Zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku

0

Od dzisiaj wprowadzona została zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku. Oczywiście odbywa się to poprzez wprowadzenie nowej oferty promocyjnej o nazwie „Bądź aktywny”. Poprzednia oferta funkcjonowała pod nazwą „Twoja przestrzeń”. Co się zmieniło w stosunku do poprzedniej oferty? Sprawdzamy.

Podstawowe parametry i segmentacja klienta w mBanku

Kredytobiorcy

Kredyt mieszkaniowy w mBanku można uzyskać od 18 roku życia. Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu jest dość niski i wynosi 67 lat.

Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą może stanowić źródło spłaty kredytu pod warunkiem, że tytuł zatrudnienia to umowa o pracę lub umowa pokrewna (tj. kontrakt menedżerski, umowa zlecenia). Umowa musi być zawarta od co najmniej 6 miesięcy na czas nieokreślony lub określony z terminem wygaśnięcia umowy o pracę przypadającym nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Ważna informacja jest taka, że mBank udziela kredytów w złotych polskich wyłącznie kredytobiorcom, z których najwyższy dochód jest uzyskiwany w złotych polskich.

Parametry kredytu

mBank zabezpieczy się na podstawowych rodzajach nieruchomości jak mieszkanie, dom i typowa działka budowlana. Typowa działka to taka, w której powierzchnia gruntu nie przekracza 1500 m2, a działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową lub siedliskową. W przypadku działek nietypowych, a więc o powierzchni powyżej 1500 m2, maksymalna powierzchnia to 3 000 m2, a działka musi być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

UWAGA: dla mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bank podwyższa marżę o 2%. Jeżeli nieruchomość zostanie przekształcona w odrębną własność w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia kredytu to jest możliwość obniżenia marży o te dodatkowe 2%.

Z oferty mBanku mogą skorzystać klienci mBanku z segmentu Intensive wnioskujący o kredyt w kwocie nie mniejszej niż 20 000 PLN. Dla segmentu Active i pozostałych klientów minimalna kwota kredytu to 150 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego to 2 000 000 PLN. Minimalny wymagany wkład własny to 10% i bank nie pobiera dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 3M.

Segmentacja klientów

Oferta cenowa w mBanku zależna jest od przynależności klienta do określonego segmentu, które wyglądają następująco:

Segment Intensive – klienci mBanku którzy:

 • posiadają rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy mKonto Intensive
 • zapewniają wpływy na rachunku, w min kwocie 7 tysięcy złotych co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego
 • od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 złotych lub posiadają od 3 pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 50 000 złotych
 • wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego

Segment Active – klienci mBanku którzy:

 • posiadają dowolny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w mBanku
 • zapewniają wpływy na rachunku, w min kwocie 5 000 złotych w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego
 • od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 1 000 złotych lub posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 000 złotych
 • wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku kredytowego

Klient ma możliwość „uzyskania” statusu Intensive lub Active już po zawarciu umowy kredytowej. Wystarczy spełnić warunki dla któregoś z powyższych segmentów i maksymalnie w okresie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, można złożyć w banku w wniosek o zmianę warunków cenowych. Jeżeli nie mieścisz się w żadnym z powyższych segmentów to znaczy jesteś w grupie „pozostali”.

Zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku – szczegóły

Zmiany nie są drastyczne, ale w ogólnym rozrachunku powodują, że jest minimalnie drożej. Różnica wynika z tego, iż bank podwyższył marże dla wszystkich segmentów o od 0,04 do 0,06%. Jednocześnie zniesiono prowizję za udzielenie kredytu, której wysokość wynosiła 0,2%, a teraz jest zerowa.

Aktualne warunki cenowe kredytów hipotecznych w mBanku wyglądają następująco:

Segment Marża wkład 20% Marża wkład poniżej 20% Prowizja
Intensive 1,89% 1,95% 0%
Active 1,99% 2,05% 0%
Pozostali 2,55% 2,65% 0%

Dodajmy jeszcze, że klient musi w tej ofercie skorzystać z pakietowego ubezpieczenia na życie i od utraty pracy. Ubezpieczenie jest obowiązkowe przez okres 5 lat, a jego składka to 0,045% od aktualnego salda zadłużenia i jest doliczana do każdej raty.

Porównanie kosztów ofert

Porównujemy koszty „starej” oferty, a więc „Twoja przestrzeń” do nowej, a więc „Bądź aktywny”.
Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Segment: Active
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
mBank
Twoja przestrzeń
1,95% 680 zł 1 559 zł 221 311 zł 240 893 zł 82 528 zł
mBank
Bądź aktywny
1,99% 0 zł 1 567 zł 224 079 zł 242 981 zł 82 644 zł

Zobacz aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Jak widać w powyższej tabeli i tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy, nowa oferta jest minimalnie droższa dla klienta. Obniżka prowizji o 0,2% kosztem wyższej marży o 0,04 do 0,06% powoduje, że nowa oferta będzie tańsza tylko w okresie pierwszych mniej więcej 5 lat. To oczywiście prosta matematyka: 0,04% x 5 lat = 0,2%. Nową ofertę należy zatem nazwać raczej tylko kosmetyką starej.

Dodaj Komentarz