Pekao wprowadza ograniczenia w kredytowaniu

0
Bank Pekao SA jest kolejną instytucją finansową, która wprowadza ograniczenia w kredytowaniu dotyczące kredytów mieszkaniowych. Ograniczenia te dotyczą kwestii związanych z ryzykiem banku i obejmują zarówno oceny stabilności dochodów, jak i dopuszczalnych maksymalnych poziomów LTV.

Ocena ryzyka klienta przez Pekao

Pekao wprowadzając ograniczenia w kredytowaniu zdecydował się na wyłączenie z katalogu akceptowanych źródeł dochodów wszelkich dochodów uzyskiwanych za granicą. Oznacza to, iż de facto nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu w Euro, czy w jakiejkolwiek innej walucie, które były dostępne w banku.

Bank wykluczył także możliwość kredytowania osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, a więc  umowach zlecenia i umowach o dzieło.

Kolejną wprowadzoną zmianą jest podejście ostrożnościowe do osób pracujących w branżach zagrożonych. W przypadku branż zagrożonych bank będzie wnikliwie oceniał stabilność dochodu, branżę oraz profil klienta.

Ostatnią zmianą jest ograniczenie możliwości udzielenia kredytu osobie, która ma już więcej niż jeden kredyt hipoteczny. Maksymalna liczba posiadanych przez klienta kredytów mieszkaniowych po udzieleniu kredytu przez Pekao nie może być większa niż dwa.

Maksymalny poziom LTV w Pekao

Bank zdecydował się na obniżenie maksymalnego LTV z 90% do 85%. Niby nie jest to duża zmiana, ale wprowadzone zostały także dodatkowe warunki i ograniczenia. Dotyczą one rodzaju i powierzchni nieruchomości oraz wysokości dochodów wnioskodawcy. Oznacza to, że nie każdy wniosek kredytowy będzie mógł być procesowany z 15% wkładem własnym.

Aby uzyskać kredyt z 15% wkładem trzeba spełnić następujące warunki:

  • celem kredytowania musi być mieszkanie o powierzchni nie większej niż 80 m2
  • dochody netto klienta muszą przekraczać 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, czyli obecnie nieco powyżej 6 000 złotych netto

Jeżeli celem kredytowania jest mieszkanie o powierzchni do 80 m2, ale nie jest spełniony warunek wysokości dochodów, wówczas bank będzie wymagał wkładu własnego w wysokości minimum 20%.

W przypadku kredytowania domów oraz mieszkań o powierzchni wyższej niż 80 m2 bank wprowadził wymóg posiadania aż 30% wkładu własnego.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane