Wkład własny do kredytu hipotecznego w czerwcu 2020

0

Po wielu zmianach wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, podsumowujemy informacje o tym, jaki jest wymagany przez banki minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego w czerwcu 2020 roku. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego od 1 stycznia 2017 roku minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym wynosi 20%. Choć klienci nadal pytają o kredyt bez wkładu własnego i rekomendacja pozostawia bankom pewną furtkę, to umożliwia ona obniżenie wkładu tylko do 10%. W takim przypadku między wymagane jest stosowanie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Niestety przez koronawirusa banki coraz mniej chętnie korzystają z tej furtki i podwyższają swoje wymagania oczekując wyższego wkładu, nawet powyżej minimalnych 20%. Od początku roku oczekują także coraz wyższych marż przy niskim wkładzie klienta.

Wyższe marże przy niskim wkładzie własnym

Bez wpływu i zagrożenia pandemią już w styczniu pierwsze banki zaczęły różnicować swoją ofertę cenową i podwyższać marże dla kredytów z LTV wyższym niż 80%. Pierwszym bankiem, który znacząco zwiększył różnicę pomiędzy marżami dla kredytów z 20% wkładem i bez niego był mBank, a tuż za nim Pekao Bank Hipoteczny.

W mBanku do końca stycznia marża dla segmentu Active z wkładem 20% wynosiła 2,05%, a bez wkładu 2,10%. Różnica wynosiła tylko 0,05 punktu procentowego. W nowej ofercie wprowadzonej od 31 stycznia mBank obniżył marże z wkładem do 1,99%, a marża bez wkładu wzrosła do 2,15% i zrobiło się już 0,16 punktu procentowego. Po kolejnych czterech zmianach, od 22 maja w aktualnie obowiązującej ofercie Bezpieczna hipoteka różnica wynosi już 0,50 punktu procentowego, a marże wynoszą odpowiednio: 2,00% i 2,50%.

Na podobne rozwiązania, a więc zwiększania dysproporcji w wysokości marż, zdecydowały się właściwie wszystkie pozostałe banki, które udzielają jeszcze kredytów z wkładem 10%. W większości przypadków różnice te wyglądają podobnie jak w mBanku i wynoszą 0,50 punku procentowego. Wyjątek stanowi tylko Alior Bank, który różnicuje marże w ofertach specjalnych, natomiast w ofercie „Własne M wielkim mieście” nie ma różnicy w marżach ze względu na LTV.

Co może być wkładem własnym?

Wiele osób nadal pyta, czy możliwy jest kredyt bez wkładu własnego. I wyraźnie jeszcze raz musimy powtórzyć, że NIE. Wkład własny na mieszkanie musi być zawsze po prostu gotówką, którą dysponujemy i bardzo często na etapie wnioskowania o kredyt banki proszą o pokazanie na przykład wyciągu z banku, w którym trzymamy środki na wkład własny.

Drugim często zadawanym pytaniem jest kwestia tego, czy bank potraktuje inne mieszkanie jako wkład własny? Tu niestety odpowiedź również brzmi NIE.

I ostatnie z najczęściej zadawanych pytań: czy można wziąć kredyt na wkład własny? W tym wypadku odpowiedź również brzmi NIE. We oświadczeniach zawartych we wnioskach kredytowych znajdują się również i te, w których klient oświadcza, że środki na wkład własny nie pochodzą z kredytu!

Nieco inaczej ma się sprawa kredytu na budowę domu i mamy już działkę. Czy działka może być wkładem własnym? Oczywiście, przez wszystkie banki, które udzielają kredytów na budowę domu działka traktowana jest jako wkład własny. Tak więc, kredyt na dom bez wkładu własnego jest możliwy, ale tylko wtedy gdy mamy działkę i nie jest ona finansowana kredytem. We wszystkich innych przypadkach stosuje się zasady, które odnoszą się do mieszkań.

Gdzie po kredyt z minimalnym wkładem własnym?

Niestety, poza tym, że bez wkładu jest dużo drożej, to już tylko kilka banków umożliwia wzięcie kredytu z wkładem własnym na poziomie 10%. Minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego w czerwcu 2020 roku oferuje już tylko pięć banków. A są to: Alior Bank, Credit Agricole, mBank, Millennium i Santander.

Jednak i od tej reguły część banków wprowadziła ograniczenia, o których piszemy poniżej. Do grupy banków udzielających kredytów powyżej 80% LTV zaliczyć można jeszcze Bank Pekao SA, w którym maksymalnym poziom LTV to 85%, ale tu także należy spełnić dodatkowe warunki, no i nie jest to 90%.

Zobacz najbardziej aktualny ranking kredytów hipotecznych

Wkład własny do kredytu hipotecznego w czerwcu 2020 – banki z LTV 90%

Alior Bank

Bank jak dotąd nie wprowadził żadnych ograniczeń dotyczących minimalnego wkładu własnego, który wynosi 10%. Składka ubezpieczenia niskiego wkładu własnego to podwyższenie marży o 0,2%.

Credit Agicole

Bank nie wprowadził żadnych zmian w zakresie wymaganego wkładu własnego, który wynosi 10%.

mBank

mBank utrzymuje maksymalne LTV na poziomie 90% różnicując jedynie marże, o czy pisaliśmy powyżej. Dodatkowo klient nie ponosi kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Millennium

Od 29 kwietnia Millennium wprowadził wymóg posiadania przynajmniej 20% wkładu własnego w przypadku kredytowania:

  • nieruchomości o wartości powyżej 750 000 złotych z miast powyżej 250 000 mieszkańców (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Trójmiasto),
  • nieruchomości o wartości powyżej 500 000 złotych z pozostałych miejscowości.

W pozostałych przypadkach Millennium nadal umożliwia zaciągnięcie kredytu z wkładem na poziomie 10%. Bank nadal też nie pobiera ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeżeli nie dysponujemy 20% wkładem własnym.

Santander

W Santanderze były cały czas dostępne kredyty z wkładem 10%. Jednak od 12 maja dla kredytów z LTV powyżej 70% podrożały kredyty dla klientów zewnętrznych. Marże dla klientów zewnętrznych są wyższe o 0,2%, 0,3% lub nawet 0,4% w zależności od poziomu LTV.

Dodatkowo od 3 czerwca bank wprowadził ograniczenie maksymalnego poziomu LTV dla klientów zewnętrznych do 80%. Klienci wewnętrzni nadal mogą wnioskować o kredyty z wkładem minimum 10%.

Przypomnijmy, że klient wewnętrzny dla Santandera to osoba, która od co najmniej 3 miesięcy posiada w banku konto osobiste. W każdym z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku na konto była dokonana co najmniej jedna wpłata gotówkowa lub przelew.

Banki, które wprowadziły zmiany w LTV z powodu pandemii

BOŚ

Przed pandemią oferta banku była dostępna dla osób dysponujących co najmniej 20% wkładem. 19 marca bank podwyższył wkład do 40%, a następnie w maju obniżył do 30%.

Citi Handlowy

Citi generalnie nie zmienił swojej polityki w zakresie wymaganego wkładu własnego, który bez zmian wynosi 20%. Wprowadzony został jednak wymóg wkładu własnego w wysokości 30% dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

ING

ING Bank należał do grupy banków, które jeszcze przed pandemią wymagały od klientów minimum 20% wkładu. Od 1 kwietnia wymagany wkład własny został podwyższony do 30%.

Pekao SA

Pekao podniósł wymagany wkład własny od 28 kwietnia z wcześniejszych 10%. Dodatkowo uzależnił go od powierzchni nieruchomości i dochodów klientów. I tak wymagany wkład własny w Pekao wynosi:

  • 30% dla kredytów, w których zabezpieczeniem będzie nieruchomość o powierzchni przekraczającej 80m2
  • 20% dla pozostałych nieruchomości oraz kredytobiorców których dochody nie przekraczają 150% wartości poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce według GUS.
  • 15% dla pozostałych nieruchomości oraz kredytobiorców których dochody przekraczają 150% wartości poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce według GUS.

Pekao Bank Hipoteczny

W Pekao BH minimalny wkład własny został podwyższony z 10% do 20%. Zmiana weszła w życie 8 kwietnia.

PKO BP

Od 1 kwietnia bank podwyższył wymagany wkład własny z 10% do 20%.

Banki, które nie wprowadziły zmian w poziomie LTV

Bank Pocztowy

W Banku Pocztowym nie nastąpiły żadne zmiany w związku z koronawirusem i wymagany wkład własny wynosi cały czas 20%.

BNP Paribas

BNP Paribas niezmiennie oferuje kredyty klientom, którzy posiadają minimum 20% wkładu.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane