Zmiany w ofercie hipotecznej Millennium

0

No i stało się! Zmiany w swojej ofercie hipotecznej wprowadził nawet Bank Millennium, o którym jeszcze niecały miesiąc temu pisaliśmy, że jest niewzruszony na koronawirusa. Wprowadzając zmiany bank wybrał pakiet rozwiązań znanych już z innych banków. Obejmują one ograniczenia w finansowaniu dla zagrożonych branż, podwyższenie marż oraz ograniczenia w finansowaniu dla kredytów z LTV powyżej 80%. Nie zmieniła się za to oferta cenowa dla kredytów z 20% wkładem własnym.

Ograniczenia w finansowaniu z powodu pandemii

Zmiany w ofercie hipotecznej Millennium obejmują przede wszystkim ograniczenia w finansowaniu dla wybranych źródeł dochodów oraz branż.

Ograniczenia te oznaczają, że Millennium nie będzie akceptował dochodów uzyskiwanych:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej w branżach podwyższonego ryzyka
 • przez klientów pracujących w/dla branż podwyższonego ryzyka, jeżeli firmy te nie mają stabilnej sytuacji finansowej
 • z działalności gospodarczej, która prowadzona jest krócej niż 24 miesiące
 • z umów o prace na czas określony i kontraktów menedżerskich, jeżeli termin ich wygaśnięcia przypada w okresie najbliższych 6 miesięcy
 • z umów zlecenia i o dzieło

Za branże podwyższonego ryzyka bank uznaje:

 • działalność związaną z zakwaterowaniem (np. hotele)
 • wyżywieniem (np. restauracje)
 • rozrywką i sportem
 • turystyką
 • transportem masowym
 • pozaszkolną edukacją
 • zabiegami pielęgnacyjnymi (fryzjer, kosmetyczka)

Minimalny wkład własny w Millennium

Do dzisiaj minimalny wymagany wkład własny w Millennium wynosił 10% i to się w zasadzie nie zmieniło, choć bank wprowadził w tym zakresie pewne ograniczenia.

Bank wprowadził wymóg posiadania przynajmniej 20% wkładu własnego dla:

 • nieruchomości o wartości powyżej 750 000 złotych z miast powyżej 250 000 mieszkańców (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Trójmiasto)
 • dla nieruchomości o wartości powyżej 500 000 złotych z pozostałych miejscowości

W pozostałych przypadkach Millennium nadal umożliwia zaciągnięcie kredytu z wkładem na poziomie 10%. I co ciekawe bank nadal nie pobiera ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeżeli nie dysponujemy 20% wkładem własnym.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego w Millennium

Minimalna wnioskowana kwota kredytu hipotecznego to 20 000 PLN. Maksymalna kwota nie została określona przez bank.

Maksymalny okres kredytowania w Millennium

Maksymalny okres kredytowania w Millennium może wynieść nawet 35 lat. W momencie całkowitej spłaty kredytu wiek kredytobiorcy nie może przekraczać 75 lat.

Minimalny okres kredytowania to 6 lat, a kredytobiorca musi mieć ukończone 20 lat.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Millennium

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Millennium jest oprocentowaniem zmiennym opartym na stałej marży oraz zmiennym indeksie WIBOR3M. Sama oferta cenowa dotycząca marż jest prosta i przejrzysta. Bank określił tylko trzy standardowe marże, uzależnione od poziomu wkładu własnego.

Marżę można obniżyć korzystając z dodatkowych usług banku w dwóch wariantach:

Wariant I: obniżka marży o 0,3% – oferta dostępna dla kredytobiorców którzy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki łącznie:

 • otworzą konto osobiste w Banku Millennium,
 • będą użytkownikami karty debetowej do konta i wykonają za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę min 500 PLN miesięcznie.

Wariant II: obniżka marży o 0,5% – oferta dostępna dla kredytobiorców którzy spełniają w okresie kredytowania następujące warunki łącznie:

 • otworzą konto osobiste w Banku Millennium, na które co miesiąc będzie wpływało wynagrodzenie lub dochód netto,
 • będą użytkownikami karty debetowej do konta i wykonają za pomocą karty transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 PLN miesięcznie.

Wysokość marż kredytu hipotecznego w Millennium w poszczególnych wariantach jest następująca:

Oferta – marże LTV do 60% LTV do 80% LTV powyżej 80%
Standardowa 2,40% 2,50% 3,00%
Wariant I 2,10% 2,20% 2,70%
Wariant II 1,90% 2,00% 2,50%

Kredyt hipoteczny w Millennium to oferta bez prowizji za udzielenie.

Pozostałe koszty kredytu mieszkaniowego w Millennium

Ubezpieczenie nieruchomości

Bank oferuje ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w PZU. Koszt ubezpieczenia to 0,0075% miesięcznie od wartości nieruchomości. Bank akceptuje ubezpieczenie nieruchomości zakupione przez kredytobiorcę w dowolnym innym towarzystwie ubezpieczeniowym wraz z cesją na bank.

Ubezpieczenie na życie

Obligatoryjne ubezpieczenie na życie to również oferta z PZU. Koszt składki miesięcznej, doliczanej do każdej raty to 0,02% miesięcznie od wartości kredytu. Bank i w tym wypadku, jako jedyny na rynku, również dopuszcza ubezpieczenie zewnętrzne z cesją na bank, z zastrzeżeniem, iż nie może być to ubezpieczenie grupowe.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe, a więc ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej pobierane jest w formie miesięcznej składki. Wysokość składki to 0,083% od kwoty kredytu miesięcznie.

Wycena nieruchomości

Wycenę, a więc operat szacunkowy, dostarcza do banku klient zlecając jej wykonanie na własny koszt. Bank akceptuje operaty szacunkowe wykonane przez dowolnego rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe. Koszt wyceny mieszkania to około 400 złotych.

Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu w Millennium jest bezpłatna w całym okresie kredytowania. Bezpłatnie można także dokonywać częściowych spłat.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Millennium?

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Millennium
Oferta standardowa
2,50% 0 PLN 1 470 PLN 189 339 PLN 211 606 PLN 68 276 PLN
Millennium
Wariant I
2,20% 0 PLN 1 415 PLN 169 465 PLN 191 732 PLN 62 367 PLN
Millennium
Wariant II
2,00% 0 PLN 1 379 PLN 156 451 PLN 178 718 PLN 58 445 PLN

W pozycjach dotyczących całkowitych kosztów oprócz odsetek znajdują się także koszty ubezpieczeń:

 • nieruchomości na kwotę jej wartości przez cały okres kredytowania
 • pomostowego przez okres 3 miesięcy
 • ubezpieczenia na życie z oferty banku

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane