Drożeje kredyt hipoteczny w Santanderze

0

Drożeje niestety kredyt hipoteczny w Santanderze i dodatkowo zmniejsza się jego dostępność. Podwyżka dotyczy zarówno części marż, jak i po części prowizji za udzielenie kredytu. Od maja tego roku Santander rozdzielił tabelę marż, różnicując ofertę dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Kolejnym krokiem było ograniczenie maksymalnego poziomu LTV właśnie dla klientów zewnętrznych. W tej chwili trudniej jest także zostać potraktowanym jako klient wewnętrzny.

Klient wewnętrzny w Santanderze

Warunki uznania klienta za klienta wewnętrznego uległy właśnie zmianie. Dotychczas za stałego klienta była uważana osoba, który miała w banku konto od co najmniej 3 miesięcy i w tym okresie wpływało na to konto wynagrodzenie.

Obecnie Klient wewnętrzny to klient posiadający od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że w każdym z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu na to konto była dokonana co najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).

Dodajmy, że jest jeszcze jedna kategoria klientów w Santanderze, a są to tak zwani klienci Select, czyli po prostu klienci VIP. Aby zostać zaliczonym w poczet grona klientów Select trzeba uzyskiwać stabilne dochody w wysokości co najmniej 10 000 złotych netto bez względu na źródło dochodów. Mogą to być także dochody łączone, a więc z na przykład dwóch źródeł. Liczy się suma dochodów powyżej tej kwoty.

Drożeje kredyt hipoteczny w Santanderze, ale nie dla wszystkich

Standardową marżę w Santanderze można obniżyć deklarując posiadanie konta osobistego wraz z minimalnymi miesięcznymi wpływami na poziomie 2 000 złotych. Utrzymanie tego warunku umożliwia obniżenie standardowej marży o 0,2%.

Marże dla klientów wewnętrznych Santandera

Bank uzależnia wysokość marży od wysokości wkładu własnego oraz kwoty kredytu. Dla klientów wewnętrznych minimalny wymagany wkład własny to 10%, a siatka marż obejmuje pięć przedziałów wartości wkładu własnego oraz dwa poziomy kwoty kredytu.

Marże w poniższej tabeli uwzględniają obniżkę o 0,2% za konto z wpływem wynagrodzenia.

Poziom LTV Kredyt do 149 999 PLN Kredyt od 150 000 PLN Klient Select
0% – 50% 2,29% 2,19% 1,99%
50,01% – 70% 2,49% 2,39% 2,09%
70,01% – 80% 2,69% 2,49% 2,19%
80,01% – 85% 3,19% 3,19% 2,59%
85,01% – 90% 3,39% 3,39% 2,89%

Bank pozostawił bez zmian ofertę dla klientów posiadających przynajmniej 50% wkładu własnego, a także klientów Select w zakresie powyżej 20% wkładu. Dla pozostałych przedziałów wzrost marż w stosunku do poprzedniej oferty wyniósł od 0,1% do 0,2%. Większe podwyżki dotyczą kredytów z wkładem własnym klienta poniżej 20%.

Marże dla klientów zewnętrznych

Marże w poniższej tabeli uwzględniają obniżkę o 0,2% za konto z wpływem wynagrodzenia.

Poziom LTV Kredyt do 149 999 PLN Kredyt od 150 000 PLN Klient Select
0% – 50% 2,49% 2,39% 2,09%
50,01% – 70% 2,59% 2,49% 2,19%
70,01% – 80% 2,89% 2,79% 2,39%

Tu skala i zakres podwyżek jest podobny. Nie zmieniono oferty dla klientów Select, a pozostałym podniesiono marże o 0,1%.

Prowizja za udzielenie kredytu i inne koszty

Dotychczas wysokość prowizji za udzielenie kredytu mogła wynieść od 1 do 3% i uzależniona była od kilku czynników. Znaczenie miało między innymi to, czy jesteśmy klientem zewnętrznym czy stałym klientem banku.

Obecnie prowizja jest stała dla wszystkich klientów i wynosi 2%.

Pozostałe koszty związane z kredytem to:

  • Ubezpieczenie nieruchomości: koszt to 0,08% od wartości nieruchomości rocznie.
  • Ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki): podwyższenie marży banku o 1%.
  • Koszt wyceny: wycena mieszkania lub działki to 450 PLN, a domu 800 PLN. Płatne w momencie uruchomienia kredytu.
  • Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka: 0,04% lub 0,17% od salda zadłużenia miesięcznie, w zależności od wieku kredytobiorcy.

Bank wymaga utrzymywania ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka przez okres 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji w okresie 60 miesięcy od uruchomienia kredytu bank ma prawo podwyższyć marżę kredytu o 0,4%.

Wcześniejsza pierwsza spłata części kredytu do maksymalnie 50% kwoty kredytu w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania umowy kredytowej oraz spłaty dokonane po 3 latach od dnia zawarcia umowy są bezpłatne. Pozostałe spłaty dokonane w okresie pierwszych 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy obciążone są prowizją w wysokości 1% od spłacanej kwoty. Prowizja ta nie może być jednak większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Porównanie kosztu kredytu w Santander Bank

Porównujemy koszty oferty standardowej dla klienta banku i klienta zewnętrznego, przyjmując takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Wkład własny: 20%
  • Konto z wpływami: tak
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Santander
Klient wewnętrzny
2,49% 6 800 zł 1 381 zł 157 098 zł 174 948 zł 61 692 zł
Santander
Klient zewnętrzny
2,79% 6 800 zł 1 435 zł 167 704 zł 185 554 zł 67 581 zł

Z taką ofertą nawet klienci wewnętrzni raczej będą szukali oferty w innych bankach. Porównując koszty po 30 latach do ostatniego banku w naszym rankingu Santandera dzieli przepaść.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane