Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ

2

Dla wielu osób oferta kredytu hipotecznego w BOŚ, a więc w Banku Ochrony Środowiska brzmi co najmniej egzotycznie. Nie jest to bardzo popularny bank wśród kredytobiorców hipotecznych. Klienci jeśli już do niego trafiają, to zazwyczaj przez pośrednika kredytowego, albo w poszukiwaniu oferty kredytowej ze wsparciem proekologicznym. Bank ma oczywiście ofertę standardową kierowaną do wszystkich klientów i standardowych nieruchomości, oferując także preferencyjne kredyty dla inwestycji spełniających wymogi ekologiczne. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej ofercie, w końcu ekologia jest trendy, a i koszty energii od 2020 roku prawdopodobnie znacząco wzrosną.

Podstawowe wymogi i parametry kredytu hipotecznego w BOŚ

Kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu to 70 lat. Oczywiście bank akceptuje większość standardowych źródeł dochodów na terenie Polski. Natomiast jeżeli klient osiąga dochody za granicą, a więc w walucie i jest to jedyny dochód, a wnioskuje o kredyt w PLN to nie ma możliwości otrzymania kredytu. Jeżeli są np. dwa źródła dochodów i przeważający jest dochód w PLN to klienci mogą wnioskować o kredyt w PLN w banku.

W przypadku kredytowania obywateli Unii Europejskiej wymagana jest ważna karta pobytu w Polsce, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres ważności karty. W przypadku obywateli Ukrainy także wymagana jest karta stałego pobytu z wpisanym numerem PESEL i dwa dokumenty tożsamości: paszport zagraniczny i karta stałego pobytu na terenie Polski.

Parametry kredytu

Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ umożliwia sfinansowanie praktycznie każdego z podstawowych rodzajów nieruchomości z wyjątkiem mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. BOŚ to także jeden z tych banków, w którym sfinansujemy zakup działki rolnej na cele mieszkaniowe. Powierzchnia działki rolnej nie może przekraczać 0,3 ha, a minimalny wymagany wkład własny w tym wypadku to 40% z możliwością zejścia do 20%. Podobnie ma się rzecz z siedliskami, z tym że tu maksymalna powierzchnia to 0,5 ha.

Standardowy, minimalny wymagany wkład własny to 20%. Poziom LTV można zwiększyć do 90% (czyli wkład własny zmniejszyć do 10%) jeśli kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 6M.

Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ – koszty

Kredyt standardowy

BOŚ uzależnia wysokość marży od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.

LTV* Kwota kredytu do 149 999 zł Kwota kredytu od 150 000 zł
do 30% 2,00% 1,49%
od 30 do 50% 2,20% 2,00%
od 50 do 80% 2,50% 2,20%
powyżej 80% 2,70% 2,40%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Ekologiczny kredyt hipoteczny „Eko Dom+”

Z ekologicznego kredytu ekologicznego w ofercie Eko Dom+ można skorzystać w przypadku:

 • zaprojektowania i budowy domu w technologii pozwalającej na spełnienie normy WT 2021 – max wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 70 kWh/(m2*rok),
 • posiadania przez budynek co najmniej obu poniższych rodzajów odnawialnych źródeł energii, a więc pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych o mocy pozwalającej na wytworzenie energii elektrycznej w ilości niezbędnej do zaspokojenia w całości zapotrzebowania pompy ciepła.

Podobnie jak w ofercie standardowej bank uzależnia wysokość marży od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu jest niższa niż w standardzie i wynosi 0,5%.

LTV* Kwota kredytu do 149 999 zł Kwota kredytu od 150 000 zł
do 30% 1,70% 1,29%
od 30 do 50% 1,70% 1,50%
od 50 do 80% 2,00% 1,70%
powyżej 80% 2,20% 1,90%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty związane z kredytem to:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: koszt to 0,09% od wartości nieruchomości rocznie.
 • Ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki): podwyższenie marży banku o 1%.
 • Koszt wyceny: wycena mieszkania lub działki to 550 PLN, a domu 930 PLN, a domu w trakcie budowy 1 160 PLN.

Porównanie kosztów oferty standardowej i oferty „Eko Dom+”

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
BOŚ
Oferta standardowa
2,20% 6 800 zł 1 621 zł 243 651 zł 262 776 zł 87 377 zł
BOŚ
Eko Dom+
1,70% 1 700 zł 1 525 zł 208 948 zł 222 973 zł 72 322 zł

Liczby nie kłamią. Ekologia jest nie tylko trendy, ale też po prostu się opłaca. Marże w ofercie Eko Dom+ nie są najniższe na rynku. Lepszą ofertę pod tym względem ma choćby lider naszego rankingu kredytów hipotecznych, a więc BNP Paribas z marżą na poziomie 1,3%. Tyle, że w BOŚ nie ma w zasadzie żadnych dodatkowych kosztów startowych w postaci na przykład ubezpieczenia na życie, więc w horyzoncie 6-letnim ta oferta jest nie do przebicia.

Oferta „Eko Dom+” obowiązuje do końca 2019 roku.

Dyskusja2 komentarze

 1. Fotowoltaika bardzo się opłaca z tańszym niż standardowy kredytem i dopłatą 5000 zł. generalnie budując dom warto myśleć o ekologii.

  • Cashero

   Proponujemy rozpatrywać wszelkie koszty oddzielnie. Może się bowiem okazać, że skorzystanie z kredytu bez otoczki ekologicznej może być korzystniejsze, ale zawsze trzeba to weryfikować na konkretnym przypadku.

Dodaj Komentarz