Kredyt hipoteczny w Alior Banku

0

Kredyt hipoteczny w Alior Banku to niestety nie jest tanie rozwiązanie. Z tego powodu nie znalazł się on w naszym rankingu najlepszych kredytów hipotecznych. I bez radykalnej zmiany swojej polityki cenowej raczej nie ma szansy tam zagościć. Niemniej jednak jego oferta hipoteczna jest dostępna dla klientów i z dziennikarskiego obowiązku przyjrzyjmy się jej bliżej. Ciekawe, że od początku tego roku bank odmawia podawania danych o sprzedaży hipotek do raportów AMRON-SARFiN. Ostatnie dostępne dane są za IV kwartał 2018 roku. W tamtym okresie bank sprzedał hipotek za ok. 400 milionów złotych. Dałoby mu to dość dalekie, bo ósme miejsce pod względem wartości sprzedaży.

Na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny w Alior Banku?

Cele podstawowe

Oczywiście kredyt hipoteczny w Alior Banku to możliwość finansowania większość standardowych celów, takich jak zakup mieszkania lub domu, budowę domu, czy też remont dowolnej nieruchomości. Co ciekawe, bank udzieli także kredytu na siedlisko, a więc wyodrębnioną z rolniczej działki gruntu część, obejmującą budynki mieszkalne i gospodarcze, dla której jest lub będzie prowadzona księga wieczysta. W przypadku siedliska zabudowanego maksymalna powierzchnia działki to 0,5ha. Bank udziela także kredytów refinansowych na standardowych warunkach. Można także zrefinansować wydatki na cele mieszkaniowe, które ponieśliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W przypadku kredytu na cele podstawowe poziom wymaganego minimalnego wkładu własnego jest uzależniony od położenia nieruchomości. Dla aglomeracji o największej płynności (warszawska, łódzka, krakowska, wrocławska, poznańska, gdańska) dla kredytów w PLN standardowy minimalny wkład własny to 20%. Dla nieruchomości położonych w pozostałych miejscowościach bank wymaga już 29% wkładu własnego. W obu przypadkach przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można zejść z wkładem własnym do poziomu 10%.

Minimalna kwota kredytu to 100 000 złotych, a maksymalna została określona przez bank na 3 miliony złotych. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Kredytobiorcami mogą zostać osoby w wieku od 18 do 80 lat.

Kredyty w walutach obcych w Aliorze

W Alior Banku można uzyskać kredyt nie tylko w złotych polskich, ale także w funtach brytyjskich, euro oraz dolarach amerykańskich. Oczywiście, aby uzyskać kredyt w danej walucie konieczne jest uzyskiwanie w niej dochodów. W przypadku walut poziomy wymaganego wkładu własnego z ubezpieczeniem niskiego wkładu są uzależnione od waluty i analogicznie do złotówek także od położenia nieruchomości. Wynoszą one od 19% dla euro do 29% dla USD.

Zakup działki budowlanej

W Alior Banku można sfinansować zakup działki budowlanej tylko pod warunkiem, że na działce zostanie zrealizowana inwestycja mieszkaniowa, a więc budowa domu. Alior oferuje także możliwość sfinansowania całorocznego domu letniskowego. Warunki kredytowania w obu przypadkach są standardowe.

Oferta kredytu hipotecznego w Alior Banku

Kredyt hipoteczny w Alior Banku występuje obecnie w pięciu wersjach:

  • Standardowa
  • Megahipoteka z prowizją
  • Megahipoteka z ubezpieczeniem na życie
  • Oferta specjalna „Własne M w wielkim mieście” w dwóch odsłonach

W każdej z ofert bank stosuje jedną marżę, niezależną od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego. Jej wysokość uzależniona jest wyłącznie od oceny scoringowej klienta, a więc oceny naszej historii kredytowej.

Dla kredytów o wartości równej lub większej niż 1 milion złotych warunki cenowe ustalane są indywidualnie. Bank stosuje stawkę indeksu WIBOR 3M.

Oferta standardowa

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:
• Marża kredytu: 3,10%
• Prowizja za udzielenie kredytu: od 2% do 5%

W ofercie standardowej nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych ubezpieczeń.

Oferta Megahipoteka z prowizją

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:
• Marża kredytu: 3,00%
• Prowizja za udzielenie kredytu: 2%

W ofercie Megahipoteka z prowizją nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych ubezpieczeń.

Oferta Megahipoteka z ubezpieczeniem na życie

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:
• Marża kredytu: 2,29%
• Prowizja za udzielenie kredytu: 1%

W tej ofercie wymagany jest zakup ubezpieczenia na życie, które obowiązuje przez cały okres kredytowania. Jest to ubezpieczenie z firmy Europa, a zakres ubezpieczenia obejmuje zgon oraz trwałą niezdolność do pracy lub inwalidztwo. Jednorazowa składka ubezpieczeniowa za okres pierwszych 5 lat płatna jest z góry, a jej koszt to 5% wartości kredytu.

Oferta „Własne M w wielkim mieście”

Aby skorzystać z tej oferty trzeba spełnić kilka ważnych warunków:

  • Celem kredytowania może być tylko zakup mieszkania na rynku wtórnym położonym w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu
  • Źródłem dochodu kredytobiorcy może być tylko umowa o pracę na czas nieokreślony lub emerytura/renta. Warunek ten dotyczy wszystkich kredytobiorców przystępujących do umowy kredytu.
  • Kwota kredytu musi się mieścić w przedziale od 100 000 do 700 000 złotych
  • Wymagane jest założenie Konta Jakże Osobistego z minimalnymi wpływami 1 500 złotych miesięcznie oraz realizowanie minimum 3 transakcji karta debetową miesięcznie.

„Własne M w wielkim mieście” występuje w dwóch odsłonach:

  • Oferta z prowizją: marża kredytu: 2,20% i prowizja 2%
  • Oferta z ubezpieczeniem na życie: marża kredytu: 1,65% i prowizja 1%

Ubezpieczenie na życie to oczywiście to samo ubezpieczenie z TU Europa ze składką w wysokości 5% wartości kredytu.
Oferta ta obowiązuje do 31 października.

Pozostałe koszty kredytu hipotecznego w Alior Banku

Prowizja wcześniejszą spłatę

Prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana jest tylko w okresie pierwszych 36 miesięcy. Koszt prowizji jest równy kwocie odsetek za okres 12 miesięcy, które byłyby naliczone od spłacanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż 3% spłacanej kwoty kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to ubezpieczenie pobierane przez bank na okres do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Alior pobiera składkę za to ubezpieczenie w formie podwyższenia marży w wysokości aż 2,5%. I jest to najdroższe ubezpieczenie pomostowe na rynku.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Analogicznie do ubezpieczenia pomostowego Alior pobiera składkę za to ubezpieczenie również w formie podwyższenia marży, w tym wypadku o 0,2%.

Porównanie kosztów poszczególnych ofert w Aliorze

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

Wartość kredytu: 340 000 złotych
Okres kredytowania: 30 lat
Wkład własny: 20%

Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Oferta standardowa 3,10% 6 800 zł 1 787 zł 303 670 zł 312 048 zł 101 934 zł
Megahipoteka z prowizją 3,00% 6 800 zł 1 767 zł 296 285 zł 315 558 zł 99 916 zł
Megahipoteka z ubezpieczeniem 2,29% 3 400 zł 1 625 zł 245 361 zł 277 877zł 99 259 zł
„Własne M w wielkim mieście” z prowizją 2,20% 6 800 zł 1 607 zł 238 725 zł 247 096 zł 83 862 zł
„Własne M w wielkim mieście” z ubezpieczeniem 1,65% 3 400 zł 1 502 zł 200 788 zł 222 712 zł 86 256 zł

Zaczeliśmy od informacji, że tanio nie jest i jak widać po wartościach w powyższej tabeli, nie było w tym żadnej przesady, ani uprzedzeń. Po prostu czysta analiza. Jeżeli nie wierzycie nam na słowo to sprawdźcie proszę nasz aktualny ranking kredytów hipotecznych i porównajcie ofertę Aliora z liderami rankingu. Bankier reklamujący bank nie powinien być chyba aż tak zadowolony. Przynajmniej nie z oferty hipotecznej.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane