Przedłużenie promocji „Zamieszkaj u siebie”

0

Pekao Bank Hipoteczny zdecydował się na przedłużenie, zakończonej 31 grudnia promocji „Zamieszkaj u siebie” na okres do końca stycznia 2020 roku. I to jest dobra wiadomość dla klientów, gdyż poza pewnymi, drobnymi ograniczeniami, jest to jedna z najprostszych i najtańszych ofert hipotecznych na rynku. Świadczy o tym choćby wysokie miejsce w naszym rankingu kredytów hipotecznych. Jakie to ograniczenia i jak wygląda oferta banku w szczegółach? Sprawdzamy.

To prawdziwy „Bank Hipoteczny”

Przede wszystkim należy pamiętać, że znajdujące się w nazwie oznaczenie „bank hipoteczny” oznacza, iż jest to prawdziwy bank hipoteczny, a nie prosty chwyt marketingowy. Banki hipoteczne działają na podstawie innych przepisów i w inny sposób od zwykłych banków komercyjnych. Podstawą ich działania jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dla zwykłego klienta nie ma żadnej różnicy, ale formalnie jest ona naprawdę istotna.

W dużym skrócie różnica polega na tym, iż zwykłe banki komercyjne udzielają kredytów ze środków własnych i pozyskanych depozytów (np. lokaty). Banki hipoteczne finansują akcję kredytową wyłącznie z emisji listów zastawnych. List zastawny to po prostu papier wartościowy (jak na przykład obligacja skarbu państwa), który oferowany jest przez banki hipoteczne na rynku finansowym innym bankom, firmom ubezpieczeniowym itp. jako lokata ich kapitału. Tak więc bank hipoteczny pełni niejako tylko rolę organizatora finansowania.

Oferta standardowa Pekao Banku Hipotecznego

W ofercie standardowej maksymalny poziom LTV wynosi 90%, a więc minimalny wkład własny kredytobiorcy wynosi 10%. Co ważne bank nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w przypadku wkładu niższego niż 20%. Pozostałe warunki to:

 • Minimalna kwota kredytu to 100 000 złotych, a maksymalna to 1 milion złotych.
 • Maksymalny okres kredytowania to 30 lat, a spłata kredytu musi nastąpić do 70 roku życia (decyduje wiek najstarszego kredytobiorcy).
 • Oprocentowanie jest zmienne i oparte o WIBOR6M oraz marżę banku. Wartość pierwszej stawki referencyjnej określana jest w dniu poprzedzającym sporządzenie umowy kredytowej
 • Ubezpieczenie pomostowe to podwyższenie marży o 1% do momentu wpisu hipoteki.

Co można sfinansować w Pekao BH?

Ograniczenia wynikające z ustawy powodują, że w Pekao Banku Hipotecznym sfinansujemy lub zrefinansujemy tylko kredyt z zabezpieczeniem na mieszkaniu i to o statusie pełnej własności. Bank nie zabezpieczy się na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu. Decyzją samego banku, nie wynikającą z przepisów ustawy, od 1 września 2019 roku Pekao BH nie zabezpiecza się na domach.

Kredyt można więc przeznaczyć na:

 • zakup mieszkania na rynku wtórnym
 • zakup od dewelopera mieszkania oddanego do użytkowania
 • modernizację mieszkania podwyższającego jego standard
 • remont lub prace wykończeniowe mieszkania

A teraz lista nieruchomości, na których bank nie chce się zabezpieczać. Poza wymienionymi powyżej, należą do nich także nieruchomości:

 • w małych miejscowościach odległych od dużych aglomeracji
 • poza zwartą zabudową
 • na terenach rolnych
 • o nieuregulowanym stanie prawnym
 • nie posiadających dostępu do drogi publicznej
 • w sąsiedztwie nieruchomości przemysłowych oraz gospodarstw rolnych
 • w obszarach narażonych na różnego typu uciążliwości
 • trudno zbywalne
 • w złym stanie technicznym

Warunki cenowe oferty standardowej

Wysokość marży uzależniona jest od poziomu wkładu własnego i wynosi:

 • dla LTV do 60%: 1,90%
 • dla LTV od 60 do 80%: 2,00%
 • dla LTV powyżej 80%: 2,40%

Prowizja za udzielenie kredytu od 1%. Pekao Banku Hipoteczny nie wymaga żadnych dodatkowych ubezpieczeń. Oczywiście poza ubezpieczeniem nieruchomości.

Oferta promocyjna kredytu hipotecznego w Pekao BH

Przedłużenie promocji „Zamieszkaj u siebie” oznacza, że jej warunki nie uległy zmianie. W dalszym ciągu proponowana przez bank marża uzależniona jest także od wysokości wkładu własnego i wynosi:

 • dla LTV do 80%: 1,80%
 • dla LTV powyżej 80%: 2,15%

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi minimum 1%, a wcześniejsza spłata zawsze jest za darmo. Maksymalna kwota kredytu w promocji jest ograniczona do 600 000 złotych.

Zobacz, które miejsce w naszym rankingu kredytów hipotecznych zajmuje Pekao Bank Hipoteczny.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane