Drożeje kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas

0

Niestety od dzisiaj minimalnie, ale jednak, drożeje kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas. Dotychczasowy lider naszego rankingu kredytów hipotecznych zajmował pierwszą pozycję od ładnych kilku miesięcy. Standardowa oferta, a więc przede wszystkim marża kredytu mieszkaniowego w BNP jest najprostsza z możliwych: jedna wartość niezależna od kwoty kredytu i wkładu własnego. Bank umożliwia klientowi zakup dodatkowych produktów, a każdy z nich obniża wysokość marży. Co się więc zmieniło? Marża standardowa oczywiście. Czy ta zmiana utrzyma bank na fotelu lidera rankingu? Sprawdzamy i przypominamy szczegóły oferty.

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny w BNP Paribas?

Kredytem hipotecznym w BNP Paribas możemy sfinansować większość standardowych celów takich jak zakup mieszkania i domu, budowę domu, czy też remont dowolnej nieruchomości. Bank udziela także kredytów na spłatę kredytu hipotecznego w innych bankach, czyli tak zwanego kredytu refinansowego. Ale możemy także zrefinansować inne wydatki na cele mieszkaniowe, które ponieśliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku kredytu na takie cele podstawowe zawsze wymagany jest minimalny wkład własny na poziomie 20%. Minimalna kwota kredytu to 50 000 złotych, a maksymalna została określona przez bank na 4 miliony złotych. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.

Zakup działki budowlanej

W banku BNP Paribas możemy także sfinansować zakup działki budowlanej. W tym wypadku maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 2 milionów złotych, a maksymalny okres kredytowania to 20 lat.

Zakup działki rolnej w BNP Paribas

Pod pewnymi warunkami, ale jako jeden z niewielu, bank umożliwia finansowanie i zabezpieczenie się na działce rolnej. Przede wszystkim musi być to działka, która nie jest wykorzystywana do działalności rolniczej. Maksymalna powierzchnia działki, która znajduje się na terenach wiejskich wynosi 1hektar. Na pozostałych terenach nie ma ograniczenia powierzchni. Maksymalna kwota kredytu w tym wypadku to 2 miliony złotych, a okres kredytowania to 20 lat.

Szczegółowe informacje o dostępnych celach kredytowania w BNP Paribas oraz akceptowanych źródłach dochodów znajdziesz TUTAJ.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas

Jak już wiemy oferta kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas jest bardzo prosta. Standardowa oferta cenowa w zakresie marży kredytu i możliwość jej obniżenia w zamian za zakup dodatkowych produktów. Do dzisiaj podstawowa marża wynosiła 2,30%, a wprowadzona zmiana podwyższyła ją do 2,50%.

Bez względu na kwotę kredytu i wysokości wkładu własnego warunki cenowe w ofercie standardowej są następujące:

 • Marża kredytu: 2,50%
 • Prowizja za udzielenie kredytu: 2,00%
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: 1,00%*

*Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu obowiązuje tylko w okresie pierwszych trzech lat. W kolejnych okresach nie ma prowizji.

Bank stosuje stawkę indeksu WIBOR 3M.

Oferta kredytu mieszkaniowego z dodatkowymi produktami

Dobierając do oferty standardowej dodatkowe produkty obniżamy marżę standardową. Dodatkowo mamy też wybór dotyczący kombinacji kosztu prowizji za udzielenie oraz prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Produkty obniżające marżę kredytu

Podstawowa marża, którą wynosi od 9 grudnia 2,50% możemy obniżyć kupując dodatkowo:

 • Konto osobiste „KONTO OTWARTE NA CIEBIE” z kartą debetową i minimalnym miesięcznym wpływem w wysokości 2 500 złotych – obniżka marży o 0,30%
  W przypadku klientów, którzy posiadają już konto w banku w innym planie taryfowym, istnieje możliwość bezpłatnej zmiany planu na Konto Otwarte na Ciebie.
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium na okres 5 lat– obniżka marży o 0,60%
  lub
 • Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard na okres 5 lat – obniżka marży o 0,40
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w PZU – obniżka marży o 0,10%

Jeżeli skorzystamy z opcji ubezpieczenia Cardiff Premium, a więc z obniżka marży o 0,6% to nasza marża obniży się o maksymalny zakres 1% i finalnie wyniesie 1,50%. Bank wymaga, aby wszystkie te produkty dodatkowe, poza ubezpieczeniem Cardiff, były przez kredytobiorcę utrzymywane przez cały okres kredytowania. Jeżeli zrezygnujemy z któregokolwiek z nich to nasza marża wzrośnie o wartość obniżki, którą za dany produkt uzyskaliśmy.

Ubezpieczenie na życie w BNP Paribas

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Premium jest to pakiet dwóch ubezpieczeń zawierający zarówno ubezpieczenie na życie, jak i ubezpieczenie od jednego z niżej wymienionych ryzyk:

 • utrata pracy – w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego, zawartych na czas nieokreślony lub określony
 • poważnego zachorowania – w przypadku, gdy ubezpieczony nie podlega ochronie ubezpieczeniowej z tytułu Utraty pracy
  lub
 • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jeżeli zostało już wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

Koszt tego ubezpieczenia to 0,0725% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,87% rocznie. Składka naliczana jest przy każdej racie kredytu.

Ubezpieczenie na życie Cardif Pakiet Standard to po prostu ubezpieczenie na życie dostępne dla każdego rodzaju dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę. Koszt tego ubezpieczenia to 0,04% od kwoty kredytu miesięcznie, a więc 0,48% rocznie. Składka również naliczana przy każdej racie kredytu.

Do pakietu ubezpieczeń, ale tych wymaganych, dorzućmy jeszcze informację o ubezpieczeniu pomostowym. To oczywiście ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej i pobierane jest formie podwyższenia marży, w tym wypadku o 1,5%.

Prowizja za udzielenie i za wcześniejszą spłatę

Jeżeli w ramach produktów dodatkowych klient zakupi którekolwiek ubezpieczenie Cardiff to może wybierać z opcji braku prowizji za udzielenia lub za wcześniejszą spłatę. Dostępne opcje to:

 • prowizja za udzielenie 0% i prowizja za wcześniejsza spłatę 1%
  lub
 • prowizja za udzielenie 2% i prowizja za wcześniejsza spłatę 0%

Porównanie oferty standardowej i z dodatkowymi produktami

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Prowizja: 0%
 • Oferta z ubezpieczeniem nieruchomości
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Oferta standardowa 2,40% 6 800 zł 1 647 zł 252 855 zł 272 166 zł 89 613 zł
Oferta Premium 1,50% 0 zł 1 474 zł 190 679 zł 218 489 zł 80 212 zł

Oferta z Pakietem Premium jest zdecydowanie tańsza od oferty standardowej, zarówno po 6 latach, jak i po 30 latach. A im dłuższy okres, tym różnica jest coraz większa. Ale o ile dokładnie jest droższa oferta obowiązująca od dzisiaj od wcześniejszej? Różnica ta wynika tylko z kosztów odsetek i po 30 latach wynosi dokładnie 13 315 złotych, a więc 444 złote rocznie.

Drożeje kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas, ale nadal pozostaje najtańszą ofertą na rynku po 30 letnim okresie kredytowania. A jak wypada porównanie jego kosztu po 6 latach? Sprawdźcie w naszym rankingu kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane