Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie

0

Bank Pekao SA wprowadził zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie. Wprowadzona 3 lutego i mająca obowiązywać do 31 marca oferta została zmieniona przed jej końcem. Zmiana, której dokonał bank dotyczy wysokości marzy dla kredytów z LTV wyższym niż 80%. Jak należy się domyślać jest to zmiana w górę, a więc podwyższenie marż. Kredyty bez 20% wkładu własnego robią się coraz droższe, gdyż nie jest to pierwszy bank, który podwyższa marże w tym przedziale wkładu własnego.

Dostępne wersje oferty Mieszkam spokojnie

Oferta Mieszkam spokojnie występuje w dwóch wersjach: z ubezpieczeniem CPI oraz bez ubezpieczenia.

Obie wersje oferty Mieszkam spokojnie wymagają zakupu dodatkowych produktów banku w postaci:

  • konta typu ROR wraz z kartą debetową, które będzie regularnie zasilane kwotą wynagrodzenia w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kredytu hipotecznego
  • aktywacji dostępu do rachunku za pomocą aplikacji Pekao24
  • zakupu karty kredytowej
  • zakupu w banku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania.

Niestety spełnić należy łącznie wszystkie powyższe warunki. Rezygnacja z karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości w trakcie okresu kredytowania skutkuje podwyższeniem marży o 0,1% za każdy z tych produktów.

Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie z CPI

W wersji z ubezpieczeniem CPI bank oferuje niższe marże, jednak dochodzi nam koszt ubezpieczenia, który wynosi 1,9656% od kwoty kredytu. Jest to ubezpieczenie od utraty dochodu/pracy oraz śmierci jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Umowa jest zawierana na okres 4 lat, a maksymalna kwota kredytu do której można skorzystać z tego ubezpieczenia to 700 000 złotych. Składka płatna jest jednorazowo i zazwyczaj jest ona kredytowana.

Zmiany dotknęły klientów z wkładem własnym poniżej 20%. Osoby dysponujące 20% wkładem mogą wybrać ofertę bez prowizji lub z prowizją. W ofercie z prowizją wysokość marży zależy od kwoty kredytu.

Aktualna oferta kredytu z CPI przedstawia się następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 1,89% 0%
1,89% 1,79% 1,69% 1,25%
Od 10 do 20% 2,14% 2,04% 1,94%

UWAGA: Podane w powyższej tabeli marże dla kredytów z wkładem poniżej 20% są to marże docelowe. Będą one obowiązywały dopiero po osiągnięciu przez klienta wymaganego wkładu, a więc spłacie części kredytu. Do tego czasu marża jest podwyższana o kolejne 0,2% dla każdego z przedziałów kwotowych.

Mieszkam spokojnie bez CPI

W tej ofercie nie jest wymagany zakup ubezpieczenia, jednak marże są wyższe o 0,15% w każdym z przedziałów kwotowych oraz LTV. Analogicznie obowiązuje dodatkowe podwyższenie marży o 0,20% do czasu osiągnięcia wymaganego wkładu własnego. Nie ma tutaj oferty bez prowizji i wyższa jest także prowizja podstawowa.

Zmiany w ofercie Mieszkam spokojnie bez CPI również objęły tylko kredyty bez 20% wkładu własnego.

Marże dla tej oferty wyglądają następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 2,04% 1,94% 1,84% 1,99%
Od 10 do 20% 2,29% 2,19% 2,09%

Porównanie kosztów oferty Mieszkam spokojnie

Aby porównać oferty z ubezpieczeniem oraz bez niego, przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Wkład własny: 20%
  • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Mieszkam spokojnie bez prowizji z CPI
1,89% 0 zł 1 576 zł 220 741 zł 238 953 zł 80 521 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z prowizją i CPI
1,79% 4 250 zł 1 557 zł 213 751 zł 236 213 zł 82 746 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie bez CPI
1,94% 6 766 zł 1 555 zł 219 930 zł 238 225 zł 80 239 zł

Sprawdź aktualną pozycję oferty Pekao w naszym rankingu kredytów hipotecznych.

Jak widać w powyższej tabeli, pomimo sporych różnic w składowych tych trzech ofert, zarówno koszty po 6, jak i 30 latach są praktycznie na takim samym poziomie.

Którą ofertę więc wybrać?

Jeżeli planujesz wcześniejszą spłatę i to niekoniecznie po 6 latach, ale po prostu wcześniej, to wydaje się, że najkorzystniej wygląda oferta bez prowizji, ale z CPI. Najmniej gotówki wydajemy na początku i uzyskujemy mimo wszystko jakąś ochronę ubezpieczeniową. Decyzja jak zawsze każdy podejmuje samodzielnie.

Dodaj Komentarz