Kredyt mieszkaniowy w Santander

0

Zaczynając analizę tej oferty, od razu musimy zwrócić uwagę na to, iż kredyt mieszkaniowy w Santander, to po prostu dawna oferta banku BZ WBK pod nowym szyldem. Poza dawnym BZ WBK pod skrzydła Santander Bank Polska trafiła też bankowość detaliczna z Deutsche Banku i tak powstał bank, który zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem aktywów o wartości ponad 200 mld PLN. W pierwszym półroczu 2019 roku bank sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości nieco ponad 3 mld PLN. Zajął więc dopiero piąte miejsce w rankingu sprzedaży kredytów hipotecznych. Sprawdźmy dlaczego.

Kredyt mieszkaniowy w Santander – podstawowe parametry

Kredytobiorcy

O kredyt mieszkaniowy w Santander można wnioskować po uzyskaniu pełnoletności, a więc od 18 roku życia. Standardowo maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu to 70 lat. Okres ten może być wydłużony do 75 lat pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia na życie w banku (TU Aviva).

Kredytobiorcą mogą być osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy pracujący i rozliczający się z podatków w Polsce. Warunkiem koniecznym jest posiadanie numeru PESEL. Bank nie udzieli kredytu Polakom uzyskującym dochody za granicą.

Parametry kredytu

Aby jak najkrócej i jednocześnie jak najbardziej konkretnie opisać nieruchomości jakie można sfinansować w Santanderze wystarczy wymienić trzy: mieszkania, domy i działki budowlane. Bank nie zabezpieczy się na żadnym innym rodzaju nieruchomości typu: dom letniskowy, siedlisko, czy też lokal użytkowy. Tego typu nieruchomości można sfinansować pożyczką hipoteczną zabezpieczoną na innej nieruchomości mieszkalnej (dom, mieszkanie) należącej do kredytobiorcy.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego to 20 000 PLN dla oprocentowania zmiennego oraz 80 000 PLN dla oprocentowania stałego.

Maksymalna kwota została przez bank określona na 10 mln PLN. Minimalny wymagany wkład własny to 10% i bank nie pobiera dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w Santander

Oprocentowanie zmienne kredytu oparte jest standardowo o marżę banku oraz WIBOR 3M, który jest aktualizowany w cyklach trzymiesięcznych. Wysokość marży uzależniona jest od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu.

Marżę można obniżyć o 0,2% za założenie w banku dowolnego konta osobistego z wpływami wynagrodzenia w wysokości minimum 2 000 PLN. Konto musi być utrzymywane przez okres co najmniej 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. Jeżeli w okresie tych 7 lat nie spełnimy tego warunku to bank może podwyższyć marżę o 0,5%.

Marże w poniższej tabeli uwzględniają obniżkę o 0,2% za konto z wpływem wynagrodzenia.

Poziom LTV* Kredyt do 149 999 PLN Kredyt od 150 000 PLN
<=50% 1,89% 1,79%
<=80% 2,09% 1,99%
<=85% 2,49% 2,49%
<=90% 2,59% 2,59%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Prowizja za udzielenie kredytu w Santander

Wysokość prowizji za udzielenie kredytu uzależniona jest od kilku czynników. Wśród nich jest między innymi założenie w banku konta, posiadanie minimum 20% wkładu własnego oraz to czy jesteśmy klientem zewnętrznym czy tzw. stałym klientem banku.

Stały klient to taki, który ma w banku konto od co najmniej 6 miesięcy i w tym okresie wpływa na nie wynagrodzenie. Wysokość prowizji może wynieść od 1 do 3%, przy czym można ją obniżyć o 1% kupując dodatkowo ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka.

Dodatkowe koszty kredytu w Santander

Wcześniejsza pierwsza spłata części kredytu do maksymalnie 50% kwoty kredytu w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej oraz spłaty dokonane po 3 latach od dnia zawarcia umowy są bezpłatne. Pozostałe spłaty dokonane w okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy obciążone są prowizją w wysokości 1% od spłacanej kwoty. Prowizja ta nie może być jednak większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Pozostałe koszty związane z kredytem to:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: koszt to 0,08% od wartości nieruchomości rocznie, czyli 80 PLN za każde 100 000 PLN wartości nieruchomości.
  Bank akceptuje ubezpieczenie nieruchomości zakupione przez kredytobiorcę w dowolnym innym towarzystwie ubezpieczeniowym i cesję na bank.
 • Ubezpieczenie jest obligatoryjne, ale również może być zewnętrzne z cesją na bank.
 • Ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki): podwyższenie marży banku o 1%.
 • Koszt wyceny: wycena mieszkania lub działki to 450 PLN, a domu 800 PLN. Płatne w momencie uruchomienia kredytu.
 • Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka: szczegóły poniżej

Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna Hipoteka

Ubezpieczenie to zawiera dwa zakresy ochrony:

Pakiet Życie – ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy

Jeśli w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku Kredytobiorca jest całkowicie niezdolny do pracy, suma ubezpieczenia to saldo zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego na dzień orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku śmierci suma ubezpieczenia to saldo zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego na dzień śmierci kredytobiorcy wraz z odsetkami.

Koszt pakietu Życie zależny jest od wieku kredytobiorcy i wynosi:

 • Dla osób poniżej 48 lat: 0,04% od salda zadłużenia miesięcznie
 • Dla osób powyżej 48 lat: 0,17% od salda zadłużenia miesięcznie

Pakiet Praca – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy

W przypadku straty pracy, świadczenie ubezpieczeniowe jest równe racie kredytu hipotecznego (której termin przypadł w miesiącu poprzedzającym zdarzenie, ale nie więcej niż 5 000 PLN). Suma ubezpieczenia jest równa 12-krotności raty kredytu hipotecznego.

Jeśli w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, kredytobiorca jest czasowo niezdolny do pracy, to świadczenie ubezpieczeniowe jest równe racie kredytu hipotecznego (której termin płatności przypadł w miesiącu poprzedzającym zdarzenie, ale nie więcej niż 5 000 PLN). Suma ubezpieczenia wynosi 12-krotność świadczenia miesięcznego.

Koszt pakietu Praca to 4,2% od wartości miesięcznej raty.

Bank wymaga utrzymywania obu pakietów ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka przez okres 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji w okresie 60 miesięcy od uruchomienia kredytu bank ma prawo podwyższyć marżę kredytu o 0,4%.

Ile kosztuje kredyt mieszkaniowy w Santanderze?

Aby móc porównać oferty, przyjmujemy takie same założenia jak w naszym aktualnym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Klient: zewnętrzny
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Santander
Oferta standardowa z kontem
1,99% 10 200 zł 1 567 zł 224 079 zł 245 329 zł 84 838 zł
Santander
Oferta z Bezpieczną Hipoteką i kontem
1,99% 6 800 zł 1 567 zł 224 079 zł 253 366 zł 92 875 zł

Łączny koszt ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka na okres 5 lat to 11 437 PLN. W ofercie z tym ubezpieczeniem zyskujemy niższą o 1% prowizję, a więc 3 400 PLN oraz pozostaje koszt ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 8 037 PLN. Czy to dużo, czy mało? W przypadku ubezpieczenia na życie i ewentualnej konieczności skorzystania z niego zyskujemy całkowitą spłatę kredytu. I to dużo. Dla ubezpieczenia od utraty pracy maksymalne świadczenie to 12-krotność raty, a więc łącznie to tylko 18 804 PLN.

Czy więc warto skorzystać z ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka? Każdy kredytobiorca będzie miał inne zdanie na ten temat i każdy powinien podjąć tą decyzję, nie tylko w wymiarze finansowym.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane