Przedłużenie promocji w Pekao Banku Hipotecznym

0
Ogłoszono kolejne już przedłużenie promocji w Pekao Banku Hipotecznym, tym razem do końca marca. Przedłużenie to dotyczy dwóch ofert promocyjnych. Pierwsza z nich to oferta pod nazwą „Zamieszkaj u siebie” i jest to oferta kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomości. Druga z ofert „Lekka spłata”, która jest ofertą kredytu na refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach. Przypomnijmy najważniejsze elementy tych ofert.

Warunki promocji „Zamieszkaj u siebie”

Ograniczenia i wymagania oferty

W ofercie „Zamieszkaj u siebie” minimalna kwota kredytu może wynieść 100 000 złotych, a maksymalna jest ograniczona do 600 000 złotych.

Pozostałe warunki to:

 • Minimalny wkład własny kredytobiorcy wynosi 10%. Bank nie wymaga ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w przypadku wkładu niższego niż 20%.
 • Maksymalny okres kredytowania to 30 lat, a spłata kredytu musi nastąpić do 70 roku życia (decyduje wiek najstarszego kredytobiorcy).
 • Oprocentowanie jest zmienne i oparte o WIBOR 6M oraz marżę banku. Wartość pierwszej stawki referencyjnej określana jest w dniu poprzedzającym sporządzenie umowy kredytowej.
 • Zabezpieczenie przejściowe to podwyższenie marży o 1% do momentu wpisu hipoteki.
 • Wcześniejsza spłata jest bezpłatna.

WAŻNE: w Pekao Banku Hipotecznym nie sfinansujemy zakupu domu oraz mieszkań spółdzielczych!

Kredyt w Pekao Banku Hipotecznym można przeznaczyć wyłącznie na:

 • zakup mieszkania na rynku wtórnym
 • zakup od dewelopera mieszkania oddanego do użytkowania
 • modernizację mieszkania podwyższającego jego standard
 • remont lub prace wykończeniowe mieszkania

Oferta cenowa „Zamieszkaj u siebie”

Decydując się na przedłużenie promocji w Pekao Banku Hipotecznym uznano zapewne, że oferta nie wymaga żadnych zmian. Po wprowadzonej podwyżce z końcem stycznia podwyżce marży dla kredytów z LTV powyżej 80% tym razem bank zachował ofertę beż żadnych zmian.

 • Dla kredytów z LTV do 80% marża to 1,80% i prowizja za udzielenie kredytu od 0%.
 • Dla kredytów z LTV powyżej 80% marża to 2,30% i prowizja za udzielenie kredytu od 0%.

Warunki promocji „Lekka spłata”

Ograniczenia i wymagania oferty

Ograniczenia i wymagania w ofercie „Lekka spłata” są dokładnie takie same jak w ofercie „Zamieszkaj u siebie”. Jedyny wyjątek stanowi ograniczenie maksymalnego poziomu LTV do 80%. Kredyt może być przeznaczony na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych w innych bankach przeznaczonych na zakup lokali mieszkalnych o statusie pełnej własności.

Oferta cenowa „Lekka spłata”

Także w tej ofercie nie wprowadzono żadnych zmian. Bank oferuje marżę na poziomie 1,80% i brak prowizji za udzielenie kredytu.

Standardowa oferta cenowa w Pekao Banku Hipotecznym

Oferta standardowa bank także nie uległa zmianie. Wysokość marży uzależniona jest od poziomu wkładu własnego i wynosi:

 • dla LTV do 60%: 1,90%
 • dla LTV od 60 do 80%: 2,00%
 • dla LTV powyżej 80%: 2,40%

Prowizja za udzielenie kredytu od 1%.

Zobacz pozycję banku w aktualnym rankingu kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz