„Powakacyjna wyprzedaż” kredytu hipotecznego w ING

0
Tylko do dzisiaj można składać w ING wnioski o kredyt hipoteczny na warunkach oferty specjalnej „Najlepiej na swoim”, gdyż już od 2 września rusza „Powakacyjna wyprzedaż” kredytu hipotecznego w ING. Jak to w ostatnim czasie bywa w ING, bank utrzymuje niezmienioną konstrukcję oferty wprowadzając w niej niewielkie zmiany. Trzeba jednak przyznać, że tym razem są to dobre zmiany, gdyż nowa oferta jest nieco tańsza od dotychczas obowiązującej. W opcji oferty „Łatwy start” marża jest niższa o 0,1%, zaś w „Lekkiej racie” zarówno marża banku, jak i prowizja za udzielenie kredyty została obniżona o 0,06%.

„Powakacyjna wyprzedaż” kredytu hipotecznego w ING w szczegółach

Aby skorzystać z „Powakacyjnej wyprzedaży” kredytu hipotecznego w ING klient musi spełnić kilka poniższych warunków łącznie:

 • Wniosek kredytowy musi mieć wartość minimum 100 000 zł (włącznie), a maksymalnie 1 500 000 zł (włącznie),
 • Niezbędne jest oczywiście zaakceptowanie postanowień Regulaminu Oferty,
 • Przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny Klient musi posiadać lub założyć konto osobiste w banku z którego będą spłacane raty kredytu hipotecznego wraz z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 2 000 złotych,
  Konto osobiste jest bezpłatne. Miesięczny koszt karty 7 zł lub 0 zł jeżeli zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na min. 200 złotych miesięcznie w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca.
 • Kredytobiorca musi podpisać za pośrednictwem Banku umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie,
  Przypominamy, że w banku dostępnych jest kilka opcji ubezpieczenia na życie, a miesięczna składka może wynosić od 0,035% do 0,055% od aktualnego salda kredytu. Oprócz ochrony życia zawiera także ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy.
 • Podpisać umowę o kredyt hipoteczny w okresie trwania oferty.

Warto pamiętać, iż przez okres pierwszych trzech lat bank będzie weryfikował posiadanie konta osobistego z minimalnymi wpływami w wysokości 2 000 złotych oraz ubezpieczenia na życie. Jeżeli w okresie tych trzech lat nie spełnimy któregoś z warunków to za każdy z nich marża zostanie podwyższona o 0,4%. Łącznie może to być nawet 0,8%.

Warunki cenowe

Oferta ING tradycyjnie dostępna jest w dwóch wariantach: z oprocentowaniem zmiennym oraz stałym przez okres 5 lat. W każdym z tych wariantów dostępne są także dwie opcje. Można wybrać brak prowizji za udzielenie kredytu i nieco wyższą marżę lub niższą marżę, ale z prowizją na start. Opcje te nazywają się: Łatwy start” oraz „Lekka rata”.

Szczegółowe warunki cenowe oparte na oprocentowaniu zmiennym wyglądają następująco:

 • Najlepiej na swoim – łatwy start”: marża 1,85% oraz prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 0%
  albo
 • „Najlepiej na swoim – lekka rata”: marża 1,69% oraz prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 1,69

Warunki cenowe dla oprocentowania stałego to:

 • „Najlepiej na swoim – łatwy start”: oprocentowanie 3,56% oraz z prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 0%
  albo
 • „Najlepiej na swoim – lekka rata”: oprocentowanie 3,36% oraz z prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 1,75%.

Oprocentowanie stałe nie będzie się zmieniało przez 60 miesięcy. Przez 5 lat obowiązuje jeden stały harmonogram spłaty. Pierwszy okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa to 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. W tym czasie nie można przejść na oprocentowanie zmienne. Zanim skończy się pierwszy okres ze stałym oprocentowaniem, bank wyśle Ci propozycję oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy. Nie można niestety określić tej wartości w chwili podpisania umowy.

Sprawdź jak wypada oferta ING w naszym rankingu kredytów hipotecznych.

Czas trwania „Powakacyjnej wyprzedaży”

Oferta jest dostępna dla klientów, którzy złożą w banku wniosek w okresie od 2 do 29 września 2019 roku.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane