Promocja Własne M w wielkim mieście

0
Promocja Własne M w wielkim mieście została po raz kolejny przedłużona i tym razem także rozszerzona przez Alior Bank. Jest to oferta specjalna, kierowana do ograniczonej geograficznie grupy klientów, którzy mogą otrzymać lepszą od standardowej ofertę cenową. Oferta ta występuje w dwóch wersjach cenowych do wyboru przez klienta. Sprawdzamy, jak ta oferta wygląda na tle rynku i czy warto się nią zainteresować.

Dla kogo promocja Własne M w wielkim mieście?

Kredytobiorcy

Kredyty hipoteczne w Alior Banku dostępne są dla osób w wieku od 18 do 80 lat. Kredytobiorcą mogą być zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy pracujący i rozliczający się z podatków w Polsce, ale warunkiem koniecznym jest posiadanie numeru PESEL.

Promocja Własne M w wielkim mieście skierowana jest wyłącznie do osób, których źródłem dochodu jest tylko umowa o pracę na czas nieokreślony lub emerytura/renta. Bank rozszerzył właśnie katalog źródeł dochodów akceptowanych w tej ofercie o kontrakty menedżerskie. Warunki te dotyczą wszystkich kredytobiorców przystępujących do umowy kredytu.

Cele kredytu

Kredyt w promocji Własne M w wielkim mieście można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym lub pierwotnym (zakup od dewelopera to nowość) wraz z miejscem postojowym/parkingowym lub garażem.

Dotychczas promocja dotyczyła tylko nieruchomości położonych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Od 23 listopada oferta dostępna jest także dla Łodzi, Poznania, Szczecina i Gdańska. Lokal musi być położony w granicach administracyjnych wymienionych miast, a nabywana nieruchomość musi być równocześnie przedmiotem zabezpieczenia kredytu.

Minimalna kwota kredytu w tej ofercie to 100 000 PLN. Maksymalna kwota została przez bank określona na 700 000 PLN. Minimalny wymagany wkład własny to standardowe 10%. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Bank stosuje stawkę WIBOR 3M.

Promocja Własne M w wielkim mieście – oferta cenowa

Oprocentowanie i prowizja

W standardowej ofercie Alior Banku wysokość marży uzależniona jest od oceny scoringowej klienta. W promocji Własne M warunki cenowe są stałe i niezależne od oceny wiarygodności klienta.

Oferta cenowa występuje w dwóch wersjach. Pierwsza to oferta bez wymaganych dodatkowych ubezpieczeń, a druga to oferta z ubezpieczeniem na życie.

Warunki cenowe dla tych opcji są następujące:

  • Oferta zwykła: marża kredytu 2,20% i prowizja 2%
  • Oferta z ubezpieczeniem na życie: marża kredytu 1,65% i prowizja 1%

W obu opcjach bank wymaga założenia Konta Jakże Osobistego z minimalnymi wpływami 1 500 złotych miesięcznie oraz realizowanie minimum 3 transakcji karta debetową miesięcznie.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to oczywiście to samo ubezpieczenie z TU Europa ze składką w wysokości 5% wartości kredytu. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon oraz trwałą niezdolność do pracy lub inwalidztwo. Jednorazowa składka ubezpieczeniowa za okres pierwszych 5 lat płatna jest z góry, a jej koszt to 5% od wartości kredytu.
Po 5 latach składka jest płatna miesięcznie z ratą kredytu, a jej koszt to 0,06% od salda zadłużenia z dnia wymagalności raty.

Pozostałe koszty kredytu hipotecznego

  • Prowizja wcześniejszą spłatę

Bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę tylko w okresie pierwszych 36 miesięcy. Koszt prowizji jest równy kwocie odsetek za okres 12 miesięcy, które byłyby naliczone od spłacanej kwoty kredytu z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż 3% spłacanej kwoty kredytu.

  • Ubezpieczenie pomostowe

Alior pobiera składkę za to ubezpieczenie w formie podwyższenia marży w wysokości aż 2,5%. To jest najdroższe tego typu ubezpieczenie na rynku.

  • Ubezpieczenie niskiego wkładu

Składka ubezpieczenia pomostowego pobierana jest również w formie podwyższenia marży, w tym wypadku o 0,2%.

Porównanie kosztów oferty promocyjnej w obu opcjach

Przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

  • Wartość kredytu: 340 000 złotych
  • Okres kredytowania: 30 lat
  • Wkład własny: 20%
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
„Własne M w wielkim mieście” z prowizją 2,20% 6 800 zł 1 607 zł 238 725 zł 247 096 zł 83 862 zł
„Własne M w wielkim mieście” z ubezpieczeniem 1,65% 3 400 zł 1 502 zł 200 788 zł 222 712 zł 86 256 zł

No cóż, tanio nie jest, choć oferta jest teraz dostępna w większej liczbie miejscowości oraz także dla rynku pierwotnego.

Promocja Własne M w wielkim mieście będzie obowiązywała do 30 czerwca 2020 roku.

Dodaj Komentarz