Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ

2

Dla wielu osób oferta kredytu hipotecznego w BOŚ, a więc w Banku Ochrony Środowiska brzmi co najmniej egzotycznie. Nie jest to bardzo popularny bank wśród kredytobiorców hipotecznych. Klienci jeśli już do niego trafiają, to zazwyczaj przez pośrednika kredytowego, albo w poszukiwaniu oferty kredytowej ze wsparciem proekologicznym. Bank ma oczywiście ofertę standardową kierowaną do wszystkich klientów i standardowych nieruchomości, oferując także preferencyjne kredyty dla inwestycji spełniających wymogi ekologiczne. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej ofercie, w końcu ekologia jest trendy, a i koszty energii od 2020 roku prawdopodobnie znacząco wzrosną.

Parametry kredytu hipotecznego w BOŚ

Kredytobiorcy

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu to 70 lat. Oczywiście bank akceptuje większość standardowych źródeł dochodów na terenie Polski. Natomiast jeżeli klient osiąga dochody za granicą, a więc w walucie i jest to jedyny dochód, a wnioskuje o kredyt w PLN to nie ma możliwości otrzymania kredytu. Jeżeli są np. dwa źródła dochodów i przeważający jest dochód w PLN to klienci mogą wnioskować o kredyt w PLN w banku.

W przypadku kredytowania obywateli Unii Europejskiej wymagana jest ważna karta pobytu w Polsce, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres ważności karty. W przypadku obywateli Ukrainy także wymagana jest karta stałego pobytu z wpisanym numerem PESEL i dwa dokumenty tożsamości: paszport zagraniczny i karta stałego pobytu na terenie Polski.

Parametry kredytu

Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ umożliwia sfinansowanie praktycznie każdego z podstawowych rodzajów nieruchomości z wyjątkiem mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. BOŚ to także jeden z tych banków, w którym sfinansujemy zakup działki rolnej na cele mieszkaniowe. Powierzchnia działki rolnej nie może przekraczać 0,3 ha, a minimalny wymagany wkład własny w tym wypadku to 40% z możliwością zejścia do 20%. Podobnie ma się rzecz z siedliskami, z tym że tu maksymalna powierzchnia to 0,5 ha.

Standardowy, minimalny wymagany wkład własny to 20%. Poziom LTV można zwiększyć do 90% (czyli wkład własny zmniejszyć do 10%) jeśli kredytobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

Maksymalny okres kredytowania to 35 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 6M.

Oferta kredytu hipotecznego w BOŚ

BOŚ uzależnia wysokość marży od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.

LTV* Kwota kredytu do 149 999 zł Kwota kredytu od 150 000 zł
do 30% 2,00% 1,49%
od 30 do 50% 2,20% 2,00%
od 50 do 80% 2,50% 2,20%
powyżej 80% 2,70% 2,40%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Ekologiczny kredyt hipoteczny „Eko Dom+”

Z ekologicznego kredytu ekologicznego w ofercie Eko Dom+ można skorzystać w przypadku:

 • zaprojektowania i budowy domu w technologii pozwalającej na spełnienie normy WT 2021 – max wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 70 kWh/(m2*rok),
 • posiadania przez budynek co najmniej obu poniższych rodzajów odnawialnych źródeł energii, a więc pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych o mocy pozwalającej na wytworzenie energii elektrycznej w ilości niezbędnej do zaspokojenia w całości zapotrzebowania pompy ciepła.

Podobnie jak w ofercie standardowej bank uzależnia wysokość marży od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu jest niższa niż w standardzie i wynosi 0,5%.

LTV* Kwota kredytu do 149 999 zł Kwota kredytu od 150 000 zł
do 30% 1,70% 1,29%
od 30 do 50% 1,70% 1,50%
od 50 do 80% 2,00% 1,70%
powyżej 80% 2,20% 1,90%

*LTV (Loan to Value) – wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty związane z kredytem to:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: koszt to 0,09% od wartości nieruchomości rocznie.
 • Ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki): podwyższenie marży banku o 1%.
 • Koszt wyceny: wycena mieszkania lub działki to 550 PLN, a domu 930 PLN, a domu w trakcie budowy 1 160 PLN.

Porównanie kosztów oferty standardowej i oferty „Eko Dom+”

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
BOŚ
Oferta standardowa
2,20% 6 800 zł 1 621 zł 243 651 zł 262 776 zł 87 377 zł
BOŚ
Eko Dom+
1,70% 1 700 zł 1 525 zł 208 948 zł 222 973 zł 72 322 zł

Liczby nie kłamią. Ekologia jest nie tylko trendy, ale też po prostu się opłaca. Marże w ofercie Eko Dom+ nie są najniższe na rynku. Lepszą ofertę pod tym względem ma choćby lider naszego rankingu kredytów hipotecznych, a więc BNP Paribas z marżą na poziomie 1,3%. Tyle, że w BOŚ nie ma w zasadzie żadnych dodatkowych kosztów startowych w postaci na przykład ubezpieczenia na życie, więc w horyzoncie 6-letnim ta oferta jest nie do przebicia.

Oferta „Eko Dom+” obowiązuje do końca 2019 roku.

Dyskusja2 komentarze

 1. Fotowoltaika bardzo się opłaca z tańszym niż standardowy kredytem i dopłatą 5000 zł. generalnie budując dom warto myśleć o ekologii.

  • Cashero

   Proponujemy rozpatrywać wszelkie koszty oddzielnie. Może się bowiem okazać, że skorzystanie z kredytu bez otoczki ekologicznej może być korzystniejsze, ale zawsze trzeba to weryfikować na konkretnym przypadku.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane