Nowość w ofercie Pekao Banku Hipotecznego

0

Nowość w ofercie Pekao Bank Hipotecznego w postaci możliwości finansowania zakupu mieszkań od dewelopera. Dotychczas oferta banku dotyczyła tylko rynku wtórnego. Obecnie rozszerzono katalog możliwych do finansowania/zabezpieczenia nieruchomości wprowadzając możliwość kredytowania zakupu lokalu mieszkalnego od dewelopera, w budynku posiadającym pozwolenie na użytkowanie. Procesowanie takiego wniosku jest możliwe, jeśli akt notarialny ustanowienia odrębnej własności planowany jest w terminie maksymalnie 4 miesięcy od złożenia wniosku.

Cele kredytowania dostępne w Pekao Banku Hipotecznym

Obecnie w Pekao Banku Hipotecznym możliwe jest procesowanie wniosków kredytowych, dla których zabezpieczeniem i celem kredytowania są:

  • zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym plus ewentualny remont
  • spłata kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zabezpieczonego na lokalu mieszkalnym + ewentualny remont (z wyjątkiem kredytów udzielonych przez Pekao S.A.)
  • zakup lokalu od dewelopera w budynku posiadającym pozwolenie na użytkowanie plus ewentualne wykończenie.

Ta nowość w ofercie Pekao Banku Hipotecznego rozszerza niezbyt długą lista dostępnych celów kredytowania. Jednak przypomnijmy, iż jest to prawdziwy bank hipoteczny, a więc funkcjonujący na podstawie innych przepisów niż tak zwane banki komercyjne. Podstawą jego działania oprócz prawa bankowego jest ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Ustawa ta reguluje szczególny tryb finansowania i zabezpieczania akcji kredytowej. Chodzi o to, iż banki hipoteczne finansują akcję kredytową nie ze środków własnych, czy depozytów, a z emisji listów zastawnych, które są rodzajem papierów dłużnych, podobnych do obligacji. Zabezpieczeniem dla listów zastawnych muszą być pośrednio hipoteki na nieruchomościach. Z tego powodu bank nie może zabezpieczać się na nieruchomościach, które jeszcze nie istnieją, gdyż na przykład są w trakcie budowy i nie posiadają księgi wieczystej.

Źródła dochodów akceptowane przez Pekao BH

Dochody akceptowane do zdolności kredytowej przez Pekao BH to obecnie:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony i określony
  • umowy zlecenia
  • umowy o dzieło
  • kontrakty cywilno-prawne
  • emerytury i renty
  • działalność gospodarcza w formie KPiR, pełnej księgowości i karty podatkowej (bez ryczałtu)

Maksymalna liczba wnioskodawców akceptowana przez bank to dwie osoby.

BeSOLAR fotowoltaika

Aktualna oferta Pekao Banku Hipotecznego: eHipoteka

Aktualnie klienci mogą skorzystać z oferty promocyjnej eHipoteka. W ofercie tej dla kredytów z LTV do 80% marża wynosi 1,99%, a prowizja za udzielenie kredytu to 0,0%. Klient może uzyskać powyższe warunki bez konieczności zakupu dodatkowych produktów.

Powyższa promocja obowiązuje dla wszystkich wniosków, których kwota wynosi od 100 000 PLN do 600 000 PLN. Dotyczy także wszystkich trzech celów kredytowania z zabezpieczeniem wyłącznie na lokalach mieszkalnych.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane