PKO BP

PKO BP – Podstawowe informacje o kredycie hipotecznym

Bank PKO BP niepodzielnie rządzi na polskim rynku kredytów hipotecznych z udziałem w rynku na poziomie ok. 35%. W pierwszym półroczu 2019 roku łączna wartość sprzedaży wyniosła 7,7 mld PLN. Poniżej prezentujemy szczegółową, aktualną i kompletną bazę informacji o celach kredytowania i wymaganiach PKO BP wobec klientów.

Kolorem czerwonym dodane zostały informacje o zmianach wprowadzonych przez bank z powodu pandemii i recesji.

Kredyt hipoteczny w PKO BP w pigułce.

Dostępne waluty kredytu PLN
Minimalny wkład własny 10% 20% dla kredytu hipotecznego i 40% dla pożyczki hipotecznej.
Minimalna i maksymalna kwota kredytu Minimalna nie jest określona. Maksymalna kwota to 30 mln PLN.
Rodzaj stawki referencyjnej WIBOR 6M
Maksymalny wiek kredytobiorcy 80 lat

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny w PKO BP?

Zakup mieszkania z pełną własnością Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Budowa domu Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Mieszkanie z TBS Tylko w przypadku zabezpieczenia na innej nieruchomości.
Zakup mieszkania na wynajem Brak możliwości kredytowania
Remont/wykończenie mieszkania/domu Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Modernizacja/rozbudowa/adaptacja domu Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Zakup działki i jednocześnie budowa domu Warunki standardowe. Możliwe jest to w przypadku zakupu działki z rozpoczętą budową i dokończenie budowy.
Zakup działki budowlanej Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Zakup działki rekreacyjnej Minimalny wkład własny to 40%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.
Zakup działki rolnej Grunty o przeznaczeniu budowlano-rolnym, w których nie można wydzielić części budowlanej, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 3000 m2 i jednocześnie dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oraz część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ma powierzchnię spełniającą wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej.
Zakup siedliska Działki przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową lub działki, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika że działka jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową, a powierzchnia działki nie przekracza 1 ha.
Zakup domu letniskowego Tylko domy całoroczne. Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.
Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe Możliwe refinansowanie wydatków z okresu ostatnich 12 miesięcy.
Pożyczka hipoteczna Minimalny wkład własny to 40%. Maksymalny okres kredytowania to 20 lat.
Konsolidacja zobowiązań Brak w ofercie.
Refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku Minimalny wkład własny to 10% 20%. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.

Jakie źródła dochodów akceptuje PKO BP?

Umowa o pracę na czas nieokreślony Minimalny okres zatrudnienia to 6 miesięcy. Jeżeli klient pracuje od co najmniej miesiąca na czas nieokreślony może przedstawić świadectwo pracy dokumentujące 12 miesięcy u poprzedniego pracodawcy, umowy zlecenia, umowy o dzieło.
Umowa o pracę na czas określony Konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1) nie jest to pierwsza umowa z aktualnym pracodawcą i okres przerwy pomiędzy umowami nie może być dłuższy niż 1 miesiąc,
2) istnieją przesłanki świadczące o realności przedłużenia umowy na następny okres.
Kontrakt menadżerski Konieczne jest spełnienie następujących warunków:
1) nie jest to pierwsza umowa z aktualnym pracodawcą i okres przerwy pomiędzy umowami nie może być dłuższy niż 1 miesiąc,
2) istnieją przesłanki świadczące o realności przedłużenia umowy na następny okres.
Umowa o dzieło/ umowa zlecenie Okres obowiązywania umowy minimum 12 miesięcy.
Działalność gospodarcza – KPiR Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy.
Działalność gospodarcza – Ryczałt Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy.
Działalność gospodarcza – Karta podatkowa Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy.
Samozatrudnienie (przejście z umowy o pracę na działalność gospodarczą). Wymagane prowadzenie działalności od co najmniej 24 miesięcy.
Dochody z najmu Wymagane uzyskiwanie dochodów od co najmniej 24 miesięcy.
Etat za granicą Wymagane uzyskiwanie dochodów od co najmniej 12 miesięcy.
Działalność za granicą Nie akceptowane źródło dochodów.
Emerytura Od pierwszego dnia uzyskiwania.
Renta Tylko renty przyznane na czas nieokreślony
Dywidendy Nie akceptowane źródło dochodów.
Diety/ delegacje Nie akceptowane źródło dochodów.
Dochody marynarzy Okres obowiązywania umowy minimum 12 miesięcy.
Alimenty Nie akceptowane źródło dochodów.
Działalność rolnicza Wymagane uzyskiwanie dochodów od co najmniej 24 miesięcy.
Urlop macierzyński Wymagane zaświadczenie z ZUS za ostatnie 12 miesięcy oraz oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia.
Dochody ze stypendium doktoranckiego Wymagane uzyskiwanie dochodów od co najmniej 12 miesięcy.
Dochód z mandatu poselskiego Pełnienie funkcji kadencyjnych (posłowie, senatorowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie itp.) od 6 miesięcy z możliwością uwzględnienia okresu poprzedniej kadencji (o ile kadencje następowały bezpośrednio po sobie).

 

PKO BP Zobacz Wszystkie

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane