Podwyższenie minimalnej kwoty kredytu

2
Bank BNP Paribas zdecydował się na podwyższenie minimalnej kwoty kredytu oraz wprowadzenie kilku innych zmian w ofercie hipotecznej.

Podwyższenie minimalnej kwoty kredytu

Bank podjął decyzję o podwyższeniu do 200 000 minimalnej kwoty kredytu dla klientów nie będących klientami BNP Paribas. Według banku, przyczyną takiego ruchu jest bardzo duże zainteresowanie ofertą kredytów hipotecznych BNP Paribas. Wpływa ono na wydłużanie czasów procesowania wniosków.

Wnioski składane w oparciu o wystawione od marca br. Formularze Informacyjne powinny uwzględniać zasadę minimalnej kwoty:

  • 100 000 zł – dotyczy klienta wnioskującego o kredyt hipoteczny i posiadającego w BNP konto osobiste na dzień złożenia wniosku kredytowego,
  • 200 000 zł – dotyczy pozostałych klientów składających wnioski kredytowe.

Oferta specjalna za szybką decyzję

Bank wprowadził specjalną ofertę cenową dla klientów, którzy podpiszą umowę o kredyt hipoteczny w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty decyzji. Bonus w postaci obniżki marży o 0,10%.

Założenia promocji:

  • bank wyda pozytywną decyzję kredytową w terminie do 11 kwietnia br. (włącznie)
  • klient zawrze umowę o kredyt hipoteczny w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej przez bank. 15 dni liczone od następnego dnia po wydaniu decyzji i termin skorzystania z oferty upływa 15-go dnia. Jeżeli 15-ty dzień przypada na dzień wolny od pracy, to termin przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym terminie.
  • obniżenie marży będzie dokonane w momencie uruchomienia kredytu / pierwszej transzy kredytu hipotecznego (bez zmian zapisów umowy kredytowej) i obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy kredytowej.

BeSOLAR fotowoltaika

Wstrzymanie kredytów na budowę domu

Bank wstrzymał możliwość wnioskowania o kredyt, w którym jednym z celów (głównym lub dodatkowym) jest budowa domu systemem gospodarczym.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy Klientów, którzy:

  • na koniec lutego 2021 r. byli klientami BNP, tj. posiadali w banku aktywne konto osobiste lub rachunek firmowy,
  • do dnia 02.03.2021 r. otrzymali Formularz Informacyjny i złożą w okresie jego ważności, kompletny wniosek o udzielenie kredytu.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Dyskusja2 komentarze

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane