Łatwiej o kredyt w Pekao

0

Od 15 marca będzie łatwiej o kredyt w Pekao. Bank wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie udzielania kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Przede wszystkim podwyższył poziom wskaźnika LTV do 90% dla kredytów, w których zabezpieczeniem będzie lokal mieszkalny. Ponadto, pod pewnymi warunkami bank będzie akceptował umowy cywilno-prawne. Szczegóły poniżej.

10% wkładu własnego w Pekao

Przypomnijmy, że od 25 stycznia Pekao wprowadził niższy wkład własny w wysokości 10%, lecz opcja ta była obwarowana dodatkowymi warunkami. Wcześniej podwyższony poziom LTV obowiązywał tylko na wybranych obszarach oraz dla określonych parametrów. Obecnie, niezależnie od powierzchni lokalu i jego lokalizacji, jeżeli zabezpieczeniem kredytu będzie lokal mieszkalny, Pekao wymaga 10% wkładu własnego. Zmiany dotyczą zarówno nowych wniosków, jak też wniosków, które są obecnie w procesie udzielania kredytu.

Bez zmian pozostaje maksymalny poziom 80% LTV dla wniosków, gdzie zabezpieczeniem kredytu będzie dom.

BeSOLAR fotowoltaika

Zdolność kredytowa w Pekao

Trudno powiedzieć, że łatwiej o kredyt w Pekao będą miały osoby pracujące na umowach zlecenia, czy o dzieło. Te osoby po prostu dotychczas nie mogły dostać kredytu w Pekao.

Teraz jednak bank rozszerzył katalog akceptowalnych źródeł dochodów o umowy cywilno-prawne oraz dochody z zagranicy. W ocenie zdolności kredytowej bank uwzględni obecnie także:

  • dochody z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia za okres ostatnich 12 miesięcy, udokumentowane umowami, zaświadczeniem o zatrudnieniu lub innym dokumentem potwierdzającym dochody wraz z historią rachunku, na który wpływa wynagrodzenie;
  • dochody z zagranicy uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, jeśli spełniony jest warunek minimum 6 regularnych comiesięcznych wpływów z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy na rachunek prowadzony w Polsce.

Niestety dla powyższych źródeł dochodów, a także dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej i dochodów osób zatrudnionych w branżach, na które silnie wpływa sytuacja wywołana COVID-19 pozostaje jeszcze jedna bariera. Przy ocenie tych wniosków bank stosuje  ostrożnościowe podejście, polegające na dodatkowej weryfikacji wniosków i stabilności źródeł dochodów.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane