Pekao podwyższa marże hipoteki

0

Od 1 kwietnia Bank Pekao SA podwyższa marże dla hipoteki. Ostatnie zmiany cen w ofercie „Mieszkam spokojnie” bank wprowadził 4 marca i dotyczyły one wysokości marży tylko dla kredytów z LTV wyższym niż 80%. Tym razem niestety Pekao podwyższa marże hipoteki dla każdego poziomu LTV i kwoty kredytu. I nie są to małe zmiany, gdyż podwyżki wynoszą od 0,30% do nawet 0,41%. A mimo to jest taniej. Dlaczego?

„Mieszkam spokojnie” w dwóch odsłonach

Oferta promocyjna kredytu hipotecznego w Pekao SA już od bardzo dawna występuje pod nazwą „Mieszkam spokojnie” i dostępna jest w dwóch wersjach: z ubezpieczeniem CPI oraz bez ubezpieczenia. Ubezpieczenie CPI to ubezpieczenie od utraty dochodu/pracy oraz śmierci jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Umowa jest zawierana na okres 4 lat, a maksymalna kwota kredytu do której można skorzystać z tego ubezpieczenia to 700 000 złotych. Składka płatna jest jednorazowo i zazwyczaj jest ona kredytowana.

Aby skorzystać z oferty „Mieszkam spokojnie” trzeba skorzystać z dodatkowych produktów banku w postaci:

 • konta typu ROR wraz z kartą debetową, które będzie regularnie zasilane kwotą wynagrodzenia w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kredytu hipotecznego
 • aktywacji dostępu do rachunku za pomocą aplikacji Pekao24
 • zakupu karty kredytowej
 • zakupu w banku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania.

Klient musi spełnić wszystkie powyższe warunki. Rezygnacja z karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości w trakcie okresu kredytowania skutkuje podwyższeniem marży o 0,1% za każdy z tych produktów.

Mieszkam spokojnie z CPI

W wersji z ubezpieczeniem CPI bank oferuje niższe marże, jednak dochodzi nam koszt ubezpieczenia, który wynosi 1,9656% od kwoty kredytu.

Dla oferty bez prowizji marża wynosiła wcześniej 1,89%, a więc wzrosła 0 0,40%. Wszystkie marże dla kredytów z wkładem 20% i prowizją wzrosły po 0,30% każda. Z kolei oferta z wkładem poniżej 20% podrożała, aż o 0,41%.

Aktualna oferta kredytu z CPI przedstawia się następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 2,29% 0%
2,19% 2,09% 1,99% 1,25%
Od 10 do 20% 2,55% 2,45% 2,35%

UWAGA: Podane w powyższej tabeli marże dla kredytów z wkładem poniżej 20% są to marże docelowe. Będą one obowiązywały dopiero po osiągnięciu przez klienta wymaganego wkładu w wysokości 20%. Do tego czasu marża jest podwyższana o 0,2% dla każdego z przedziałów kwotowych.

Mieszkam spokojnie bez CPI

W tej ofercie marże są wyższe o 0,15% w każdym z przedziałów kwotowych oraz LTV. Tutaj również obowiązuje dodatkowe podwyższenie marży o 0,20% do czasu osiągnięcia wymaganego wkładu własnego.

Podobnie jak w ofercie z CPI wszystkie marże dla kredytów z wkładem 20% wzrosły po 0,30% każda. Oferta z wkładem poniżej 20% podrożała również o 0,41%.

Marże dla tej oferty wyglądają następująco:

Wkład własny Kredyt do 200 tys. PLN Od 200 do 400 tys. PLN Powyżej 400 tys. PLN Prowizja
Powyżej 20% 2,34% 2,24% 2,14% 1,99%
Od 10 do 20% 2,70% 2,60% 2,50%

Porównanie kosztów ofert hipotecznych w Pekao

Jak zawsze przyjmujemy takie same założenia jak w naszym rankingu kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Mieszkam spokojnie bez prowizji z CPI
2,29% 0 zł 1 519 zł 206 901 zł 225 113 zł 80 521 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z prowizją i CPI
2,09% 4 250 zł 1 482 zł 193 365 zł 215 827 zł 76 674 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie bez CPI
2,24% 6 766 zł 1 510 zł 203 500 zł 221 795 zł 75 475 zł

Różnice w kosztach pomiędzy ofertami widać wyraźnie jednak ciekawsze jest coś zupełnie innego.

Otóż pomimo podwyższenia marż, aktualna oferta jest tańsza od poprzedniej z okresu z przed obniżenia stóp procentowych, a więc 18 marca.

Przed zmianą stóp procentowych wartość WIBOR3M wynosiła 1,71%, a obecnie jest na poziomie 1,17%. Różnica wynosi więc aż 0,54%, co spokojnie rekompensuje podwyżkę marż i powoduje, że powyższa oferta jest tańsza. O ile tańsza?

Całkowity koszt po 30 latach wynosił wcześniej:

 • oferta bez prowizji z CPI: 238 953 PLN
 • oferta z prowizją i CPI: 236 213 PLN
 • oferta bez CPI: 238 225 PLN

Z punktu widzenia klienta jest mimo wszystko taniej, choć korzyści z obniżenia stóp procentowych skonsumują banki, a nie klienci.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane