Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander

0
Szczegółowo analizujemy kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander. Czas na ostatnią już ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem dostępną na naszym rynku. Wcześniej opisaliśmy już szczegółowo oferty kredytów dostępne w bankach PKO BP oraz ING.

Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Santander – wymagania banku

Santander nie stawia przed klientami szczególnych wymagań, które należałoby spełnić, aby uzyskać tą ofertę. Każdy klient może zawnioskować o kredyt ze stałą stopą procentową. Oczywiście, podobnie jak w PKO BP i ING, oprocentowanie jest stałe jedynie przez pięć lat. Jedyne ograniczenie to zwiększona do 80 000 złotych minimalna kwota kredytu. W ofercie z oprocentowaniem zmiennym jest to przypomnijmy 20 000 złotych.

Kredytem można sfinansować wszystkie cele, które standardowo są akceptowane przez bank.
Co ciekawe w Santanderze jest możliwość zmiany oprocentowania na zmienne w okresie obowiązywania stopy stałej, jednak jest to obarczone prowizją w wysokości 3% od kwoty kredytu pozostającej do spłaty.

Koszt kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem

Oprocentowanie w okresie pierwszych 5 lat

Bez względu na wartość kredytu oraz poziom wkładu własnego, oprocentowanie jest takie samo i na dzień 3 grudnia 2019 roku wynosi 3,85%. W początkowym okresie kredytowania, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki oprocentowanie jest wyższe o 1 %.
Prowizja za udzielenie kredytu zależy od tego, czy jesteśmy stałym klientem banku, czy też zewnętrznym. Prowizja dla stałych klientów wynosi 2%, zaś dla zewnętrznych 2,5%.

Stały klient to taki, który ma w banku konto od co najmniej 6 miesięcy i w tym okresie wpływa na nie wynagrodzenie.

Oprocentowanie po 5 latach

Po zakończeniu 5 -letniego okresu, w którym obowiązuje stałe oprocentowanie, spłacany kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy oprocentowania obliczonej jako suma stawki WIBOR3M i marży banku, która zostaje określona już w umowie kredytowej.

Na dzień dzisiejszy marże wynoszą odpowiednio dla poszczególnych poziomów LTV*:

Poziom LTV* Marża
<=50% 1,89%
<=80% 2,09%
<=85% 2,49%
<=90% 2,59%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

UWAGA: Marże w powyższej tabeli uwzględniają obniżkę o 0,2% za konto z wpływem wynagrodzenia.

Po upływie okresu obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej klient nie ma możliwości przedłużenia okresu jej obowiązywania.

Porównanie ofert z oprocentowaniem stałym i zmiennym

Sprawdźmy zatem, jak wygląda porównanie ofert.

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Oferta: z kontem i wpływem wynagrodzenia
  • Klient: zewnętrzny
Oferta – warunki Oprocentowanie Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Oferta z oprocentowaniem  zmiennym 3,71% 10 200 zł 1 567 zł 224 079 zł 245 329 zł 84 838 zł
Oferta z oprocentowaniem stałym 3,85% 8 500 zł 1 594 zł – 1 567 zł 233 821 zł 253 371 zł 85 927 zł

Oferta kredytu z oprocentowaniem stałym na dzień dzisiejszy jest droższa od oferty z oprocentowaniem zmiennym. Jest nieco drożej, ale pamiętajmy, że biorąc kredyt z oprocentowaniem stałym kupujemy tak naprawdę polisę ubezpieczeniową na wypadek niekorzystnych zmian wartości indeksu WIBOR. Jak każde ubezpieczenie i święty spokój, który nam daje, musi po prostu kosztować.

Jak mawiają inwestorzy giełdowi: jeśli chcesz dobrze jeść – kup obligacje. Jeśli chcesz dobrze spać – kup akcje. Co oznacza, że wybór oferty zależy od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka przez każdego z nas.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane