Ograniczenia w kredytowaniu osób prowadzących działalność gospodarczą

0

Niestety kolejne banki wprowadzają ograniczenia w kredytowaniu osób prowadzących działalność gospodarczą. 23 marca pisaliśmy, iż Alior Bank jako pierwszy zablokował możliwość udzielania kredytów gotówkowych dla osób prowadzących działalność w wybranych branżach. Wydawało nam się wówczas niemal pewne, że w kolejnych dniach będziemy świadkami podobnych komunikatów z innych banków. I niestety nie pomyliliśmy się. Od 1 kwietnia ING wprowadził podobne ograniczenia, ale dotyczące kredytów hipotecznych. Dzisiaj o wprowadzeniu podobnych rozwiązań poinformował Santander Bank.

Ostatnia aktualizacja 3.06.2020

Które banki wprowadziły ograniczenia w kredytowaniu osób prowadzących działalność gospodarczą?

Ograniczenia w Alior Banku dla gotówek

Przypomnijmy, że ograniczenia w kredytowaniu nie dotyczą tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także osób które:

 • prowadzą działalność gospodarczą w branżach: turystyka i hotelarstwo, transport, produkcja auto/części, elektronika, odzież i tekstylia, kultura i rozrywka, gastronomia.
 • są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych
 • uzyskują dochody na podstawie umowy na czas określony w firmach z branż: turystyka i hotelarstwo, transport drogowy, produkcja auto/części, odzieżowej, tekstylnej i obuwniczej, kultura i rozrywka, gastronomia, lotnictwo
 • uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę świadczonej na terytorium Niemiec lub Czech, jeżeli zakład nie ma przedstawicielstwa w Polsce, a klient zamieszkuje w Polsce.

Bank poinformował, iż dotyczy to kredytów gotówkowych. Nie ma natomiast takiej informacji, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Niestety nie możemy wykluczyć, iż takie ograniczenie zostanie również wprowadzone lub zostało już wprowadzone, ale bez jego nagłaśniania.

Z działalnością nic nie dostaniesz w ING

Odmiennie, od Alior Banku zareagował bank ING, który z kolei wprowadził od 1 kwietnia ograniczenia w finansowaniu dla wszystkich kredytów. Bank zablokował możliwość uzyskania zarówno kredytu hipotecznego, jak i kredytu gotówkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ograniczenie dotyczy to również osób uzyskujących dochody na podstawie umów zleceń i umów o dzieło oraz dochodów uzyskiwanych w walutach obcych. Bank nie akceptuje już tych dochodów zarówno jako dochodu głównego, jak i dodatkowego.

UWAGA: klienci, którzy skorzystają z zawieszenia rat kredytów już posiadanych w ING nie będą mieli możliwości uzyskania nowego kredytu.

W Santanderze blokada na hipoteki

Santander Bank podszedł do tematu jeszcze inaczej. Wprowadzone dzisiaj przez bank ograniczenia dotyczą tylko kredytów hipotecznych. Oficjalnie nie ma informacji, czy zostało wprowadzone ograniczenia dla kredytów gotówkowych.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale poza tak zwanymi wolnymi zawodami (np. notariusz, rzeczoznawca, lekarz itp.) Santander wprowadził ograniczenia w kredytowaniu, ale dla wybranych branż. W dalszym ciągu możliwe będzie kredytowanie dla osób prowadzących działalność w branżach, w których ryzyko oceniane jest przez bank jako niskie.

Bank nie podaje pełnej listy branż o niskim ryzyku, ale wymienia wśród nich między innymi branże: rolniczą, produkcyjną, dystrybucyjną i co najciekawsze transportową! Przypomnijmy, że Alior Bank branżę transportową umieścił właśnie w katalogu branż wysokiego ryzyka.

Na czas pandemii Santander zawiesił także możliwość akceptowania dochodów z tytułu:

 • umów zlecenia
 • umów o dzieło
 • umów o pracę na czas określony

Bank zaakceptuje umowy o pracę na czas określony, jeżeli okres kredytowania nie przekracza okresu na jaki została zawarta umowa.

Ograniczenie kredytowania w Banku Pocztowym

Dzisiaj o wprowadzeniu ograniczeń w udzielaniu kredytów gotówkowych poinformował Bank Pocztowy. Ograniczenia te dotyczą wyłączenia możliwości kredytowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wybranych branżach.

Dodatkowo brak jest możliwości kredytowana również dla osób uzyskujących dochody w jakiejkolwiek innej formie w tych branżach.

Branże wykluczone w Banku Pocztowym to:

 • turystyka
 • gastronomia
 • hotelarstwo
 • rozrywka (kina, teatry, kluby fintess, parki rozrywki itp.)
 • organizatorzy imprez masowych
 • beauty (fryzjerzy, salony kosmetyczne itp.)
 • transport
 • handel (poza handlem artykułami spożywczymi i higienicznymi)
 • budownictwo

Dodatkowo bank obniżył maksymalną kwotę kredytu gotówkowego do 50 000 złotych oraz zaostrzył kryteria liczenia zdolności kredytowej.

Branże zagrożone w BNP Paribas

Ograniczenia wprowadzone przez BNP Paribas dotyczą na ten moment kredytów gotówkowych. Bank nie zablokował możliwości kredytowania ze względu na źródło dochodów, ale wskazał branże zagrożone, dla których też mogą być wyjątki.

Branże zagrożone według BNP Paribas to:

 • gastronomia (podejście jest indywidualne do każdego klienta, np. w przypadku prowadzenia sprzedaży na wynos)
 • transport osobowy
 • edukacja i szkolenia (z wyłączeniem np. usług e-lerningowych)
 • handel detaliczny (głównie galerie handlowe)
 • turystyka i hotelarstwo
 • najem

Bank będzie stosował indywidualne podejście do osób prowadzących działalność gospodarczą, a także zatrudnionych na umowy o pracę na czas określony. Nie będą akceptowane zagraniczne źródła dochodów.

Akceptacja dochodów z działalności w Pekao Bank Hipoteczny

Pekao BH przywrócił możliwość kredytowania osób prowadzących działalność gospodarczą, za wyjątkiem osób prowadzących działalność w branżach wykluczonych.

Do branż wykluczonych bank zalicza:

 • turystykę i zakwaterowanie
 • gastronomię
 • rozrywkę, organizację eventów i wynajem sal
 • sport i rekreacja
 • edukacja pozaszkolna
 • zorganizowany przewóz osób (np. autokary)

Jednocześnie bank ograniczył możliwość akceptacji do zdolności dochodów z umów cywilno-prawnych, jeżeli uzyskiwane są z firm prowadzących działalność w branżach zagrożonych.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane