Kredyt hipoteczny w Millennium

0

Kredyt hipoteczny w Millennium to absolutny rynkowy średniak. Z pozostałych na rynku 12 banków komercyjnych udzielających kredytów hipotecznych Millennium zajmuje dokładnie 6 miejsce. Istotnie odstaje poziomem sprzedaży (1,90 mld PLN) od piątego na liście Santandera (3,03 mld PLN), a minimalnie wyprzedzając BNP Paribas (1,86 mld PLN). Sytuacja ta powinna się nieco zmienić przy okazji publikowania najbliższych wyników sprzedaży za III kwartał. Wynika to po prostu z faktu, iż Bank Millennium przejął Eurobank. Sam Eurobank sprzedawał kwartalnie kredytów mieszkaniowych za około 100 mln PLN. Prześwietlamy ofertę kredytu hipotecznego w Millennium.

Podstawowe wymogi i parametry kredytu hipotecznego w Millennium

Kredytobiorcy

O kredyt w Millennium można wnioskować po ukończeniu 20 lat. Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu to 75 lat.

Kredytobiorcą mogą być osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemcy. W przypadku obywateli Unii Europejskiej wystarczy rejestracja pobytu, a dla osób spoza UE karta pobytu ważna jeszcze przez minimum 12 miesięcy.

O jeden kredyt może wnioskować maksymalnie czterech wnioskodawców, a więc możliwe jest przystąpienie do kredytu np. rodziców, jeżeli dzieci nie mają wystarczającej zdolności kredytowej.

Parametry kredytu

Kredytem hipotecznym w Millennium może sfinansować większość standardowych celów, takich jak: zakup mieszkania/domu/działki, refinansowanie kredytu mieszkaniowego lub kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, a także budowę, rozbudowę domu, remont, modernizację oraz wykończenie mieszkania itp.

W Millennium można także sfinansować w ramach jednej umowy kredytowej zakup działki kredytowej i budowę domu. Bank w takiej sytuacji wypłaca środki w transzach:

 • pierwsza transza jest na zakup działki,
 • druga transza na budowę po przedstawieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawionej na kredytobiorcę,
 • pozostałe transze na budowę uruchamiane w dowolnej kwocie zgodnie z kosztorysem i harmonogramem.

Minimalna wnioskowana w Millennium kwota kredytu hipotecznego to 20 000 PLN. Maksymalna kwota nie została określona przez bank. Okres kredytowania może się zawierać w przedziale od 6 do 35 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 3M.

Wymagany przez Millennium wkład własny to 10% i co ciekawe bank nie pobiera żadnego dodatkowego ubezpieczenia, jeżeli nie dysponujemy 20% wkładem własnym.

Kredyt hipoteczny w Millennium – oferta cenowa

Oferta cenowa kredytu hipotecznego w Millennium jest skonstruowana w bardzo przejrzysty sposób. Tylko trzy marże, uzależnione od poziomu wkładu własnego i do tego możliwość obniżki tych marż za dwa, bardzo proste pakiety produktów dodatkowych.

Bez względu na kwotę kredytu marże w ofercie standardowej są następujące:

 • Marża przy  wkładzie własnym do 20%: 2,80%
 • Marża przy wkładzie własnym od 20 do 40%: 2,50%
 • Marża przy wkładzie własnym powyżej 40%: 2,40%

Uwaga: kredyt hipoteczny w Millennium to oferta bez prowizji za udzielenie oraz za wcześniejszą spłatę kredytu.

Pozostałe koszty związane z kredytem to:

 • Ubezpieczenie nieruchomości w PZU: koszt to 0,0075% miesięcznie
  Bank akceptuje ubezpieczenie nieruchomości zakupione przez kredytobiorcę w dowolnym innym towarzystwie ubezpieczeniowym i cesję na bank.
 • Ubezpieczenie na życie również w PZU: koszt 0,02% miesięcznie
  Obligatoryjne, ale również może być zewnętrzne z cesją na bank.
 • Ubezpieczenie pomostowe (płatne do czasu wpisu hipoteki): 0,083% od kwoty kredytu miesięcznie
 • Koszt wyceny: wycenę dostarcza klient, a bank akceptuje operaty szacunkowe wykonane przez dowolnego rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe: ok. 500 złotych.

Oferta cenowa z dodatkowymi produktami

Oprócz oferty standardowej, możemy nabyć dwa dodatkowe, choć trzeba przyznać dość skromne, pakiety produktów i obniżyć marżę standardową.

Wariant I: obniżka marży o 0,3% – oferta dostępna dla kredytobiorców którzy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki łącznie:

 • otworzą konto osobiste w Banku Millennium,
 • będą użytkownikami karty debetowej do konta i wykonają za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę min 500 PLN miesięcznie.

Wariant II: obniżka marży o 0,5% – oferta dostępna dla kredytobiorców którzy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki łącznie:

 • otworzą konto osobiste w Banku Millennium, na które co miesiąc będzie wpływało wynagrodzenie lub dochód netto,
 • będą użytkownikami karty debetowej do konta i wykonają za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 PLN miesięcznie.

Weryfikacja spełnienia warunków oferty odbywa się cyklicznie w odstępach trzymiesięcznych. Klient może dowolną ilość razy otrzymywać obniżkę marży. W przypadku braku spełnienia warunków marża kredytu podnoszona jest do czas kolejnej weryfikacji.

Porównanie kosztów oferty standardowej i z oferty dodatkowymi produktami

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Oferta z ubezpieczeniem nieruchomości
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Millennium
Oferta standardowa
2,50% 0 zł 1 667 zł 259 987 zł 282 254 zł 88 574 zł
Millennium
Wariant I
2,20% 0 zł 1 608 zł 238 725 zł 260 992 zł 82 573 zł
Millennium
Wariant II
2,00% 0 zł 1 569 zł 224 771 zł 247 038 zł 78 586 zł

Porównaj ofertę Millennium z najtańszymi ofertami w naszym rankingu kredytów hipotecznych.

W każdym przypadku oferta z dodatkowymi produktami jest tańsza, przede wszystkim z uwagi na znacznie niższe oprocentowanie. Całkowity koszt po 30 latach nie jest bardzo konkurencyjny. Jednak, jeżeli spojrzymy na koszty po 6 latach to oferta Millennium plasuje się w okolicach podium naszego rankingu.

Dodaj Komentarz