Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie

0

Bank Pekao SA wprowadził zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie. Wprowadzona 3 lutego i mająca obowiązywać do 31 marca oferta została zmieniona przed jej końcem. Zmiana, której dokonał bank dotyczy wysokości marży dla kredytów z LTV wyższym niż 80%. Jak należy się domyślać jest to zmiana w górę, a więc podwyższenie marż. Kredyty bez 20% wkładu własnego robią się coraz droższe, gdyż nie jest to pierwszy bank, który podwyższa marże w tym przedziale wkładu własnego.

Dostępne wersje oferty Mieszkam spokojnie

Oferta Mieszkam spokojnie występuje w dwóch wersjach: z ubezpieczeniem CPI oraz bez ubezpieczenia.

Obie wersje oferty Mieszkam spokojnie wymagają zakupu dodatkowych produktów banku w postaci:

  • konta typu ROR wraz z kartą debetową, które będzie regularnie zasilane kwotą wynagrodzenia w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kredytu hipotecznego
  • aktywacji dostępu do rachunku za pomocą aplikacji Pekao24
  • zakupu karty kredytowej
  • zakupu w banku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania.

Niestety spełnić należy łącznie wszystkie powyższe warunki. Rezygnacja z karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości w trakcie okresu kredytowania skutkuje podwyższeniem marży o 0,1% za każdy z tych produktów.

Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie z CPI

W wersji z ubezpieczeniem CPI bank oferuje niższe marże, jednak dochodzi nam koszt ubezpieczenia, który wynosi 1,9656% od kwoty kredytu. Jest to ubezpieczenie od utraty dochodu/pracy oraz śmierci jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Umowa jest zawierana na okres 4 lat, a maksymalna kwota kredytu do której można skorzystać z tego ubezpieczenia to 700 000 złotych. Składka płatna jest jednorazowo i zazwyczaj jest ona kredytowana.

Zmiany dotknęły klientów z wkładem własnym poniżej 20%. Osoby dysponujące 20% wkładem mogą wybrać ofertę bez prowizji lub z prowizją. W ofercie z prowizją wysokość marży zależy od kwoty kredytu.

Aktualna oferta kredytu z CPI przedstawia się następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 1,89% 0%
1,89% 1,79% 1,69% 1,25%
Od 10 do 20% 2,14% 2,04% 1,94%

UWAGA: Podane w powyższej tabeli marże dla kredytów z wkładem poniżej 20% są to marże docelowe. Będą one obowiązywały dopiero po osiągnięciu przez klienta wymaganego wkładu, a więc spłacie części kredytu. Do tego czasu marża jest podwyższana o kolejne 0,2% dla każdego z przedziałów kwotowych.

Mieszkam spokojnie bez CPI

W tej ofercie nie jest wymagany zakup ubezpieczenia, jednak marże są wyższe o 0,15% w każdym z przedziałów kwotowych oraz LTV. Analogicznie obowiązuje dodatkowe podwyższenie marży o 0,20% do czasu osiągnięcia wymaganego wkładu własnego. Nie ma tutaj oferty bez prowizji i wyższa jest także prowizja podstawowa.

Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie bez CPI również objęły tylko kredyty bez 20% wkładu własnego.

Marże dla tej oferty wyglądają następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 2,04% 1,94% 1,84% 1,99%
Od 10 do 20% 2,29% 2,19% 2,09%

Porównanie kosztów oferty Mieszkam spokojnie

Aby porównać oferty z ubezpieczeniem oraz bez niego, przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Wkład własny: 20%
  • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Mieszkam spokojnie bez prowizji z CPI
1,89% 0 zł 1 576 zł 220 741 zł 238 953 zł 80 521 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z prowizją i CPI
1,79% 4 250 zł 1 557 zł 213 751 zł 236 213 zł 82 746 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie bez CPI
1,94% 6 766 zł 1 555 zł 219 930 zł 238 225 zł 80 239 zł

Jak widać w powyższej tabeli, pomimo sporych różnic w składowych tych trzech ofert, zarówno koszty po 6, jak i 30 latach są praktycznie na takim samym poziomie.

Którą ofertę więc wybrać?

Jeżeli planujesz wcześniejszą spłatę i to niekoniecznie po 6 latach, ale po prostu wcześniej, to wydaje się, że najkorzystniej wygląda oferta bez prowizji, ale z CPI. Najmniej gotówki wydajemy na początku i uzyskujemy mimo wszystko jakąś ochronę ubezpieczeniową. Decyzja jak zawsze każdy podejmuje samodzielnie.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane