Kredyty będą tańsze

0

Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych spowodowała, że kredyty będą tańsze. Dotyczy to wszystkich kredytów, zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych opartych na zmiennym oprocentowaniu. Jednak decyzja ta najbardziej bezpośredni wpływ będzie miała na kredyty gotówkowe. Wynika to z faktu, iż maksymalny poziom oprocentowania kredytów uzależniony jest właśnie od wysokości stóp procentowych.

Maksymalny koszt kredytu gotówkowego

Maksymalną wysokość oprocentowania kredytów (kosztu odsetkowego) reguluje Kodeks cywilny. Od 1 stycznia 2016 roku maksymalny koszt odsetkowy to dwukrotność odsetek ustawowych, które oblicza się poprzez dodanie 3,5 punktów procentowych do wartości obowiązującej stopy referencyjnej NBP. Od wczoraj, po obniżeniu stopy referencyjnej maksymalne odsetki wynoszą więc:

Maksymalne odsetki = 2 x (stopa referencyjna NBP 1% + 3,5%) = 9%.

Wprowadzona przez RPP obniżka ma więc bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania kredytów gotówkowych, dla których większość banków ustalała oprocentowanie na „marketingowym” poziomie 9,99%. Oczywiście do tego dochodził jeszcze z reguły koszt prowizji za udzielnie kredytu. Poza ofertami promocyjnymi z prowizją na poziomie 0% to właśnie prowizja, a nie odsetki, a więc oprocentowanie stanowią większą część kosztów ponoszonych przez klientów. Tak więc obniżenie oprocentowania o 1% nie będzie stanowiło większej różnicy dla klienta.

Kredyty będą tańsze? Nie już są tańsze.

Już od dzisiaj pierwsze banki zaczęły już wprowadzać zmiany w ofertach kredytów gotówkowych. Dotyczy to ofert, w których oprocentowanie wynosiło właśnie 9,99%. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że oprocentowanie zostało obniżone do 8,99%.

Banki, które już dzisiaj wprowadziły zmiany w cennikach, dostosowujące ofertę kredytową do decyzji RPP i kodeksu cywilnego to między innymi:

 • Alior Bank
 • BNP Paribas
 • ING
 • Pekao SA
 • Santander

W ciągu najbliższych godzin również pozostałe bank będą musiały dostosować swoje oferty do nowej, maksymalnej wysokości oprocentowania. Wszystkie umowy kredytowe zawarte po 17 marca będą musiały stosować się do nowych cen maksymalnych. Z wyżej wymienionych banków, które już ogłosiły zmiany, żaden nie zdecydował się na rekompensatę niższego oprocentowania w wyższej prowizji.

Pamiętajmy, że ograniczenia maksymalnego oprocentowania kredytów dotyczą także firm pożyczkowych, które podobnie będą musiały dokonać zmian w swoich cennikach. Podobnie jak w przypadku banków, główne koszty pożyczek nie mieszczą się w oprocentowaniu tylko w kosztach dodatkowych, takich jak prowizje, czy ubezpieczenia.

Ile zaoszczędzimy na tej obniżce stóp?

Nie ulega wątpliwości, że obniżenie oprocentowania spowoduje, że kredyty będą tańsze. Ale o ile tańsze?

Sprawdźmy to na przykładzie trzech kredytów:

Kredyt nr 1:

 • Kredyt: 20 000 złotych
 • Okres kredytowania: 2 lata

Kredyt nr 2:

 • Kredyt: 50 000 złotych
 • Okres kredytowania: 5 lat

Kredyt nr 3:

 • Kredyt: 100 000 złotych
 • Okres kredytowania: 8 lat

Porównujemy wyłącznie koszty odsetkowe, przed i po zmianie stóp procentowych.

10% 9% Różnica
Kredyt nr 1 2 150 PLN 1 929 PLN -221 PLN
Kredyt nr 2 13 741 PLN 12 275 PLM -1 466 PLN
Kredyt nr 3 45 672 PLN 40 642 PLN -5 030 PLN

Dla kredytu w wysokości 10 000 złotych udzielonego na 12 miesięcy różnica w koszcie odsetkowym wyniesie ok. 55 złotych. Czy to dużo, czy mało?

Jakakolwiek kwota by to nie była, to zostaje ona w naszych portfelach. Chyba, że banki odbiją to sobie w innych kosztach. Choć na przykład podbijanie kosztów prowizji też nie ma większego sensu z uwagi na tzw. małe TSUE, a więc konieczność zwracania klientom części kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Aktualny ranking kredytów gotówkowych znajdziesz TUTAJ.

Dodaj Komentarz