Zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku

0

Od dzisiaj wprowadzona została zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku. Oczywiście odbywa się to poprzez wprowadzenie nowej oferty promocyjnej o nazwie „Bądź aktywny”. Poprzednia oferta funkcjonowała pod nazwą „Twoja przestrzeń”. Co się zmieniło w stosunku do poprzedniej oferty? Sprawdzamy.

Podstawowe parametry i segmentacja klienta w mBanku

Kredytobiorcy

Kredyt mieszkaniowy w mBanku można uzyskać od 18 roku życia. Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu jest dość niski i wynosi 67 lat.

Dochód z tytułu zatrudnienia za granicą może stanowić źródło spłaty kredytu pod warunkiem, że tytuł zatrudnienia to umowa o pracę lub umowa pokrewna (tj. kontrakt menedżerski, umowa zlecenia). Umowa musi być zawarta od co najmniej 6 miesięcy na czas nieokreślony lub określony z terminem wygaśnięcia umowy o pracę przypadającym nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Ważna informacja jest taka, że mBank udziela kredytów w złotych polskich wyłącznie kredytobiorcom, z których najwyższy dochód jest uzyskiwany w złotych polskich.

Parametry kredytu

mBank zabezpieczy się na podstawowych rodzajach nieruchomości jak mieszkanie, dom i typowa działka budowlana. Typowa działka to taka, w której powierzchnia gruntu nie przekracza 1500 m2, a działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową lub siedliskową. W przypadku działek nietypowych, a więc o powierzchni powyżej 1500 m2, maksymalna powierzchnia to 3 000 m2, a działka musi być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

UWAGA: dla mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bank podwyższa marżę o 2%. Jeżeli nieruchomość zostanie przekształcona w odrębną własność w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia kredytu to jest możliwość obniżenia marży o te dodatkowe 2%.

Z oferty mBanku mogą skorzystać klienci mBanku z segmentu Intensive wnioskujący o kredyt w kwocie nie mniejszej niż 20 000 PLN. Dla segmentu Active i pozostałych klientów minimalna kwota kredytu to 150 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego to 2 000 000 PLN. Minimalny wymagany wkład własny to 10% i bank nie pobiera dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 3M.

Segmentacja klientów

Oferta cenowa w mBanku zależna jest od przynależności klienta do określonego segmentu, które wyglądają następująco:

Segment Intensive – klienci mBanku którzy:

 • posiadają rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy mKonto Intensive
 • zapewniają wpływy na rachunku, w min kwocie 7 tysięcy złotych co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego
 • od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 złotych lub posiadają od 3 pełnych miesięcy depozyty z minimalnym saldem 50 000 złotych
 • wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego

Segment Active – klienci mBanku którzy:

 • posiadają dowolny rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w mBanku
 • zapewniają wpływy na rachunku, w min kwocie 5 000 złotych w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego
 • od minimum 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 1 000 złotych lub posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 000 złotych
 • wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej w trzech z sześciu pełnych miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku kredytowego

Klient ma możliwość „uzyskania” statusu Intensive lub Active już po zawarciu umowy kredytowej. Wystarczy spełnić warunki dla któregoś z powyższych segmentów i maksymalnie w okresie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, można złożyć w banku w wniosek o zmianę warunków cenowych. Jeżeli nie mieścisz się w żadnym z powyższych segmentów to znaczy jesteś w grupie „pozostali”.

Zmiana cen kredytu hipotecznego w mBanku – szczegóły

Zmiany nie są drastyczne, ale w ogólnym rozrachunku powodują, że jest minimalnie drożej. Różnica wynika z tego, iż bank podwyższył marże dla wszystkich segmentów o od 0,04 do 0,06%. Jednocześnie zniesiono prowizję za udzielenie kredytu, której wysokość wynosiła 0,2%, a teraz jest zerowa.

Aktualne warunki cenowe kredytów hipotecznych w mBanku wyglądają następująco:

Segment Marża wkład 20% Marża wkład poniżej 20% Prowizja
Intensive 1,89% 1,95% 0%
Active 1,99% 2,05% 0%
Pozostali 2,55% 2,65% 0%

Dodajmy jeszcze, że klient musi w tej ofercie skorzystać z pakietowego ubezpieczenia na życie i od utraty pracy. Ubezpieczenie jest obowiązkowe przez okres 5 lat, a jego składka to 0,045% od aktualnego salda zadłużenia i jest doliczana do każdej raty.

Porównanie kosztów ofert

Porównujemy koszty „starej” oferty, a więc „Twoja przestrzeń” do nowej, a więc „Bądź aktywny”.
Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Segment: Active
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
mBank
Twoja przestrzeń
1,95% 680 zł 1 559 zł 221 311 zł 240 893 zł 82 528 zł
mBank
Bądź aktywny
1,99% 0 zł 1 567 zł 224 079 zł 242 981 zł 82 644 zł

Zobacz aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Jak widać w powyższej tabeli i tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy, nowa oferta jest minimalnie droższa dla klienta. Obniżka prowizji o 0,2% kosztem wyższej marży o 0,04 do 0,06% powoduje, że nowa oferta będzie tańsza tylko w okresie pierwszych mniej więcej 5 lat. To oczywiście prosta matematyka: 0,04% x 5 lat = 0,2%. Nową ofertę należy zatem nazwać raczej tylko kosmetyką starej.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane