ING znosi część obostrzeń w kredytowaniu

0

Od 1 lipca, po trzech miesiącach, ING znosi część obostrzeń w kredytowaniu, które wprowadził 1 kwietnia. Dotyczyły one zarówno kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych, a wynikały jak nie trudno się domyślić z pandemii koronawirusa i negatywnych zmian gospodarczych.

W ocenie banku wynikały one z „sytuacji w kraju oraz konieczności utrzymania ciągłości operacyjnej po stronie banku”. Prawdopodobnie osoby decyzyjne w banku nieco lepiej już oceniają perspektywy dla części gospodarki i dlatego ING znosi część tych obostrzeń.

Nadal wymagany wyższy wkład własny

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych 1 kwietnia przez ING był wymóg posiadania wyższego niż dotychczas wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Bank zażądał od klientów posiadania co najmniej 30% wkładu własnego i niestety jeszcze nie zdecydował się na zmianę polityki w tym zakresie.

Na ruch powrotny w zakresie wymaganego wkładu nie zdecydował się jeszcze żaden bank. Od ING, który zawsze był nieco konserwatywny w kwestii minimalnego wkładu, nie należy się spodziewać szybkich ruchów w tym zakresie. Analitycy rynkowi mają dość rozbieżne oczekiwania co do skutków gospodarczych i czasu trwania pandemii i w naszej ocenie należy oczekiwać powściągliwości w tym zakresie.

Z punktu widzenia banków jednym z najważniejszych problemów są niskie stopy procentowe i banku już zapowiedziały straty z tego wynikające. Dlatego też podwyższanie ryzyka poprzez obniżenie poziomu zabezpieczenia kredytów hipotecznych będzie prawdopodobnie jednym z ostatnich ruchów powrotnych. O ile takie nastąpią, gdyż może się także okazać, że banki trwale pozostawią obecne poziomy maksymalnego LTV.

ING znosi część obostrzeń dla hipoteki

Jednym z obostrzeń znoszonych przez ING dla kredytów hipotecznych to odblokowanie możliwości kredytowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Blokada dotyczyła wszystkich osób, bez względu na branżę. Niestety zniesiono ta blokadę nie dla wszystkich osób prowadzących działalność, a tylko osób pracujących w wybranych branżach takich jak: IT, prawników, lekarzy czy też farmaceutów.

Bank odblokował również możliwość finansowania nieruchomości kupowanych od dewelopera jeżeli dana inwestycja została rozpoczęta po 1 stycznia 2020 roku. Data rozpoczęcia inwestycji będzie weryfikowana na podstawie prospektu informacyjnego. Ta zmiana wydaje się zrozumiała w kontekście recesji, w którą właśnie wkroczyliśmy i przewidywanych przez banki problemów z kontynuacją inwestycji znajdujących się na wczesnym etapie.

UWAGA: klienci, którzy zakończyli etap zawieszenia spłaty kredytu będą mogli ponowie wnioskować o nowy produkt kredytowy.

 

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Zniesienie części obostrzeń w ING także dla gotówek

W przypadku kredytów gotówkowych bank wprowadził analogiczne do hipoteki zmiany dotyczące akceptacji dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w wybranych branżach.

Dodatkowo przywrócono akceptacje dochodów z umów cywilno – prawnych, a więc umów zleceń i umów o dzieło. Od 1 lipca osoby uzyskujące dochody z takich źródeł mogą wnioskować o kredyt gotówkowy w ING.

Przypomnijmy, że aby ING zaakceptował dochód z umowy cywilno – prawnej musi on być uzyskiwany od co najmniej 12 miesięcy. Bank weryfikuje okres i ciągłość zatrudnienia, a także stabilność uzyskiwanych dochodów.

 

Zobacz najbardziej aktualny ranking pożyczek gotówkowych

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane