Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander

0
Szczegółowo analizujemy kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander. Czas na ostatnią już ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem dostępną na naszym rynku. Wcześniej opisaliśmy już szczegółowo oferty kredytów dostępne w bankach PKO BP oraz ING.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander – wymagania banku

Santander nie stawia przed klientami szczególnych wymagań, które należałoby spełnić, aby uzyskać tą ofertę. Każdy klient może zawnioskować o kredyt ze stałą stopą procentową. Oczywiście, podobnie jak w PKO BP i ING, oprocentowanie jest stałe jedynie przez pięć lat. Jedyne ograniczenie to zwiększona do 80 000 złotych minimalna kwota kredytu. W ofercie z oprocentowaniem zmiennym jest to przypomnijmy 20 000 złotych.

Kredytem można sfinansować wszystkie cele, które standardowo są akceptowane przez bank.
Co ciekawe w Santanderze jest możliwość zmiany oprocentowania na zmienne w okresie obowiązywania stopy stałej, jednak jest to obarczone prowizją w wysokości 3% od kwoty kredytu pozostającej do spłaty.

Koszt kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem

Oprocentowanie w okresie pierwszych 5 lat

Bez względu na wartość kredytu oraz poziom wkładu własnego, oprocentowanie jest takie samo i na dzień 3 grudnia 2019 roku wynosi 3,85%. W początkowym okresie kredytowania, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki oprocentowanie jest wyższe o 1 %.
Prowizja za udzielenie kredytu zależy od tego, czy jesteśmy stałym klientem banku, czy też zewnętrznym. Prowizja dla stałych klientów wynosi 2%, zaś dla zewnętrznych 2,5%.

Stały klient to taki, który ma w banku konto od co najmniej 6 miesięcy i w tym okresie wpływa na nie wynagrodzenie.

Oprocentowanie po 5 latach

Po zakończeniu 5 -letniego okresu, w którym obowiązuje stałe oprocentowanie, spłacany kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy oprocentowania obliczonej jako suma stawki WIBOR3M i marży banku, która zostaje określona już w umowie kredytowej.

Na dzień dzisiejszy marże wynoszą odpowiednio dla poszczególnych poziomów LTV*:

Poziom LTV* Marża
<=50% 1,89%
<=80% 2,09%
<=85% 2,49%
<=90% 2,59%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

UWAGA: Marże w powyższej tabeli uwzględniają obniżkę o 0,2% za konto z wpływem wynagrodzenia.

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej klient nie ma możliwości przedłużenia okresu jej obowiązywania.

Porównanie ofert z oprocentowaniem stałym i zmiennym

Sprawdźmy zatem, jak wygląda porównanie ofert.

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Oferta: z kontem i wpływem wynagrodzenia
  • Klient: zewnętrzny
Oferta – warunki Oprocentowanie Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Oferta z oprocentowaniem  zmiennym 3,71% 10 200 zł 1 567 zł 224 079 zł 245 329 zł 84 838 zł
Oferta z oprocentowaniem stałym 3,85% 8 500 zł 1 594 zł – 1 567 zł 233 821 zł 253 371 zł 85 927 zł

Oferta kredytu z oprocentowaniem stałym na dzień dzisiejszy jest droższa od oferty z oprocentowaniem zmiennym. Jest nieco drożej, ale pamiętajmy, że biorąc kredyt z oprocentowaniem stałym kupujemy tak naprawdę polisę ubezpieczeniową na wypadek niekorzystnych zmian wartości indeksu WIBOR. Jak każde ubezpieczenie i święty spokój, który nam daje, musi po prostu kosztować.

Jak mawiają inwestorzy giełdowi: jeśli chcesz dobrze jeść – kup obligacje. Jeśli chcesz dobrze spać – kup akcje. Co oznacza, że wybór oferty zależy od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka przez każdego z nas.

Dodaj Komentarz