Zmiana cen pożyczki gotówkowej w ING

0

Od 22 września nastąpiła zmiana cen pożyczki gotówkowej w ING. Bank zmienił wysokość oprocentowania swojej pożyczki oraz kosztów prowizji za jej udzielenie oraz dokonał zmian w polityce bonusowej. Dotychczas klient mógł uzyskać bonus, a więc obniżkę kosztów za to, że jest stałym klientem banku lub za wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na życie. I w zasadzie nic się w tym zakresie nie zmieniło, nastąpiła tylko zmiana bonusu. Generalnie jest nieco drożej, choć na otarcie łez pojawiła się oferta specjalna.

Zmiana cen pożyczki gotówkowej w ING

Pomimo wprowadzenia zmienionej oferty, bank utrzymuje zasadę, że klienci wnioskujący o wyższe kwoty pożyczek mogą liczyć na niższą prowizję i oprocentowanie.

Niższa prowizja za udzielenie pożyczki dla stałych klientów

Dotychczas stały klient banku, mógł liczyć na niższe oprocentowanie pożyczki. Przypomnijmy, że stały klient ING to taki, który ma od co najmniej 3 miesięcy konto w banku i wpływa na nie regularnie wynagrodzenie. Oczywiście klient musi terminowo regulować wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING, a jego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi. Obecnie wysokość oprocentowania jest dokładanie taka sama dla wszystkich klientów, zarówno stałych, jak osób nie posiadających w banku konta.

Od teraz za bycie stałym klientem ING otrzymamy bonus w postaci niższej o dokładnie 1% prowizji za udzielenie pożyczki. Jej wysokość zależy od kwoty pożyczki i wynosi:

Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 5 000 Powyżej 5 000 do 20 000 Od 20 000 do 100 000 Powyżej 100 000
Klient zewnętrzny 8,49% 7,49% 0% 6,49%
Klient stały 7,49% 6,49% 0% 5,49%

Niższe oprocentowanie pożyczki za zakup ubezpieczenia

Od teraz bank uzależnił wysokość oprocentowania pożyczki gotówkowej od zakupu pakietu ubezpieczeń. Przede wszystkim jest to ubezpieczenie zapewniające spłatę pożyczki na wypadek śmierci, utraty dochodów lub niezdolności do pracy. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia to 0,28% od kwoty pożyczki i jest ono dostępne dla pożyczek o wartości do 100 000 złotych. Jeżeli do pożyczki przystąpią dwie osoby koszt ubezpieczenia jest o połowę niższy.

Ochrona obejmuje całkowitą wartość zadłużenia, która została do spłaty w przypadku:

  • Czasowej niezdolności do pracy
  • Utraty pracy
  • Hospitalizacji
  • Śmierci
  • Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Bonus za zakup ubezpieczenia to oprocentowanie niższe o dokładnie 1%, a jego wysokość jest uzależniona dodatkowo od kwoty pożyczki i wynosi:

Kwota pożyczki w PLN Od 1 000 do 15 000 Powyżej 15 000 do 20 000 Od 20 001 do 30 000 Powyżej 30 000 do 100 000 Powyżej 100 000
Pożyczka bez ubezpieczenia 9,99% 9,49% 8,99% 8,49% 8,49%
Pożyczka z ubezpieczeniem 8,99% 8,49% 7,99% 7,49%

Standardowe oprocentowanie pożyczki gotówkowej w ING może być obniżone dodatkowo o 0,25% dla pracowników banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym ING Banku).

Zobacz także: aktualny ranking kredytów gotówkowych.

Oferta specjalna pożyczki w ING

Wprowadzona wraz ze zmianami oferta specjalna dotyczy tylko pożyczek w kwocie od 20 000 do 100 000 zł i polega na obniżeniu prowizji do 0%. Oferta ta będzie dostępna do 20 października br. Poza tym, ofertę tą można łączyć z bonusem za ubezpieczenie, a więc obniżyć o 1% oprocentowanie za zakup ubezpieczenia.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane