Określona w umowie kredytowej (lub aneksie dla istniejących umów) wysokość stałej stopy bazowej nie ulega zmianie w tym okresie. Skąd się bierze wartość stałej stopy bazowej? Określa ją bank, aktualizując codziennie w dni robocze jej wartość i publikując na stronie internetowej w sekcji Kursy walut(!).

Klient składając zapytanie o kredyt otrzymuje tak zwany formularz informacyjny, na którym wskazane są szczegółowe warunki kredytowania. Przede wszystkim jest to marża banku, a także właśnie wartość stopy bazowej z dnia, w którym wygenerowano formularz. Określone w formularzu warunki, w tym i wysokość stopy będą obowiązywały klienta, jeżeli złoży w banku kompletny wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Codzienna zmiana wartości stopy bazowej wprowadza dużą zmienność, więc klient nie ma za bardzo możliwości „ustrzelenia” niskiej wartości. Od początku października jej wartość wynosiła od 1,60% do 1,78% i kształtowała się następująco:

Zmiana wartości stopy bazowej

Interesujące jest, że wartość stałej stopy ani razu w październiku nie przekroczyła wartości WIBOR 6M, a więc 1,79%, który jest stawką referencyjną w PKO BP. Najwyższa wartość stałej stopy wyniosła 1,78% w dniu 18 października, a jej średnia wartość wyniosła 1,69%, a więc o 0,1% mniej od stawki WIBOR 6M.

Marża PKO BP dla kredytu ze stałym oprocentowaniem

Oczywiście łączna wysokość oprocentowania jest sumą stałej stopy oraz marży banku. Dla kredytów ze stałą stopą procentową bank stosuje dokładnie takie same marże jak dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe informacje o ofercie PKO BP znajdziesz TUTAJ.

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej:

  • kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR i marży banku,
  • Klient będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zawarcie aneksu przewidującego ponowną zmianę oprocentowania ze zmiennego na stałe zgodnie z obowiązującą wówczas ofertą banku.

Warunki kredytu ze stałym oprocentowaniem w PKO BP

Uzyskanie w PKO BP oferty ze stałym oprocentowaniem wymaga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, okres kredytowania musi wynosić nie mniej niż 5 lat, licząc od dnia wypłaty kredytu plus 120 dni. Po drugie wypłata całej kwoty kredytu musi nastąpić w jednym dniu w okresie 120 dni od dnia wydania przez bank decyzji kredytowej. Warunkiem uruchomienia kredytu jest złożenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki na rzecz banku.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w PKO BP można przeznaczyć na:

  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym
  • spłatę kredytu mieszkaniowego
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe

Wyłączone jest finansowanie nieruchomości na rynku pierwotnym z uwagi na brak możliwości złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki.
WAŻNE: w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania nie istnieje także możliwość zawarcia aneksu zmieniającego sposób lub wartość oprocentowania ani podwyższenia kwoty kredytu.

Porównanie kosztów oferty z oprocentowaniem stałym i zmiennym

Sprawdźmy zatem, jak wygląda porównanie ofert z oprocentowani stałym i zmiennym.

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Marża: standardowa, bez produktów dodatkowych
  • Stopa stała z dnia 24 października: 1,70%
  • WIBOR 6M: niezmienny w całym okresie 1,79%
Oferta – warunki Oprocentowanie Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Własny Kąt Hipoteczny – % zmienne 4,17% 6 800 zł 1 656 zł 256 415 zł 274 364 zł 90 488 zł
Własny Kąt Hipoteczny – % stałe 4,08% 6 800 zł 1 639 zł – 1 656 zł 254 908 zł 272 857 zł 88 980 zł

Pamiętajmy, że w każdym przypadku zakładamy niezmienność stawki WIBOR 6M. Tak więc różnica w kosztach będzie wypadkową różnicy pomiędzy stawką referencyjną, a stopą stałą, którą otrzymamy w umowie. Prawdziwe różnice w kosztach pojawią się, gdy w okresie obowiązywania stałego oprocentowania, a więc przez 5 lat, wzrośnie wartość WIBOR-u. Wówczas oczywiście zyskujemy. Jeżeli natomiast zdarzyłby się spadek WIBOR-u wówczas niestety teoretycznie tracimy.

To jest szansa, ale też ryzyko. Zmiana wartości WIBOR w okresie obowiązywania stałej stopy, może prowadzić, po upływie okresu jej obowiązywania, do istotnej różnicy w wysokości kosztów. Oczywiście chodzi o koszty odsetkowe kredytu w stosunku do ich wysokości w okresie obowiązywania stałej stopy. W efekcie może dojść do wzrostu bądź spadku wysokości raty kredytu po upływie obowiązywania stałej stopy procentowej. Po przejściu na stopę zmienną obowiązuje marża banku plus WIBOR 6M.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane