Podwyżka prowizji w ING

0

Od dzisiaj nastąpiła podwyżka prowizji za udzielenie pożyczki gotówkowej w ING. Bank podniósł prowizję dla najniższych przedziałów kwotowych, a więc od 1 000 do 10 000 złotych. Przy wyższych kwotach pożyczki wysokość prowizji nie uległa zmianie. Sprawdźmy zatem, jak obecnie wygląda oferta pożyczki gotówkowej w ING.

Podwyżka prowizji dla małych kwot

Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki zależy w ING od dwóch czynników: relacji z klientem oraz kwoty pożyczki. Relacja z klientem oznacza po prostu, czy jesteśmy już klientem banku, czy osoba nie mająca z nim relacji. Klient stały dla ING to taka osoba, która ma od co najmniej 3 miesięcy konto w banku i wpływa na nie regularnie wynagrodzenie. Dodatkowo klient musi terminowo regulować wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING. Nie może też mieć żadnych obciążeń tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi.

Status stałego klienta to niższa o dokładnie 1% prowizja za udzielenie pożyczki. Obecnie jej wysokość wynosi:

Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 10 000 Powyżej 10 000 do 20 000 Od 20 000 do 60 000 Powyżej 60 000
Klient zewnętrzny 9,99% 7,49% 6,99% 6,49%
Klient stały 8,49% 7,49% 5,99% 5,49%

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej w ING

Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od kwoty pożyczki. Oczywiście im wyższa kwota, tym taniej. Wysokość oprocentowania pożyczki gotówkowej można obniżyć o 1% kupując dodatkowy pakiet ubezpieczeń. Jest to ubezpieczenie zapewniające spłatę pożyczki na wypadek śmierci, utraty dochodów lub niezdolności do pracy. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia to 0,28% od kwoty pożyczki i jest ono dostępne dla pożyczek o wartości do 100 000 złotych. Jeżeli do pożyczki przystąpią dwie osoby koszt ubezpieczenia jest o połowę niższy.

Ochrona obejmuje całkowitą wartość zadłużenia, która została do spłaty w przypadku:

 • Czasowej niezdolności do pracy
 • Utraty pracy
 • Hospitalizacji
 • Śmierci
 • Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 15 000 Powyżej 15 000 do 20 000 Od 20 001 do 30 000 Powyżej 30 000 do 100 000 Powyżej 100 000
Pożyczka bez ubezpieczenia 9,99% 9,49% 8,99% 8,49% 8,49%
Pożyczka z ubezpieczeniem 8,99% 8,49% 7,99% 7,49%

Standardowe oprocentowanie pożyczki gotówkowej w ING może być obniżone dodatkowo o 0,25% dla pracowników banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym ING Banku).

Zobacz także: aktualny ranking kredytów gotówkowych.

Oferta pożyczki gotówkowej dla zamożnych klientów

Oprócz oferty dla standardowych klientów, bank ma także ofertę dla klientów zamożnych, których dzieli na trzy segmenty:

 • Segment Premium:
  a) dla osób ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING, w wysokości minimum 150 000 PLN
  lub
  b) dla osób z regularnymi wpływami na rachunek powyżej 10 000 PLN.
 • Segment Private Banking:
  a) dla osób ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING w wysokości co najmniej 1 mln PLN
  lub
  b) dla osób ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości co najmniej 200 000 PLN.
 • Segment Wealth Management:
  a) dla osób ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych w ING, w wysokości co najmniej 4 mln PLN
  lub
  b) dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości co najmniej 1 mln PLN.

Dla tych segmentów klientów oprocentowanie pożyczki nie jest znacząco niższe, gdyż różnica wynosi maksymalnie 1,5%, Znacząco niższa jest prowizja za udzielnie pożyczki, gdyż jest ona niższa o minimum 3%.

Dodaj Komentarz