Zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych w PKO BP

0

W związku z epidemią koronowirusa zarząd banku wprowadził możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych w PKO BP. Opcja ta jest już dostępna dla kredytobiorców poprzez aplikację iPKO. Zawieszenie może objąć całą ratę kredytu lub pożyczki, to jest zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.

Kto może wnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych w PKO BP?

Kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny w PKO BP mogą wnioskować o zawieszenie do trzech następujących po sobie rat kapitałowo-odsetkowych tj. np. w kwietniu, maju i czerwcu. Nie ma jednak możliwości wnioskowania o zawieszenie np. jednej raty w kwietniu, a kolejnej w lipcu i listopadzie. A oto szczegóły.

Szczegółowe wymagania i ograniczenia wyglądają następująco:

  • Klient powinien wnioskować w oddziale lub zarejestrować w aplikacji iPKO wniosek o zawieszenie każdej z rat osobno na minimum trzy dni przed terminem płatności raty
  • zawieszenie raty nie wymaga zawarcia aneksu i nie powoduje wydłużenia terminu całkowitej spłaty kredytu określonego w umowie kredytu lub pożyczki
  • bank nie pobiera opłat ani prowizji za zawieszenie spłat
  • dla kredytów w okresie karencji jest możliwość zawieszenia spłaty raty odsetkowej
  • kwota niespłaconej raty odsetkowo-kapitałowej powiększy kwoty pozostałych rat – zmianie ulegnie harmonogram spłaty kredytu

Zawieszenie spłaty nie ma zastosowania dla:

  • preferencyjnych kredytów mieszkaniowych z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Rodzina na Swoim” w okresie obowiązywania dopłat do oprocentowania*
  • kredytów na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez BGK
  • kredytów jeżeli w dniu złożenia w banku wniosku o zawieszenie spłaty występuje niespłacone przez kredytobiorcę zadłużenie przeterminowane.

*Dla kredytów hipotecznych z finansowym wsparciem przez BGK „Mieszkanie dla młodych” istnieje możliwość zastosowania zawieszenia.

Zawieszenie spłaty rat kredytów hipotecznych w PKO BP jest już dostępne i można składać wnioski w banku.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz