Nowa edycja Dni otwartych kredytu hipotecznego w Pekao

0

Od 2 do 14 grudnia będzie trwała nowa edycja Dni otwartych kredytu hipotecznego w Pekao. Nowa edycja różni się od poprzedniej tylko jednym: będzie trwała 12 dni zamiast 9. Jeżeli chodzi o warunki cenowe oraz pozostałe parametry i wymogi oferty to nie uległy one absolutnie żadnym zmianom. Podobnie jak poprzednio z oferty będzie można skorzystać, jeżeli w okresie promocji doradca w banku lub pośrednik kredytowy wyda klientowi formularz informacyjny. Na złożenie wniosku pozostaną jeszcze dwa tygodnie. A oto Dni otwarte w detalach.

Warunki nowej edycji Dni otwartych kredytu hipotecznego w Pekao

W ofercie Dni otwarte Pekao BH wymaga minimalnego wkładu własnego na poziomie 20%, bez możliwości jego zmniejszenia przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Trzeba wraz z kredytem hipotecznym skorzystać z innych produktów banku.

Bank wymaga:

 • założenia konta typu ROR wraz z kartą debetową, które będzie regularnie zasilane kwotą wynagrodzenia w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kredytu hipotecznego,
 • aktywacji dostępu do rachunku za pomocą aplikacji PeoPay lub Pekao24
 • posiadania lub zakupu karty kredytowej,
 • zakupu w banku ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania,
 • zakupu ubezpieczenia CPI do kredytu.

Ubezpieczenie CPI jest to ubezpieczenie od utraty dochodu/pracy oraz śmierci jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Umowa jest zawierana na okres 4 lat, a koszt ubezpieczenia jest zawsze taki sam i wynosi 1,9656% od kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu do której można skorzystać z tego ubezpieczenia to 1,4 mln złotych. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która w chwili zawierania umowy kredytu mieszkaniowego nie ukończyła 61 lat.

Kredytobiorca musi spełnić łącznie wszystkie powyższe warunki. Jeżeli w okresie spłaty kredytu zrezygnujemy z karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości to za brak każdego z tych produktów bank podwyższy marżę.

Ostatni warunek to zawarcie umowy kredytu hipotecznego nie później niż do 24 lutego 2020 roku.

Marża banku uzależniona jest od kwoty kredytu oraz posiadania minimum 20% wkładu własnego i wynosi:

Kwota kredytu do 200 000 zł Kredyt od 200 000 do 400 000 zł Kwota kredytu powyżej 400 000 zł Prowizja
1,85% 1,75% 1,69% 1,15%

Porównanie kosztów ofert „Mieszkam spokojnie” i „Dni otwarte”

Pierwsze porównanie robimy dla kredytu z 20% wkładem własnym:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Dni otwarte
1,75% 3 910 zł 1 551 zł 211 663 zł 233 785 zł 81 822 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z CPI
1,79% 4 250 zł 1 559 zł 214 448 zł 236 910 zł 82 972 zł

Nowa edycja Dni otwartych kredytu hipotecznego w Pekao, a stare i nie odbiegające od oferty Mieszkam spokojnie warunki cenowe. Po prostu trzeba ją traktować jako chwyt marketingowy.

Nowa edycja Dni otwartych kredytu hipotecznego w Pekao zajmie piąte miejsce w naszym rankingu kredytów hipotecznych dla ofert z 20% wkładem własnym.

Drugie porównanie robimy dla kredytu z 50% wkładem własnym:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 20 lat
 • Wkład własny: 50%
 • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Dni otwarte
1,75% 3 910 zł 2 005 zł 134 584 zł 156 706 zł 78 203 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z CPI
1,79% 4 250 zł 2 013 zł 136 294 zł 158 414 zł 78 971 zł

Z uwagi na to, iż w ofercie Pekao marże są takie same w przedziale od 0 do 80% LTV, wysoki wkład własny nie skutkuje niestety niższymi marżami. W tym wypadku warto przyjrzeć się innym ofertom, które premiują posiadanie wysokiego wkładu własnego.

Dodaj Komentarz