Podwyżka marż hipoteki w Aliorze

0

Pierwsza od bardzo, bardzo dawna podwyżka marż dla hipoteki w Aliorze stała się faktem. Bank nie zmieniał swojej podstawowej oferty cenowej dla kredytów hipotecznych od 2018 roku! Tak, tak od 2018 roku. Nawet pandemia nie skłoniła banku do zmiany oferty. Trzeba jednak przyznać, że oferta hipoteczna Aliora nigdy nie należała do najtańszych, więc spokojnie mogła przetrwać Covid-19 bez zmian.

W tak zwanym międzyczasie bank wypuszczał na rynek oferty promocyjne, takie jak „Własne m w wielkim mieście”, ale była ona skierowana tylko do kupujących mieszkania w największych aglomeracjach.

Oferta hipoteczna Alior Banku

Kredyt hipoteczny w Alior Banku daje możliwość sfinansowania większość standardowych celów, takich jak zakup mieszkania lub domu, budowę domu, czy też remont dowolnej nieruchomości.

Alior Bank to również jeden z ostatnich bankowych Mohikanów, który udziela kredytów z 10% wkładem własnym. W przypadku kredytu na cele podstawowe poziom wymaganego minimalnego wkładu własnego jest uzależniony od położenia nieruchomości. Dla aglomeracji o największej płynności (warszawska, łódzka, krakowska, wrocławska, poznańska, gdańska) dla kredytów w PLN standardowy minimalny wkład własny to 20%. Dla nieruchomości położonych w pozostałych miejscowościach bank wymaga już 29% wkładu własnego. W obu przypadkach przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można zejść z wkładem własnym do poziomu 10%.

Minimalna kwota kredytu to 100 000 złotych, a maksymalna została określona przez bank na 3 miliony złotych. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Kredytobiorcami mogą zostać osoby w wieku od 18 do 80 lat.

Oferta standardowa i oferty specjalne

Bank dzieli swoją ofertę na trzy wersje, różniące się konstrukcją i wysokością marż, a są to oferty:

  • Standardowa
  • Megahipoteka z prowizją
  • Megahipoteka z ubezpieczeniem na życie

Oferty Megahipoteka zwane są przez bank ofertami specjalnymi. Do tej pory w każdej z ofert bank stosował jedną marżę, niezależną od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego. Jej wysokość była uzależniona wyłącznie od oceny scoringowej klienta, a więc oceny historii kredytowej klienta. Nowa oferta wprowadza dodatkowo podział na marże dla kredytów z 20% wkładem własnym i poniżej.

Dla kredytów o wartości równej lub większej niż 1 milion złotych warunki cenowe ustalane są indywidualnie. Bank stosuje stawkę indeksu WIBOR 3M.

Podwyżka marż hipoteki w Aliorze dla ofert specjalnych

Oferta standardowa nie uległa zmianie

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:
• Marża kredytu: od 3,10%
• Prowizja za udzielenie kredytu: od 2% do 5%

Wysokość marży dla osób z niższą oceną scoringową, a więc niższą wiarygodnością dla banku, może wynieść nawet 4,20%.

W ofercie standardowej nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych ubezpieczeń.

Oferta Megahipoteka z prowizją

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:

  • Marża kredytu dla LTV do 80%: 3,10%
  • Marża kredytu dla LTV powyżej 80%: 3,30%
  • Prowizja za udzielenie kredytu: 2%

W ofercie Megahipoteka z prowizją nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych ubezpieczeń.

Oferta Megahipoteka z ubezpieczeniem na życie

Docelowa oferta cenowa dla klientów o najwyższej ocenie scoringowej jest następująca:

  • Marża kredytu dla LTV do 80%: 2,39%
  • Marża kredytu dla LTV powyżej 80%: 2,59%
  • Prowizja za udzielenie kredytu: 1%

W tej ofercie wymagany jest zakup ubezpieczenia na życie, które obowiązuje przez cały okres kredytowania. Jest to ubezpieczenie z firmy Europa, a zakres ubezpieczenia obejmuje zgon oraz trwałą niezdolność do pracy lub inwalidztwo. Jednorazowa składka ubezpieczeniowa za okres pierwszych 5 lat płatna jest z góry, a jej koszt to 5% wartości kredytu.

Pozostałe koszty kredytu hipotecznego w Alior Banku

Prowizja wcześniejszą spłatę

Alior Bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę tylko w okresie pierwszych 36 miesięcy. Koszt prowizji jest równy kwocie odsetek za okres 12 miesięcy, które byłyby naliczone od spłacanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż 3% spłacanej kwoty kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to ubezpieczenie pobierane przez bank na okres do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Alior pobiera składkę za to ubezpieczenie w formie podwyższenia marży w wysokości aż 2,5%. I jest to najdroższe ubezpieczenie pomostowe na rynku.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Analogicznie do ubezpieczenia pomostowego Alior pobiera składkę za to ubezpieczenie również w formie podwyższenia marży, w tym wypadku o 0,2%.

Porównanie kosztów ofert w Aliorze

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

Wartość kredytu: 340 000 złotych
Okres kredytowania: 30 lat
Wkład własny: 20%

Oferta standardowa wyjściowo kosztuj dokładnie tyle samo co Megahipoteka z prowizją, więc nie zamieszczamy jej w tabeli.

Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Megahipoteka z prowizją 3,10% 6 800 zł 1 495 zł 198 082 zł 217 698 zł 74 703 zł
Megahipoteka z ubezpieczeniem 2,39% 3 400 zł 1 365 zł 151 299 zł 184 515 zł 74 337 zł

Na przykładzie Aliora doskonale widać dlaczego pokazujemy koszty ofert po sześciu latach. Pomimo znaczącej różnicy w wysokości marży, oferta z ubezpieczeniem po sześciu latach kosztuje praktycznie tylko samo ile oferta z prowizją. Koszt ubezpieczenia wynoszący 17 000 złotych robi znaczącą różnicę w początkowym okresie kredytowania.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane